Fria Ord


Fria Ord, tidning utgiven i Hfrs (1900), sedermera i Stockholm, med uppgift att motarbeta det Bobrikovska förtrycket i Finland. Tidningen trycktes i Stockholm och distribuerades (jämte sin finska motsvarighet Vapaita Lehtisiä) trots stränga motåtgärder från de ryska myndigheternas sida till prenumeranterna i Finland. Den utkom till oktober 1905. Chefredaktör var Arvid Neovius. — En duplicerad tidning med samma namn utgavs febr.—april 1918 i det av de röda besatta Hfrs. Utgivare var Hj. Dahl, E. Grotenfelt och E. Railo.


Uppslagsverket Finland (1982).


Läs mer:
Ada Hongell av J. J. Huldén.