Postkort från filmerna
Fänrik Ståls sägner I
och II

Dels för att jag i helgen (november 2014) var på vykortsmässa och inte hade koll på vilka kort i serierna jag har och dels för att Döbelns dag inte uppmärksammades i år, beslöt jag att göra en sida med postkort från filmerna Fänrik Ståls sägner del I och II. Del I hade premiär den 1 november och del II den 8 november 1926.

Korten är utgivna av Axel Eliassons konstförlag (Axel Eliasson'in kustannusliike) både i Sverige och i Finland. Det finns 32 kort i respektive serie.

Har då och då sen dess kollat på nätet efter korten, men inte den minsta tillstymmelse förrän i mars 2016 när ett jätteparti dök upp och jag kunde komplettera samlingen med 39 kort. Nu finns antingen en svensk eller finsk variant av alla och av några både och.

Det är alltid trevligt att samla något där man ser exakt vad som saknas.Annons i Svenska Dagbladet 1926. (Inf. 2018-01-28.)Österbottniska Posten, 31 mars 1939, nr 13, s. 1.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2021-04-13.)Förklaring

 
  • 000 = Kortet finns i samlingen.
  • 000 = Kortet finns inte i samlingen.
  • SBF = Svenska biografernas förening.
  • Kort på vilka von Döbeln finns är vänsterställda i innehållsförteckningen.


Innehåll

     
Svenskt Finskt  

460

460

Johan Ludvig Runeberg

461

461

General G. K. von Döbeln

462

462

General J. A. Sandels

463

463

Löjtnant Wilhelm von Schwerin

464

464

General K. N. af Klercker

465

465

Överstelöjtnant Jakob Kulneff

466

466

Landshövding Olof Wibelius

467

467

Överstelöjtnant K. Lode

468

468

Runeberg och fänrik Stål

469

469

General G. K. von Döbeln

 

470

470

General J. A. Sandels

471

471

General J. A. Sandels

472

472

Sven Dufva

473

473

Björneborgarnas marsch

474

474

Trosskusken Spelt

475

475

Trosskusken Spelt

476

476

Efter slaget vid Virta bro

477

477

General G. K. von Döbeln

478

478

På Sveaborg

479

479

Döbeln vid Juutas

 

480

480

Munter och Hurtig

481

481

Lotta Svärd

482

482

Döbeln vid Juutas

483

483

Nr 15 Stolt och general v. Döbeln vid Juutas

484

484

Fältmarskalken

485

485

Munter

486

486

Ryske överbefälhavaren,
general F. W. von Buexhövden

487

487

Överstelöjtnant K. L. Lode

488

488

Överste J. A. Cronstedt

489

489

Landshövding Olof Wibelius

 

490

490

Molnets broder

491

491

General O. R. von Essen

29/32 21/32 S:a 50/64

492

 

Mats Blückert: Ett vykort på Tora Teje i ”Kritcirkeln”.

       
       
       
 

Fänrik Ståls sägner

460
 

Vänrikki Stoolin tarinat

Johan Ludvig Runeberg
(Karl Michael Runeberg)

”Min dag flög som på vingar bort.
O, vad min bok mig syntes kort.”

 

Juhana Ludvig Runeberg
(Kaarle Mikael Runeberg)

”Kuin Siivin lensi aikani
Oi, kun ol' lyhyt kirjani!”
 

 


Förstoring.

 


Förstoring.

  461
 
 
 

General G. K. von Döbeln
(Edvin Adolphson)


Förstoring.

 

Kenraali G. K. von Döbeln
(Edvin Adolphson)


Förstoring.

  462
 
 
 

General J. A. Sandels
(Thor Modéen)


Förstoring.

  Kenraali J. A. Sandels
(Thor Modéen)
  463
 
 
 

Löjtnant Wilhelm von Schwerin
(Nils Ohlin)


Förstoring.

 

Luutnantti Wilhelm von Schwerin
(Nils Ohlin)


Förstoring.

  464
 
 
 

General K. N. af Klercker
(Alfred Lunberg)


Förstoring.

  Kenraali K. N. af Klercker
(Alfred Lunberg)
  465
 
 
 

Överstelöjtnant Jakob Kulneff
(Adolf Niska)


Förstoring.

 

Everstiluutnantti Jakob Kulneff
(Adolf Niska)

 

 

  466
 
 
 

Landshövding Olof Wibelius
(Axel Lagerberg)
och
ryske överbefälhavaren, general Buxhövden
(Oskar Textorius)

”Herr General, här ser ni ett beskärm
För dem, ni hotat har.”


Förstoring.

 

Maaherra Olavi Wibelius
(Axel Lagerberg)
ja
Venäjän ylipäällikkö Kenraali Buxhövden
(Oskar Textorius)

”Kenraali, kansan, teidän uhkaaman,
On suoja vahva tää.”


Förstoring.

  467
 
 
 

Överstelöjtnant K. Lode
(Tor Christiernson)

”Ständigt, förr´n han gick att strida
 Sågs den gamle Lode bida
 För sin front, med hatten av.”Förstoring.
(2020-10-18 Leopolds.)

 

Everstiluutnantti K. Lode
(Tor Christiernson)

”Aina, taisteluun kun mennen
Ryntökäskyn ilmoittaa,”
Ukko Lode sitä ennen
”Harmaan päänsä paljastaa.”


Förstoring.

  468
 
 
  Runeberg och fänrik Stål
(Carl Michael Runeberg) (John Ericsson)
 

Runeberg ja vänrikki Stool
(Kaarle Mikael Runeberg) (John Ericsson)
 

 
Förstoring.
 


Förstoring.

  469
 
 
 

General G. K. von Döbeln
(Edvin Adolphson)

”Lyss, hör, ni hör kanonerna vid Juutas,
Där avgöres finska härens återtåg
Jag måste dit, förrän min trupp är slagen.”

 

Kenraali G. K. von Döbeln
(Edvin Adolphson)

”Haa, kuulkaa! Tykkein juuske Juuttaahalta!
Siell' arpaa lyödään-Suomen sotajain,
Nyt estetyksitulla joka hetki
Voi Adlercreutzin palauksen retki.”
 

 


 

Förstoring.
  470
 
 
 

General J. A. Sandels
(Thor Modéen)

”Och det ljöd kring hans hjässa av kulor ett vin,
Men han ändrade icke en min.”
 

 

Kenraali J. A. Sandels
(Thor Modéen)

”Yhä luoteja vinkuvi ympäri pään.
Hän ei vilkutamsilmääkään.”

 


Förstoring.

 


Förstoring.

  471
 
 
 

General J. A. Sandels
(Thor Modéen)

”Sandels, han satt i Pardala by
Åt frukost i allsköns ro.”


Förstoring.

 

Kenraali J. A. Sandels
(Thor Modéen)

”Sandels. hän Partalass' suurustaan
juur' rauhassa, huoleti syö,”


Förstoring.

  472
 
 
 

Sven Dufva
(Axel Slangus)

”Men roptes skyldra fällde han som oftast bajonett,
och skreks gevär för fot, flög hans på axeln lika lätt.”


Förstoring.

 

Sven Dufva
(Axel Slangus)

”kunniaa” kun huudettiin, hän laski pistimen
Kun pyssyn pipti jalalle, vei Olalle sen Sven.”


Förstoring.

  473
 
 
 

Björneborgarnas marsch


Förstoring.

  Porilaisten marssi
  474
 
 
 

Trosskusken Spelt.
(Arvid Enström)

”Nästa morgon allt i skick att bryta opp!
Här och tross skall innan natt i ordning lagas,
Och med fröjd mot söder sen, så snart det dagas.”


Förstoring.

 

Kuormarenki Spelt
(Arvid Enström)

”Aamuli' olkaa valmiit lähtöön jällehen!
Väki, kuormat kuntoon illan kuluessa,
Reippaast' etelähän aamun koittehessa!”


Förstoring.

  475
 
 
 

Trosskusken Spelt.
(Arvid Enström)

”Just den sista kärra, som åkt upp i ledet,
Den stod omsvängd nu och hade häst för redet.”


Förstoring.

 

Kuormarenki Spelt.
(Arvid Enström)

”Käännettyinä, hepo vljahissa, siellä.
Rattaat perimmäiset seisovat jo tiellä.”


Förstoring.

  476
 
 
 

Efter slaget vid Virta bro.

Sven Dufva och general Sandels
(Axel Slangus)       (Thor Modéen)

”Den kulan visste, hur hon tog, det måste erkänt bli”
Så talte generalen blott.”


Förstoring.

   
  477
 
 
 

General G. K. von Döbeln
(Edvin Adolphson)

”Driv ut prelaten”, roapr han åt drängen,
”Och akta dig, om han släpps in härnäst!”

 

Kenraali G. K. von Döbeln
(Edvin Adolphson)

”Pois heitä pappi! huutaa rengillensä,
”Ja laia ett'ei täällä liehakoi.”
 

 


Förstoring.

 


Förstoring.

  478
 
 
 

Sveaborg

Överste Jägerhorn
(Josef Fischer)
Amiral K. O. Cronstedt
(Otto Malmberg)
General  K. N. Klercker
(Alfred Lundberg)


Förstoring.

 

 

Viaporissa

Eversti Jägerhorn
(Josef Fischer)
Amiraali K. O. Cronstedt
(Otto Malmberg)
Kenraali K. N. Klercker
(Alfred Lundberg)


Förstoring.

  479
 
 
 

Döbeln vid Juutas [vers 18]
(Edvin Adolphson)

”Det fick jag, herr genral, här nyss i striden.
Jag blött kanske för mycket under tiden,
och därför har min kind ej rodnad mer.”

 

 

Döbeln Juuttaalla
(Edvin Adolphson)

”Kenraali, tuon sain tappelussa hiljan.
Kenties se verta vuotanut on viljan
ja kasvoni mun kalvistanut näin.”

 

 
Förstoring.
 
Förstoring.
  480
 
 
  Munter och Hurtig.
(Helge Karlsson) (A. Wahlström)
 

Munter ja Hurtig.
(Helge Karlsson) (A. Wahlström)


Förstoring.

  481
 
 
 

Lotta Svärd
(Ida Gawell-Blumenthal)

 

 

 

Lotta Svärd
(Ida Gawell-Blumenthal)

”Näet, helmi hän oli se eukkonen
Ja helmipä kalliskin.
Jos sietikin naurua hiukkasen
Toki arvoa runsaammin.”


Förstoring.

  482
 
 
 

Döbeln vid Juutas
(Edvin Adolphson)

”Men på det fält, där striden hetast brunnit,
Stod kvar i kvällens sena frid en man.
Invid hans sida, var hans stridshäst bunden.”
 

 

Döbeln Juuttaalla
(Edvin Adolphson)

”Kentälla, jok' jos ol' äsken salamoissa
Mies illan tyvenessä ylipyi vaan
Sidottuansa ratsun vierehensä.”
 

 


Förstoring.

 


Förstoring.

  483
 
 
 

Nr 15 Stolt och general v. Döbeln vid Juutas
(Harald Vehinor) (Edvin Adolphson)

”Vad namn i världen jag fått av präst,
Har ingen sig fästat vid:
Men fähund har man mig kallat mest
I hela min levnads tid.”
 

 

Nr 15 Stolt ja kenraali Döbeln Juuttaalla
(Harald Vehinor) (Edvin Adolphson)

 


Förstoring.

   
  484
 
 
 

Fältmarskalken

”Då kom Klingspor, tog befälet med sin höga titels rätt
Och gav order, han som Klercker, men hans order var reträtt.”

Klingspor Cronstedt von Fieandt Sandels Lode
    af Klercker v. Döbeln Adlercreutz


Förstoring.

 

Sotamarski

”Silloin Klingspor saapuu,ottaa arvollansa komennon,
Antas käskyjä kuin Klercker, mutta käskee pakohon”

Klingspor Cronstedt von Fieandt Sandels Lode
    af Klercker v. Döbeln Adlercreutz


Förstoring.

  485
 
 
 

Munter
(Helge Karlsson)

”En granat kom in och fräste
Mellan herrarne kring bordet.
Munter, van att röra bränder
Spottade i styva händer,
Och fick gynnarn över nacken,
Flink att skynda ut på backen.”


Förstoring.

 

Munter
(Helge Karlsson)

”Viuhahtaen pommi suuri,
Puhevallan ottaa sieppas.
Tulen tuttu vanhastansa,
Munter sylkee kourahansa,
Kiinni koppaa, alkaa tuosta
Mokoman kanss' ulos juosta.”


Förstoring.

  486
 
 
 

Ryske överbefälhavaren, general F. W. von Buexhövden
(Oskar Textorius)


Förstoring.

  Venäjän ylipäällikkö Kenraali Buxhövden
(Oskar Textorius)
  487
 
 
 

Överstelöjtnant K. L. Lode
(Tor Christiernson)


Förstoring.

  Everstiluutnantti K. L. Lode
(Tor Christiernson)
  488
 
 
 

Överste J. A. Cronstedt
(Fredr. Gjerdrum)


Förstoring.

  Eversti J. A. Cronstedt
(Fredr. Gjerdrum)
  489
 
 
 

Landshövding Olof Wibelius
(Axel Lagerberg)


Förstoring.

  Maaherra Olof Wibelius
(Axel Lagerberg)
  490
 
 
 

Molnets Broder

”Men i pörtet, vid det långa bordet
Satt en lördagsafton sorgsen värden . . .”


Förstoring.

 

Pilven Veikko

”Tuvass' istui pitkän pöydän päässä
Pyhä-aattona nyt mökin vanhus.
Huoahtaen arkihuolistansa.”


Förstoring.

  491
 
 
 

General O. R. von Essen
(Gustaf Ranft)

”Det var densamme bjässen,
Jag mindes sen fordomdags,
Det var densamme von Essen,
Som stridde i Savolaks.”


Förstoring.

  Kenraali O. R. von Essen
(Gustaf Ranft)

 

Läs mer:
Emil Kaustinen såg filemn i Jakobstad.
Innehållsförteckning till 1808–09 års krig.
(Inf. 2014-11-12, rev. 2024-03-27 .)