Brages urklippsverk

Brages urklippsver
k, finlandssvenskt pressarkiv, grundat 1910 på initiativ av Otto Anderson. Arkivet är en urklippssamling som innehåller utdrag ur den finlandssvenska tidningspressen rörande kultur och samhällsfrågor. Materialet är fördelat på tre avdelningar, den biografiska, som beräknas omfatta drygt 500 000 personer (1980), den topografiska och den allmänna. Urklippsverket arbetar som en självständig enhet inom föreningen Brage (se d.o.) och finansierar sin verksamhet med statliga och kommunala anslag samt donationer.


Uppslagsverket Finland (1982).


Läs mer:
Nykarlebyfödde Mika Heikel var urklippsverkets föreståndare under fyra årtionden.

Brages pressarkivs webbplats.
Signaturer på Brages pressarkivs webbplats.
(Inf. 2004-10-31, rev. 2022-01-05 .)