Filateli
Innehåll
AllmäntAllmänt om kapitlet.
StämplarExempel på stämplar som förekommit.
Stämplar FH Om stämplar av Folke Holmström.
Frimärken Frimärken med anknytning till Nykarleby.
FDC Förstadagsbrev med anknytning till Nykarleby.
Posten Posten i Nykarleby — en historisk tillbakablick av Folke Holmström.
PostmästarePostmästare och -föreståndare i Nykarleby.
BrevbärareFörsta brevbärarlinjen av Åke Berglund samt nummerstämplar.
Filateli FH Filateli handlar inte bara om frimärken av Folke Holmström.
FilateliFrimärken och filateli i Uppslagsverket Finland.
PortoPortot för vykort under olika tider.
VapenmärkenVapenmärken av Folke Holmström.
Frimärks-
språket
Från och med början på 1900-talet kunde man ”framföra känslor” genom frimärksplaceringen.
Post- och televerketPost- och televerket i Uppslagsverket Finland.
Länk Hembygdsfilatlisternas webbplats.


Detalj ur frimärket som utgavs till stadens 350-års jubileum 1970.