Utskänkningsbolagets vinstmedel för 1893

Nykarleby stads andel i utskänkningsbolagets vinstmedel för 1893, utgörande 7,363 mk 46 pi, beslöto stadsfullmäktige därstädes den 27febr. använda på följande sätt: Till

 

mk

biträdande lärarinnan i handarbete vid folkskolan

200

gatubelysning

350

fruntimmerskolan

1000

fröken Anni Backmans förberedande skola

200

fröken Sundströms skola

200

pauvres honteux

100

anstalten Turva

100

frivilliga brandkåren

400

musikkapellet

400

fruntimmerföreningen för beredande af arbetsförtjänst åt stadens fattiga

300

d:o till fattiga skolbarns beklädnad

200

gratifikation åt fruntimmersföreningens ekonom

50

folkhögskolan i Kronoby

100

årsunderhåll af rådhusets telefon

40

läkarearvode för folkskolan

100

uppränsning af strömfåran ofvanom södra ändan af Brunsholmarna

300

ombygnad af ett rum i skollokalen

245

stadsfiskalen

100

djurskyddsföreningen

50

Segelsälskapet Ägir för premiering af fiskarebåtar

50

 

[4485]

Återstoden reserveras till framtida behof

 

Ö.P.Gamlakarleby Tidning nr 1 den 13 mars 1894. Löpande text i originalet.Läs mer:
Alkoholhanteringen, stadens stora inkomstkälla av Erik Birck.


Originalet på Historiska tidningsbiblioteket.
Fler tidningsartiklar.
(Inf. 2011-10-27, rev. 2014-07-22 .)