Frimärken och filateli


frimärken och filateli. Finlands första f. utgavs 1856 i valörerna 5 och 10 kopek och hade den finska lejonskölden i en oval ram som motiv. Det finska lejonet har ända fram till våra dagar utgjort motivet på bruksmärkena, med undantag för åren 1891—1917, då det finländska postverket var underställt ryska inrikesministeriet (jfr postmanifestet) och de i Finland använda f. som motiv hade den ryska fläkterörnen. Finlands första specialf. var ett Röda korsf. av 1922 i valören en mark, motsvarande det inhemska portot för ett enkelt brev, med en tillskottsavgift på 50 penni, som tillföll Röda korset. Liknande f. utges fortfarande. En annan kategori av tillfällighetsf. är de som utges för att hedra institutioner eller bemärkta personer. Även f. som gör turistpropaganda eller presenterar finländsk kultur har i allt större utsträckning kommit till användning. Då stora internationella frimärksutställningar hållits i landet har vidare speciella utställningsf. tryckts, vilkas försäljning varit kopplad till inträdesbiljetten. Beträffande utgivningen av nya f. har Finland följt en återhållsam linje i fråga om såväl mängd som valörer. De finländska f. trycks sedan 1923 vid Finlands Banks sedeltryckeri, som har en avancerad teknisk utrustning och en stab av goda grafiska konstnärer. Åland erhöll 1982 rätt att ge ut egna f.

Finlands äldsta filatelistförening är Helsingfors frimärkssamlareförening, gr. 1893. Åbo frimärkssamlareförening grundades två år senare. Störst är Suomen filatelistiseura, gr. 1920. På flera orter finns svensk- eller tvåspråkiga föreningar; det sammanlagda antalet organiserade föreningar var 1979 64. Topporganisation är det tvåspråkiga Finlands filatelistförbund (Suomen filatelistiliitto), gr. 1947, som tillhör världsorganisationen Federation Internationale de Philatelie med hemort i Genève. l Finland utkommer ett tiotal filatelistiska tidskrifter, av vilka de flesta är mindre föreningspublikationer. Endast tre av dem, Philatelia Fennica (tvåspråkig och filatelistförbundets organ), Suomen Postimerkkilehti och Abophil har en upplaga på över 3 000 ex. De större dagstidningarna har även, vanligen i söndagsnumret, en frimärksspalt. Post- och telegrafmuseet i Hfrs har landets enda offentliga filatelistiska bibliotek, som f.n. ännu är under uppbyggnad. D.A.D.


Uppslagsverket Finland (1982).
D.A.D.= D.A. Dromberg, ingenjör.


Läs mer:
Innehållsförteckning till kapitlet Filateli.
Nykarlebyflickan som vann alla som ”frimärksvärdinna”.