Normalskolans vedlider


Vedlidret byggdes 1927 och efter att vedeldning ersattes med oljeeldning flyttades det 1973 till Kampen för att användas av Kraftverket och Byggnadskontoret som lager och verkstad. Väggarna kapades till i ”element” som transporterades till Kampen.


Normalskoltomten mot Sollefteågatan, mot nordväst.
Västra delen av vedlidrets norrfasad, gissningsvis 1950-talet. Vaktmästarbostaden till höger byggdes 1911. I lådan vid skolhörnet förvarades aska. Förstoring.
(Inf. 2014-05-13.)

 

Normalskoltomten mot Sollefteågatan, mot nordväst.
Normalskoltomten mot Sollefteågatan, mot nordväst, 1972. Eftersom det finns portar mitt emot varandra på långsidorna, var tanken förmodligen att man skulle köra in, lossa veden och sen direkt köra vidare utan att behöva backa. På den tiden omgärdades skolgården av björkar i stället för staket.
Foto: Lars Pensar.


Normalskoltomten mot Sollefteågatan, mot nordväst.
Konfirmander tidigt 70-tal på väg från Bönehuset eller Församlingshemmet till kyrkan. Förstoring.
Ur Haglunds fotoalbum.
Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.
(Inf. 2019-06-16.)Gustav Adolfsgatan 20 vid korsningen med Borgaregatan, mot nordväst.
När vedlidret återuppbyggdes förenklades taket genom att valmningen skippades. Efter en ringa början har området ett flertal gånger kompletterats med nya byggnader som garage, sandhus och kontor.
Foto: F. L. den 17 juli 2005.


Läs mer:
Vedlidret skymtar på en vintervy.
Vedlidret i slutet på 1950-talet.
Bakgrund till konfirmander 1962.
En skymt av norrfasaden på en vinterbild.
En skymt av lidret på en tröskningsbild.
En skymt av lidret 2013.
Normalskolan i kapitlet Fakta.
(Rev. 2019-06-17 .)