Historisk trafikknutpunkt. Anna-Maria von Schantz och Ulf Sourander berättar om tiden med smalspårig järnvägstrafik till Andra sjön och livlig ångfiåtstrafik för färder ut i världen.
Vbl — Hans Wikman

Härlig trähusmiljö. Anna-Maria von Schantz säger att de gamla stockarna skulle ge en härlig inomhusmiljö för ett allaktivitetshus. Ulf Sourander är övertygad om att hela hamnområdet kan göras till en verklig turistattraktion.

 
Manar till räddningsaktion

 
Sista magasinet från Nykarlebys
storhetstid som hamnstad förfaller

  NYKARLEBY
Hans Wikman

tel 967-722 0494

Vänföreningen för Andra sjöområdet i Nykarleby vill rädda del gamla hamnmagasinet från Nykarleby stads storhetstid som hamnstad på 1800-talet. Nu förfaller byggnaden i rask takt och förfular hamnmiljön.
     Det är en historisk byggnad som förtjänar en pietetsfull renovering Vi skulle inte säga ett knyst om det inte vore för att byggnaden är det enda bevarade stadspackhuset från den gamla stadshamnen vid Åminne, säger Anna-Maria von Schantz.
     Hon är initiativtagare till räddningsoperationen. Andra sjöföreningens ordförande Ulf Sourander är lika entusiastisk.
     Vi hittar nog talkofolk som kan måla och som kan bidra med snickarglädje. Det enda som behövs är att staden byter ut förstörda stockar och målar upp huset, säger han för si del.
     Föreningen planerar att vända sig till staden med en anhållan om ekonomisk hjälp med att på sikt vidareförädla hela hamnområdet.

SIDAN 3

(Inf. 2019-11-12. Missade början vid första publiceringen.) 

 
Vill rädda historiskt magasin
från Nykarlebys storhetstid

 
Rena anarkin såväl historiskt som
trafikmässigt vid Andra sjön

  NYKARLEBY
Hans Wikman

tel 967-722 0494

Det gamla hamnmagasinet vid Andra sjöområdet i Nykarleby härstammar från 1800-talet. Villaföreningen satsar nu sina krafter på att få den slitna byggnaden restaurerad och på sikt fylld med sommaraktiviteter.
     – Hamnmagasinet representerar historisk miljö från stadens storhetstid som hamnstad och det motiverar en pietetsfull restaurering. Vi skulle inte säga ett knyst, om det inte vore för att det är det enda bevarade stadspackhuset från den gamla hamnen på 1800-talet. Nu är det hög tid att agera, säger Anna-Maria von Schantz.
     – Just nu råder det både historisk och trafikmässig anarki i hamnen. Hamnmagasinet, det likaså gamla vakthuset och de privata gamla båthusen sköts litet hipp som happ. Biltrafiken är helt vild, säger Ulf Sourander.

Initiativtagare     
Anna-Maria är initiativtagare till att Andra sjö-föreningen nu engagerar sig för byggnaden. Något problem att få Ulf med på noterna har det inte varit.
     Sourander är ordförande för föreningen som samlar cirka 150 hushåll med villor i området. Som lektor i historia faller sig tanken också naturlig. Samtidigt betonar han att många föreningar är intresserade att göra hamnmagasinet till ett allaktivitetshus eller servicecenter av klass.
     Föreningen kommer att gå in med en ansökan om kommunalt stöd för den konkreta räddningsoperationen.
     – Vår förening ställer upp med talkokraft. Vi hittar nog folk som målar och som kan bidra med snickarglädje. Men först måste staden satsa på grunden, säger han.
     – Det behövs fackfolk för att byta ut dåliga stockar. Eventuellt kan det jobbet göras med sysselsättningsmedel. Stora pengar krävs det i vart fall inte. Den underbara inre miljön väntar egentligen bara på städning, säger von Schantz.Historisk trafikknutpunkt. Anna-Maria von Schantz och Ulf Sourander berättar om tiden med smalspårig järnvägstrafik till Andra sjön och livlig ångfiåtstrafik för färder ut i världen.
Vbl — Hans Wikman
Historisk trafikknutpunkt. Anna-Maria von Schantz och Ulf Sourander berättar om tiden med smalspårig järnvägstrafik till Andra sjön och livlig ångbåtstrafik för färder ut i världen.


Många intressenter

Förutom villaföreningen har segelföreningen SS Ägir, och Folkhälsan med sina simkurser intresse av att få utrymmen i hamnmagasinet.
     – För att inte tala om Nykarleby turistförening och rederiet Ny-Line, som börjat ordna charterresor. Det finns också intresse för att öppna ett café och sommarbutik i byggnaden, säger Ulf.
     – Villaföreningen skulle också gärna börja ha sina möten i hamnmagasinet. Det är ju vår miljö, säger Anna-Maria.
     Hamnområdet kunde enligt Sourander ganska lätt göras till en verklig turistattraktion. Alltså något som är till fördel för fler än villaägarna i området. För det krävs det större satsningar på miljön i hamnen och att vissa moderna bekvämligheter som rinnande vatten och sanitetsutrymmen dyker upp. Bränsleförsäljning ingår också i framtidsvisionen för hamnområdet.
     Villaföreningen är dock mest känd för sin långa envetna men tillsvidare hopplösa kamp för att få vägen från centrum ned till hamnbassängen asfalterad. Ända sedan 1985 har deras ansökan dykt upp som en följetong i stadsfullmäktige. Hittills har de endast lyckats göra vägfrågan till ett kommunalpolitiskt trauma.

Överlever utan asfalt
– Vi får nog asfalten än, säger Anna-Maria trosvisst. [År 2000 asfalterades vägen, men nu elva år senare börjar den vara rätt guppig på sina ställen.]
     – Vi villaägare kan vänta eftersom vi överlever utan asfalt, men hamnmagasinet kan inte vänta länge på underhåll, sufflerar Ulf.
     Mången historiskt obevandrad har säkert någon gång funderat över namnet ”Andra sjön”. Enligt von Schantz kallades den förra stadshamnen vid Åminne i folkmun för sjön. Folket började helt enkelt kalla den nya hamnen för Andra sjön.


 
Villaägarna aktiva

Villaföreningen bildades 1985 för att tillvarata villaägarnas intressen.
     Sedan dess har föreningen tagit initiativ till många saker. Bland annat dessa:

  • Avfallshanteringen är ordnad.
  • Den gamla banvallen är iståndsatt till gång- och cykelled.
 Bakgrund
  • Farleden norr om Långören är muddrad.
  • Postutdelningen fungerar.
    Kisorvägen plogas vintertid.
  • En del varningsmärken för korsande trafik är på plats.
 
Vad händer nu?
Arbetet på att få hamnmagasinet renoverat prioriteras främst. Det sega jobbet för att få vägen ned till hamnen asfalterad fortsätter emellertid, likaså kampen för rinnande vatten. I samband med att en skrivelse för hamnmagasinet lämnas in i snar framtid presenterar föreningen en helhetsplan för bryggområdet.


Hans Wikman, Vasabladet den 6 augusti 1996. Artikeln finns inramad i Tullmagasinet.
     
     
Läs mer:
Andrasjön och Tullmagasinet i kapitlet Fakta.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2007-08-22, rev. 2020-05-27.)