Invigning av lekpark vid Rummelbacken 1957


Bilder från invigningen av Röda Korsets lekpark vid Rummelbacken. Inger Engström, som spelade prins, berättade att Elsie Almqvist hade tråcklat in sonen Anders gymnastiktrikåer åt henne. När prinsen sen böjde sig ner för att kyssa Snövit sprack byxorna där bak. Bilens ägare var okänd ända tills Leif Westerlund hörde av sig i april 2009.1. Inger Engström och Elsa Englund på bilen.
Förstoring.2. Alma Lund t.h.
Förstoring.

Ulf Sourander, Leif Westerlund, Sture Sund, Jan Fors, okänd, Olli Sirviö, Henrik och Jan Haglund.
3. På BMW: Ulf Sourander, Leif Westerlund, Sture Sund, Jan Fors, okänd, Olli Sirviö, Henrik och Jan Haglund. Till vänster f.d. stationshuset och i fonden f.d. lokstallet, sedermera brandstation. Notera brädstaplarna!
Förstoring.

 4. Hade svårigheter med att identifiera platsen p.g.a. diket, men då slog det mig att det måste vara här vid vägen som sneddade genom Rummelbacken.
Förstoring.

 


5.
Förstoring.Vid "Storstein".
6. Vid "Storstein".
Förstoring.


Stadsdir. Ernest Eklund t.v.
7. Stadsdir. Ernest Eklund t.v.
Förstoring.

 

Stadsdir. Ernest Eklund t.v. dokt. Sven Almqvist t.h.
8. Stadsdir. Ernest Eklund t.v. dokt. Sven Almqvist t.h.
Förstoring.

 

Snövit Elsa Englund.
9. Snövit Elsa Englund.

 

Snövit Elsa Englund. Övre raden fr.v: Henrik Bergvall, Jan Fors. Nedre raden: Leif Westerlund, Sture Sund, Ulf Sourander och Jan Haglund.
10. Snövit Elsa Englund.
Övre raden fr.v: Henrik Bergvall, Jan Fors, okänd.
Nedre raden: Leif Westerlund, Sture Sund, Ulf Sourander och Jan Haglund.
Förstoring.Foto: Holger Haglund.
Elisabet Sund tillhandahöll.


Läs mer:
Rummelbacken av Erik Birck.
Finlands Röda Kors Nykarleby Avdelning Historik 1953–2003 av Mikael Lönnbäck.
(Inf. 2008-09-28, rev. 2009-04-08.)