Ibland är det slumpen i många steg som bestämmer vad som publiceras:

  1. Våren 2024 pågick följetongen Foton från Johannes Nylunds seminarieår 1924–1928 tillhandahållen av Solveig Nylund. Hon hade redan 2010 bidragit, men gjorde det nu igen
  2. på uppmaning av Krister Nordström som var en ny bidragare för året.
  3. I den fanns ett foto av Emil Kaustinen.
  4. Namnet var bekant från Vasabladet,
  5. så jag googlade och
  6. hittade ett abstrakt till en artikel som 2021 ingick i Vörå kommuns årspublikation I rågens och fjärdarnas rike.  Författare var doktoranden Evelina Wilson.
  7. Googlade vidare och
  8. det framkom att min högstadieklasskamrat Alf Wiklund var sekreterare för den.
  9. Kontaktade honom och nu kan ni ta del av berättelsen om en seminarists mödor och glädjeämnen under andra hälften av 1920-talet.
Älskade syster!

Emil Kaustinens brev till sin syster Elna Kaustinen 1925–1930


Text: Evelina Wilson


”Älskade Syster! Gratulerar! Du kan tro huru jag blev glad när jag fick ditt brev ifrån H.fors. Jag har så mycket nu att skriva om att jag ej vet vad jag skall börja med.” Så inledde Emil Kaustinen (1907–2004) det första brevet han skickade till systern Elna Kaustinen (1908–2002) efter att hon påbörjat sin studietid i Ekenäs. Han gratulerade henne till att vara framme och ha inlett en ny bana i livet: sina lärarinnestudier. På sin väg till Ekenäs hade hon även stannat i Helsingfors och därifrån skrivit brev till Emil för att meddela sin adress och kort berätta om inträdesförhöret som hon, troligen, avlade i huvudstaden.

För mig var Elna Kaustinen, senare gift Grannas, min gamlamommo. Hon talade ofta om Emil, som för de flesta läsare av Vasabladet under mitten av 1900-talet blev känd som ”Mittjil” när han skrev över hundra byrallor under närmare fyrtio år för tidningen. Pseudonymen  var säkert inspirerad av hans far: Mickel Kaustinen (1866–1926).

Så länge min gamlamommo levde kom jag tyvärr aldrig mig för att fråga mer om Emil, jag har heller inga egna minnen av honom, även om jag lär ha träffat honom som liten på min gamlamommos födelsedagar, som hon var noga med att alltid fira med kalas. Det enda jag förstod om Emil då var det som gamlamommo berättade; hon pratade om honom som författare, och jag förstod att han hade hyst skrivdrömmar och varit en god skribent och även folkskollärare.

Så en sommar för två år sedan fick jag en gammal skolåda av min mommo, och det var då som bilden av åtminstone den unga Emil började klarna för mig: skolådan innehöll nämligen kring tvåhundra brev, skrivna till Elna under hennes tid vid lärarinneseminariet. Av dessa var hela hundra skrivna av Emil.

Själv studerade han vid lärarseminariet i Nykarleby. Bilden av den unga studenten träder fram på pappren genom den prydligt skrivna handstilen och de ofta flera sidor långa breven. Där syns studenten som kämpade för att hålla i ekonomin, som oroade sig över betyg och suckade över tenter, som läste, läste, alltid läste eller roade sig på teater, bio eller på hippor och framförallt den unga mannen som drömde om (och ibland ängslades inför) framtiden.


Emil och Elna var barn till Mickel (1866–1926) och Maria Lovisa Kaustinen (1868–1939). Barnaskaran kallades ”åttkullan”, trots att det egentligen föddes nio barn i hemmet varav fyra, två döttrar och två söner, tyvärr dog i tidig ålder. Kanske dog ett av barnen så nära inpå födseln eller föddes för tidigt, så det inte kom att räknas in i skaran i efterhand. Att även de döda syskonen ändå hade betydelse, talar det faktum att Emil ännu 1929 hänvisade till syskonskaran som ”åttkullan”, trots att de då länge bara hade varit fem syskon. Mickel Kaustinen hade egentligen femton syskon, sex av dem var halvsyskon från fadern Ander Kaustinens första äktenskap med Maria Knuts, av dessa överlevde bara en dotter: Maria, gift Nissil. Maria Knuts dog troligen i barnsäng, eftersom också det sista barnet dog som liten, kanske som baby. Då gifte Anders om sig och fick ytterligare tio barn, varav Mickel var det femte. Av alla Anders sexton barn överlevde sju barndomen.

Dödsfall bland barn var vanligt den här tiden innan effektiva mediciner eller vaccin fanns, liksom kunskap om hygien och möjligheter till bra matförvaring. Många av de sjukdomar som vi i dag bara känner till namnen på var fortfarande vanliga i början av 1900-talet och när de drabbade små barn ledde de ofta till döden. Att oron för hälsa och sjukdomar kvarstod så sent som hela 1920-talet syns många gånger också i breven mellan syskonen Kaustinen: frågor om hälsa och sjukdom avhandlas i varje brev, och få är de brev där ingen bekant vare sig ligger sjuk eller har dött. Begravningarna är många och besöks ofta, ibland ett par i veckan. I ett brev nämns att de varit på begravning hos Jåfs samma dag och skulle på begravning till Thors följande dag. Den 5 februari 1929 skrev lillebror Gunnar (1912–1940) till Elna: ”Pylin är nu död det dör så hemskt mycke folk nu så i lördags begravade de fyra stycken och ringde för tre.”

De syskon som fanns kvar var förutom Elna, Emil och Gunnar också Verner (1896–1974) och Viktor (1898–1983), som båda bodde kvar i Vörå. Verner kom senare att ta över hemgården när fadern Mickel dog i december 1926. Syskonen hade alla god kontakt livet igenom, men från de äldre bröderna finns bara ett brev bevarat i Elnas samling, från Verner när han bad Elna skynda sig hem på grund av faderns allt sämre hälsa som gjorde att ”han kan dö när som helst”. Det verkar därför som att de, med den stora åldersskillnaden, bildade två grupper: Verner och Viktor och sedan, de tio år yngre och mer, Emil, Elna och Gunnar. Mellan Verner och Gunnar skilde det sexton år, mellan Verner och Elna skilde det tolv. Det kan vara en förklaring till varför de inte i samma grad skrev brev till varandra. Emil och Elna däremot hade bara drygt ett års åldersskillnad, och de intresserade sig för samma saker, varav litteratur var ett av de största intressena, och så verkar de ha haft liknande personligheter och hade båda samma yrkesmål: att bli lärare.

 

Livet som burk på Knarken

I augusti 1925 skjutsades Elna från sin hemgård på Kausalkullen i Lomby till Tervajoki tågstation, för som Emil senare skrev i sina byrallor: ”all såm förr sku fa me tååji fåo ju tiid [till Tervajoki].” Det kan tänkas att det var hennes pappa som skjutsade henne dit med hästvagnen. De följande åren skulle också brodern Gunnar komma att både hämta henne från och skjutsa henne till stationen med vagnen och ”märrin”. Till seminariet åkte också några andra vöråflickor som i brev ofta kallas ”trissan”. Här skulle de, om allt gick vägen, tillbringa de följande fyra åren för att studera till folkskollärarinnor. Elna var inte ännu 17 år fyllda, det blev hon ett par månader senare samma höst, och man kan bara föreställa sig den oro och nervositet som fyllde henne när hon, troligen för första gången i sitt liv, lämnade hemgården för en längre tid – till en för henne främmande ort.

Boendet verkar ha varit en utmaning både för Emil och Elna: Emil bodde från början på elevinternatet ”Knarken”, med andra ”burkar” som seminaristerna kallades i folkmun. Senare flyttade han in till stan i Nykarleby, troligen inackorderades han där och bodde då med några kamrater. Han trivdes bättre där, för det var ”mycket roligare att bo ute i stan än i ’Knarkon’”. Elna bodde först inackorderad hemma hos en fru Ingberg på Drottninggatan 1 i Ekenäs, men var glad när hon det andra läsåret fick plats på internatet vid seminariet. Dock tycks hon det sista året ha flyttat tillbaka till fru Ingberg, eftersom brev från 1929 åter är adresserade dit. Denna flytt nämns däremot inte i breven.

För ungdomar från landsbygden var studier vid seminarium en väg för den som ville komma bort från bondesamhället, och de erbjöd säkerligen också en möjlighet för yngre syskon som inte ärvde gården att hitta andra vägar i livet. Seminariestudierna kunde erbjuda en form av klassresa: ”Bondpojkarna blev lärare och från lärarhemmen steg nästa generation ut med helt nya förutsättningar för utbildning och karriär”, skriver Erik Birck i Nykarleby stads historia III. Säkert gav också studietiden en frihet som seminaristerna tidigare saknat hemma, men också naturligtvis plikter, för här var de tvungna att ta ansvar för sig själva på ett sätt som de tidigare inte hade gjort. Samtidigt fick de nya intryck av personer från olika orter, särskilt Elna i södra Finland, och de influerades säkerligen av det breddade livsperspektiv som tillvaron hemifrån gav dem och fick också ett nytt självförtroende av att stå på egna ben. Något av detta skymtar i brodern Gunnars brev till Elna, som är ett svar på ett brev där hon tydligen har berättat att hon klippt av sig sitt långa hår. Hon klippte det kort enligt 1920-talets hårmode, och på det svarade Gunnar: ”Men Elna je e sant he du ha klipt håre öde vitta, mamm e så arg så viotta he om du ha klpt håre fåder va utan [he] som hon mära gjev dig.” Om hon verkligen blev utan det som mamma Maria Lovisa hade tänkt skicka till henne förtäljer inte historien, men Elna mindes resten av sitt liv hur arg mamman blev över det klippta håret.

Hemlängtan verkar ha varit svår för Elna den första hösten, när allt var nytt och det gällde att komma in i nya rutiner med föreläsningar och tenter och i det nya boendet. Brodern Emil var förstående, han visste själv vad hemlängtan innebar där han redan för andra året gick på seminariet i Nykarleby och läste till lärare: ”Hemkänslan tänker jag nog har plågat dig, men slå bort den bara och tänk inte ens därpå går det nog.” Deras pappa, Mickel Kaustinen, var på sin tid framstående i Vörå både som ordförande i kommunalnämnden, anstiftare till både Vörå andelsmejeri och andelshandel, initiativtagare till Vörå folkhögskola och föreståndare för Lantmannabankens Vöråkontor och mycket mera. Som jordbrukare fick han också flera pris. Elna, liksom de andra syskonen, höll mycket av honom, men han uppmanade henne att inte tänka ”onödigt på hemmet så går det nog som det skall gå för gå ej och haf tråkit det tjenar ej till något”. Han frågade henne också om hon har ”ledsamt eller hvad de kallar drygt” och tillade ”det får du ej ha, för det är en odygd som ej får tålas af någon”. Det kan låta hårt för dagens läsare, men här kan också ha funnits en skymt av tanken om att oroskänslor kunde vara skadliga för hälsan.

Elna oroade sig också inför tenterna och för hur hon skulle klara studierna. Även då muntrade Emil upp henne med att ”[b]ara du nu gör ditt bästa att du får fortsätta om jul är allt väl”. Pappa Mickel var åter mer pragmatisk när han i ett brev den 26 oktober 1925 skrev:


Du skall icke vara närvös när du gör något så skall du få se att det börjar gå mycket bättre tag allt lugnt och kallt och tänk ej få se nu hur det igen går för mig, det är sämsta sättet, nej kallt och lugnt skall allt tagas och inget fjesk då skall du få se att det går mycket bra ja till och med för bra.


Tyvärr finns Elnas egna brev inte bevarade, hur hon upplevde sin tid i Ekenäs kan vi bara ana i hennes bröders och hennes föräldrars svar till henne. Förutom under de två lov då hon reste hem till Kausalkullen – jul och sommar – gick brevtrafiken tät. Emil skrev varje månad till henne, minst en gång, ibland flera. Och även den yngre brodern Gunnar skrev, mer sällan men ändå flera gånger per år skickade han korta rapporter från hemgården, där arbetet på gården, vem som gift sig, förlovat sig, dött eller fötts formade kärnan. Tydligt är att syskonen, och framför allt Emil och Elna, hade stort stöd av varandra genom breven. Efter att han hade skrivit av sig citerade Emil i ett flertal av breven en av sina favoritförfattare, Jarl Hemmer, med en strof ur diktsamlingen Skärseld: ”När kvalet talat [talar] har det redan lättat.”

Som sagt går det inte att säga något om Elnas tankar och funderingar, då hennes brev inte finns bevarade, men Emil rådfrågar henne ofta om ditt och datt, han hjälper henne med uppsatsfunderingar när hon tydligen skickat sina uppsatsrubriker till honom och bett om förslag på vad hon kan skriva om. Emil hjälpte gärna till. De skickade också fotografier och pengar sinsemellan och jämförde betygen med varandra. Hemifrån skickade också mamma Maria Lovisa stickade vantar eller sockor, tyg och mat till sina två barn. Elna efterfrågade ofta skorpor och smör, och ibland skickade mamman detta men andra gånger skickade hon i stället pengar så att Elna själv kunde köpa det hon behövde. Ofta väntades det också på att någon av korna skulle kalva så att de kunde få mjölk och göra ost, eller annat: ”Mamma säger att om du äventuellt skulle önska dig något, när den andra kon kommer med mjölk, vore det väl nog möjligt åstadkomma något i den vägen”, skrev Emil i ett brev när han var hemma på Kausal.

Ett återkommande ”problem” var julklappsbestyren varje år i slutet av november, eller början av december. Då rådfrågade de varandra vad de skulle köpa till vem. Särskilt viktig var frågan år 1928 när Emil skulle komma på något att köpa till sin fästmö Svea, som han två månader före jul hade förlovat sig med, den 28 oktober 1928. Då fick Elna skriva ett par gånger med förslag, eftersom Emil inte var nöjd med de första förslagen hon gav. Kanske var det just detta gissel som delvis blev inspirationen till rallan ”Skava Mattos jiulklappin”. Precis som Emil ofta hade pengatrubbel så var Skava Matt ”in rama påjk, an haad bar ti feili, he an va liiti fö fatin”. Och ”[t]å an nu äntiliigen haad få ihåopskrapa slantan i bössin, så jälld ä tå ti hitt påå na ti tjööp”. När Emil skulle köpa den här julklappen kände han sig mer pank än någonsin, och ville inte låna pengar av någon för han ville undvika att det skulle komma ut att han lånade pengar till detta köp. Även Skava Matt har problem med att hitta en affär där han kan vara ensam ”å he vila an va, så int nain sku bihööv dra ana misstankar, åm va han haad se fyri”. För Skava Matt blev det ett par finare handskar, för Emil blev det troligen en kristallvas eller ett par graverade silverskedar. Det hela hängde på om skedarna gick att fås för ”75 eller minder”, om inte skulle Elna välja ”kistallpjesen”. Vad Elna köpte framkommer inte, men något handlade hon för hans del i Ekenäs och lånade honom pengar till köpet.

Studierna gick bra för dem båda, litteraturhistoria var Emils favoritämne, medan han ansåg att tenten i pedagogikens historia var ”allas ve och fasa”. Syskonen höll noga koll på varandras betyg efter tentperioderna, och brevet från den 1 november 1925 rubricerar Emil ”Knarken under ’Slavarnas’ högtid”. Med den här högtiden menade han säkert när betygen kom, för det tar han upp redan på brevets andra rad: ”Vi fingo i går våra siffror och det kan väl ju intressera dig att få höra mina som jag dina.” I de flesta ämnen den gången fick han åttor eller sjuor. Bara i sång fick han en femma, och just sången var ett gissel för båda syskonen. Även musikspelning, som främst var pianospelning, ledde till stor frustration för Elna redan från början. När hon hade fått sina första betyg skrev hennes pappa:


Wi ha nu studerat ditt betyg och inte är det ju som folkskolans men de andra går ju ganska bra försig, utom i spelning där skulle det ju nog behöfvas för bättring och det blir det väl med god vilja så går allting framåt bara man inte släpper modet och börjar ta det från den tråkiga sidan då är man såld, nej med mod och lust skall det vara då går det nog.


Tyvärr blev spelningen inte bättre. I november 1929, hennes sista hösttermin, var Elna tydligen uppgiven – över studierna i helhet men framför allt över spelningen. Emil försökte som vanligt muntra upp henne:


Hör du inte skall du vara så pessemistisk angående ditt arbete, nog går det. Jag känner till de sakerna, men när du tycker det går mot, slå det för stunden ur hågen och tänk på annat, efter en dag kommer man mer ej ihåg det bittra gångna. Apropå, spellärarinnan, gör ditt bästa och låt

henne sedan käbbla efter eget behag slå du dövörat till. Nog börjar det gå bättre med tiden ännu har du ju ganska mycket kvar och hinner läget förändras hundrafallt till dess.


Dock tycks betygen i övrigt bara ha blivit bättre, för den 25 mars 1927 skrev Maria Lovisa till dottern: ”Jag ser att det går framåt för Dig vilket gläder mig mycket, och min enda önskan är välsignelse och framgång.”

Studierna tycks ha varit en glad tid för båda syskonen; Emil var hoppfull och optimistisk och försökte se livet från den ljusa sidan. Han hade också lätt för att läsa och saknade enligt sig själv förmågan att bli nervös. När det gällde förberedelser inför olika tenter skilde sig metoderna åt: ibland tog han det mer på talang, och ibland upprättade han och hans studiekamrater en studiecirkel där de gjorde upp riktiga scheman för tentläsningen: det gällde pedagogikhistorien som delades upp på ”tre läxor, 90 sidor varje”. När varje läxa var läst samlades gruppen och diskuterade igenom den. När han hade avklarat riktigt svåra tenter såg han det inte bara som en studieprestation utan även som ett sätt att ”fostra sin egen person, sin karaktär” och såg det som en betydande bonus utöver ett gott tentbetyg.

Förutom de egna föreläsningarna på seminariet hörde det även till att seminaristerna höll lektioner på Normalskolan i Nykarleby för barnen där, som en del av sina egna lärarstudier. Emil skrev ofta om vilka lektioner han hållit på ”normen”. Den här övningsskolan gagnade enligt Erik Birck också barnen i staden som tack vare den ”äntligen [fick] en skola med kvalificerade lärarkrafter”. Seminaristerna betygsattes efter hur bra de höll de olika lektionerna, som i Emils fall bland annat var religion, gymnastik, historia och räkning.

Barnen var inte alltid så lätta att hålla ordning på, ibland var de rent av ”rysliga” och så elaka att han tyckte att ”nog gäller det att ta i med hårdhandskarna från början”. Några lektioner varje vecka i olika ämnen höll han, ofta fyra timmar sammanlagt men då ”får man sitta dagar i ända och arbeta på en disposition”, det vill säga förbereda dessa lektioner. Han klagade ibland över hur mycket han hade att göra med både egna tenter, uppsatser och föreläsningar och sedan förberedelserna inför lektionerna på Normalskolan, då han ansåg sig få ”sota för allt dagdriveri man hittills haft”.

Något som länge oroade Emil och Elna var deras pappa Mickels sjukdom. Han tycks ha lidit av försämrad hälsa ett flertal år, eftersom han finns med på bilder från Vörå sanatorium redan år 1922. Det kan vara vanskligt att ställa exakt diagnos i efterhand, utifrån dåtidens läkarkunskap och undersökningsmetoder, och någon exakt diagnos nämns inte i breven. I brev från 1926 nämns åtminstone att han haft ”förskräckliga magplågor” som han försökte avhjälpa med att äta ”fil och kärnmjölk”. Mot slutet av 1926 konstaterade hans läkare att hans högra lunga ”är slut” och att ”han kan leva nog en par månader ännu men kan dö när som helst också”. Emil oroade sig över pappans hälsotillstånd i flera brev under 1926 och mot slutet av året önskade han att deras ”älskade pappa får med oss fira julbrasan om julkvällen”. Äldsta brodern Verner skickade brev bara åtta dagar innan faderns död till Elna och skrev att ”[j]ag tänker att du nog skulle vlja se honom i livet än engång [även] om du kan nog ha svårt att komma hem men kansje han lever tills du slipper till julen. Men man vet ju nog int något hur lä[n]ge det räcke”. Elna har senare berättat att hennes mamma dock ringde och bad henne skynda sig hem när de insåg att han inte skulle överleva till julen. Så barnen hann hem och var samlade när han dog fredagen den 10 december 1926.

I och med dödsfallet behövde många praktiska saker redas ut, och av dessa var den ekonomiska säkerligen en av de största. Det framgår senare att Elna var nära att tvingas avbryta sina studier när fadern dog och därför tycks hon ha oroat sig lite extra för mammans hälsa efter det, inte bara för det känslomässiga, utan också för hur hennes egen framtid i så fall skulle bli. Emil försökte dock lugna henne med att oberoende vad som hände så skulle de klara sig: ”Vi få ej knota, ty det finnas många, som ha det värre än vi. Det tunga och svåra i livet är till för att övervinnas. Man skulle ej annars förstå uppskatta glädjen.” Maria Lovisa blev även hon sjuk i slutet av sommaren 1929, då Elna dröjde kvar efter det planerade sommarlovet och hjälpte till hemma på Kausal. Oron för mamman var då stor bland syskonen ”ty huru skulle det nu gå för oss att bli utan henne”, skrev Emil. Som tur repade sig Maria Lovisa och levde ytterligare tio år, till maj 1939.

Även om syskonen Kaustinen var tvungna att gå igenom tunga saker under studietiden och de båda tycks ha kämpat i perioder för att hinna med allt de borde för att ta sig igenom studierna, så fanns det även tid för annat. Seminariet i Nykarleby bidrog enligt Erik Birck exempelvis till aktiviteter i form av ”föreläsningar, konserter, teater och andra kulturaktiviteter” som även var allmänt tillgängliga för stadens invånare och för dem på den kringliggande landsbygden. Om det handlar följande avsnitt här nedanför.

 

Intressen, hippor, flax och det ljuva ungdomslivet

När man läser Emils brev får man känslan av att det hela tiden ordnades något: en hippa, en bal, maskerad, teater, sångfest, föredragsafton med ungdomsföreningen, bio eller också hade de marknadslov och gick på marknad. Elna hade också dessa marknadslov, och efter ett sådant skrev Emil till henne, vilket beskriver hans bild av marknaderna: ”För er spelar väl ännu karusell’ns pinsamma melodi i örat. Marknadens oro och jäkt börjar så småningom ha lagt sig. Alla krim-kram-bytor-månglar ha dragit sine färde […]”. Han var vid det laget själv i Sandhamn där han avlade den sista etappen av sin värnplikt och tänkte tillbaka på dessa marknadslov som en del av studietiden. Han erkände att han kände sig ”litet avundsjuk, när jag tänkte huru skönt det var under semitiden t.ex. just före en lovdag, när man kände sig fri och lycklig på grund av den förestående Frihetsdagen”.

Det var inte bara i Nykarleby som det ordnades program och roligheter, utan även i Vörå. När Emil var hemma besökte han bland annat ofta soaréer. I Koskeby ordnades en med teater. Skådespelaren Josef Herler regisserade stycket En söndag på Amager och brodern Gunnar spelade med. Även om Emil beundrade teatern som konst och sällan missade en chans att gå på teater, både professionell och mer amatörmässig sådan, så nämner han aldrig något om att han själv skulle ha varit med och stått på scen. Endast Gunnar vågade sig på det. Just denna soaré var det ”så kollosalt, ja verkligen kollosalt” med folk och ”huset var överfullt”. Han förundrades också över det nya modet hos vöråflickorna som gjorde att han först misstog flera av dem för okända fröknar, men ”förklaring [var att] nästan alla flickor lagt sig till med hatt”.

Teaterföreställningarna var inte lika tillförlitliga på den här tiden, varken de professionella eller dem utförda av amatörsällskap. Det framgår av att han under ett läsår blev tvungen att vända hem tre gånger från en teaterföreställning som han planerat se. Orsaken? Teatersällskapet dök helt enkelt inte upp. En annan gång var han förgrymmad över Vasa Teater som skulle ge föreställningen Födelsemärket. Publiken anlände, satte sig och väntade, men så framkom det att föreställningen måste ställas in. Orsaken den gången? Jo, skådespelarna var så ”i fyllan att de ej kunde tänka på att uppträda, harm och förtrytelse åt publiken som löst biljetter och infunnit sig”. Det var bara för alla att resa sig upp och gå tillbaka hem.

Men ofta gick det ändå vägen och Emil och hans kamrater fick se det teaterstycke de såg fram emot. Även bio gick de på när tillfälle gavs, vilket även ordnades i Vörå. En gång var de även ett gäng kamrater som åkte bil från Nykarleby till Jakobstad för att se första delen i filmserien Fänrik Ståls sägner, som filmatiserades 1926 av John W. Brunius; Emil uppskattade den mycket.

Även om Emil inte verkar ha uppträtt i några teaterstycken, nämner han då och då att han deklamerat en dikt eller en annan skrift under en tillställning. Ibland brydde han sig inte så mycket om att förbereda sig inför dessa, men under ett av ungdomsföreningens månadsmöten fick han hjälp av skådespelaren Josef Herler. Han skulle då deklamera ”Barnens lustgård” skriven av Fredrik Nycander. Den gången kände han att det var viktigt att det skulle gå bra ”ty det blir ju också naturligtvis en sådan publik så det ej får gå huru som helst”. Även Elna fick hjälp av Herler en gång när hon skulle göra sin ”debut” inom diktdeklamation. Herler var den ledande kulturpersonligheten i staden med början från 1920-talet och några decennier framåt. Han ledde ett ”sporadiskt uppträdande amatörteatersällskap” och höll också kurser i talteknik vid Nykarleby seminarium, och det var säkerligen genom en av dessa som Emil kom i kontakt med honom.

I breven avhandlas sällan rent skvaller, Emil skriver själv att han försöker hålla sig undan sådant, men ibland när det hänt något riktigt extra kan han inte låta bli att berätta om sådant som gett ”konservationsmedel till många extra kaffepannor” som kokades och dracks när rykten surrade i byn. Däremot berättas ofta om vem som förlovat sig med vem, eller vem som ”flaxar” med vem. Det berättas om brutna förlovningar och om vem som har dansat med vem när det varit dans, för dans förekom som avslutning på de flesta program, också föredragsaftnarna om bara musikanter hittades.

Emil var själv noga med att inte göra något som kunde orsaka prat, och ibland märks det att han var lite tudelad i hur han skulle göra till exempel efter en dans på ungdomsföreningen, där Östmans orkester spelade, när det höll på att bli konflikt om vem som skulle föra en viss flicka hem. Emil hade lovat flickan att följa henne, men när det visade sig att hon även lovat en annan så avstod Emil eftersom han inte ville ställa till ”förtret” mellan honom och den andra ynglingen. Han skrev sedan att den andra ynglingen ”stannade kvar hela natten” hos flickan ”vilket [jag] naturligtvis ej hade gjort”. När det följande kväll visades ett biostycke på ungdomslokalen, Den glada änkan, fanns där en annan flicka som behövde sällskap hem, eftersom en flicka helst inte skulle gå ensam hem – det handlade  alltså inte bara om flörter, utan också om kutym och säkerligen även säkerhet. När han följt denna andra flicka hem var han ändå rädd att pratet skulle gå i byn, och han intygade att ”något flax var det ej. Fast i deras [alla andras] ögon var det väl nog.”

Brevledes förmedlades även flörter. Emil tycks ha ådragit sig uppmärksamhet bland Elnas kamrater, men varje gång tackade han artigt nej. Elna blev också förmedlare av sina kamraters intresse för Emils kamrater. Den 29 oktober 1927, framkommer det till exempel att en av Elnas kompisar hade skickat med en lapp i Elnas brev till Emil där hon frågat om han tror hon kan skriva till hans kompis Verner Kneck. Emil svarade då Elna: ”Den där flickan, som skrev, kan du ju tacka för komplimangen. Men säg du åt henne att ifall hon gärna vill skriva och ge uttryck åt sin livsglädje så kan hon gärna skriva till Verner så får hon nog svar.”

Ibland gick även falska rykten och Emil förfärades sig en gång när det börjat gå rykten om ”att jag flirtar med E.T. Någonting totalt ur skyarnan gripit. […] Jag som knappt talat med E.T. en gång på långa tider”. Han fick dessutom tidigt under sina studieår upp ögonen för en annan som han sedan också gifte sig med och fick tre barn med: Svea Örndal.

Varje gång var det noga att man skulle hålla tyst, allt var hemligt. Även Emil fick vara budbärare i breven till Elna när det gällde någon av hans egna kompisar som fallit för en ung kvinna där i södra Finland. En gång fick Elna vetskap om att Emils kompis Uno var på väg ner till Helsingfors för att där träffa en flicka han var förtjust i, men Elna fick lova att inte knysta ett ord om det. Uno glömde tyvärr att köpa blommor till sitt ”flax” under besöket i huvudstaden och därför kom det i följande brev från Emil önskemål å Unos vägnar om att Elna skulle köpa ”2 mörkröda vackra rosor” till våravslutningen. Dessa skulle skickas med bud från blomsteraffären till den unga kvinnan i fråga. Uno lovade ge Elna pengar så fort de träffades. I nästföljande brev skickade Emil också Unos visitkort ”som du förstår du får lämna att skickas med blommorna”.


[Det finns några Uno att välja bland, utifall att han var seminarist:

Hippor och ungdomsföreställningar ordnades med jämna mellanrum, men på seminariet var det inte alltid säkert att burkarna fick stanna ute så länge de ville. Under en av ungdomsföreställningarnas tillställningar, i oktober 1925, ville Emil och några andra burkar stanna ute längre än till tio på kvällen. De bad då om att få ledigt från och med det klockslaget, men tyvärr fick de avslag på sin ansökan. Då resonerade de i stället som så att även om de måste lägga sig klockan tio fick de ju stiga upp hur tidigt de ville, så de gick hem från tillställningen i tid för att lägga sig tio ”men sen lektris slockna var det vi som klädde paliterna på och öppna fönstret och for ut”. De klättrade ut genom fönstren och begav sig tillbaka till tillställningen där de stannade så länge de hade lust, och Emil konstaterade som avslutning på sin berättelse att ”äventyr äro ibland trevliga”.

En annan gång gick det dock mindre bra när Emil under flera dagar led av en hicka som läkaren trodde berodde på ”kramp i mellangärdet” och han fick ”medicin, antrapin”. Hickan råkade sammanfalla med skottårsbalen som alla ”ungherrar” inbjöds till av ”flickorna”. Oturligt nog hickade Emil så förfärligt att han ”måste gå bort ganska fort med anledning av min otrevliga sjukdom”.

En av de största händelserna som nämns var ”Italias dag”, den 3 maj 1928 då jätteluftskeppet Italia passerade över Nykarleby. Emil skrev att alla ”var hela dagen i spänd givakt uppmärksamhet. Jag satt också ett par timmar på ett tak med kikartuben för ögonen och stirra i luften men assit såg endast någon kråka. Sent på kvällen kom det ändå men for så långt österut att det sågs endast av några få som glömts kvar i kyrktornet när natten stundat.”{Italia passerar över Laihia den 3 maj 1928. Vykort.

För att det inte bara ska bli en rubik på Facebook, behövs en bild och jag fann för gott att lägga in denna. Trots allt inte så långsökt som man kunde tro, för Laihia ligger cirka 25 kilometer sydsydväst om Lomby och Italia flög om nu inte precis rakt över det, så ganska nära på sin färd norrut.}


Det som hela tiden bestod var hans intresse för läsning. ”Böcker måste man ha och behöver ha”, skrev Emil i ett brev, och det är få brev där läsning och böcker inte nämns. Han läste skönlitteratur men också till exempel biografier och blev särskilt förtjust i Edvard Westermarcks biografi och Anne Charlotte Lefflers självbiografi. Han hade en förkärlek för modern poesi, det ”ultramoderna” som han själv skrev, och när det gällde särskilda författare satte han Selma Lagerlöf, Johan Ludvig Runeberg och August Strindberg högt, liksom Jarl Hemmer. Varje gång bokkatalogen kom beställde han flera böcker. Syskonen delade läsintresset och var båda flitiga läsare livet ut. Emil uttryckte också i ett brev sin glädje över Elnas visade litteraturintresse och tillade till detta:


Så du kan tro huru jag är intresserad av litteratur. Jag kan ej riktigt tolka detta. Jag som är en vad man kunde kalla prosaisk människa, inte alls sångbegåvad. Sådana människor brukar ju vara poetiska. Om jag är poetisk vet jag ej, men det vet jag, att diktarvän är jag. Var finner jag en sådan fröjd annorstädes som den jag finner när jag får fördjupa mig i dikter svärmiska, drömmande idealiserande tankar.

 

Pengatrubbel, ett evigt trubbel

Det största och mest återkommande problemet som syns i breven är det som gäller pengar. Tydligt är att det kostade att studera, och särskilt i början av studierna fanns det ”en våndlig massa med pikatavara” som behövde skaffas, och ”allt kostar”. Det skrev Emil när Elna hade inlett sina studier. Deras pappa Mickel skrev också till Elna:


Det är ju förskräckligt hur mycket penningar som gått för dig på en några dagar hur skall detta börja gå ihop för dig var nu försigtig med dem eljest kommer det att bli konkurs förrän du ens börjat, räckna själf ut hur mycket som får gå i månaden och ett penni mera än hvar som en gång bestämts man måste lära sig vara så rädd för pengar som möjligt. Sänder nu härjämte den andra 1000 marken i postremisvexet.


Det framgår ändå att både pappan, Mickel, och mamman, Maria Lovisa, hjälpte så mycket de kunde. Redan i sitt följande brev, den 26 oktober samma höst, skickade Mickel ytterligare en postremissväxel 1) på 1 000 mark. Elna tycks också ha tagit till sig pappans ord om att hålla ordning på ekonomin, men hur den verkligen såg ut går inte att veta, eftersom hennes brev inte finns bevarade. Det faktum att Emil ofta bad om att få låna pengar av henne ger dock en bild av att hon var den av syskonen som höll i sina pengar, medan Emil för det mesta sade sig vara pank. Trots det skrev han ofta att han hade handlat rätt mycket och att det ”gått ganska mycket pengar för mig redan men vad kan man åt det när man behöver så mycket”. I början lånade han själv också pengar till bland annat brodern Viktor: ”Jag är i skuld till dig ännu 100 mk men jag har tänkt betala dig först när jag får av Viktor, ty han är skyldigt mig 250 mk han ännu så du får nog vänta till dess jag får av honom.” Men med åren tycks det mest ha blivit Emil själv som lånade och då främst av Elna och Gunnar, och med ångest skrev han hem till sina föräldrar och bad dem om mer pengar, som de också verkar ha skickat honom för det mesta – däremot mer sällan efter Mickels död då inte heller Maria Lovisa verkar ha haft det så lätt ekonomiskt.


1) Postremissväxeln var en ”[p]er post sänd bankväxel till annan ort än den var utställd, vanligen om växel som är dragen av ett bankkontor på dess huvudkontor eller på andra banker, eller som utgörs av en av en bank utställd egen växel, så kallad postväxel”. Se Förvaltningshistorisk ordbok, ”postremissväxel”, (hämtad 21.4.2021).


Tydligt är dock att föräldrarna hjälpte så gott de kunde, när Elna skrev hem till föräldrarna och behövde något så skickade de vad de kunde. I slutet av hösten 1926 skrev hon hem och verkar ha varit i behov av mer pengar, och Mickel svarade henne då: ”Angående penningar som du skrifver om hur skall vi veta huru mycket som du behöfver när du ej själf vet det, räkna nu ut själf huru mycket ock skrif sen får vi vel se hur vi får åt dig något.” Det framgår också att hon skrev hem och bad dem om lov, eller råd, om diverse inköp och i ett brev gav Maria Lovisa henne lov att ”köpa blustyget och kängorna” och i ett annat gav Mickel henne lov att göra som hon ville gällande inköp av ett paraply: ”om du skall ha ett måste du köpa ett, om det nu är så nödvändigt, kanske det går utan.”

För Emil lockade bokköp, teater och bio. När bokkatalogerna från Gros eller något bokförlag kom var han snabb med att beställa flera stycken, ofta för 150 mark åt gången, som när Schildts hade bokrea och han skrev att det ”är ju nog mycket pengar, men så får man ju också böcker till flera hundra marks värde. Och dessutom ett par 50 mks böcker gratis”. Han prenumererade också på Allas Krönika och Jordens länder och folk. Den sistnämnda motiverade han med att ”det börjar ju visst bli en utgift på 15 mk i månaden, men man måste ju få något verk man kan ha nytta av i livet”. Man får lätt bilden av att det var just böckerna som var den största ”boven” i hans försök att hålla ihop ekonomin under studietiden, och i början kunde han finansiera köpen genom att ta ut ”räntorna från banken”, med vilka han till exempel bekostade Jarl Hemmers Rösterna och Johannes Linnankoskis Flyktingarna. Med åren sinade dock hans egna pengar, tills det inte fanns något där hemma i ”hans bok”. Det var ju så klart en svår situation då han inte hade möjlighet att själv förtjäna pengar under studietiden, utan var tvungen att förlita sig på det som han fick från sina föräldrar och på sina egna besparingar från tiden före seminariet. Lillebror Gunnar tjänade dock i sitt jobb vid kvarnen; våren 1928 tjänade han 20 mark om dagen där, och följande vår höjdes lönen till 28 mark om dagen. Gunnar skrev i sina brev om både mindre och större summor som han tjänade ihop, inte bara vid kvarnen utan också på andra jobb som han uträttade när tillfälle gavs, och han kunde säkert på ett annat sätt lägga pengarna på hög när han bodde hemma, till den grad att han våren 1928 kunde låna Emil hela 5 000 mark. Lite senare skrev ändå Emil till Elna att han ”ovillkorligen” måste åka hem ”för att få pengar”:


Jag är nästan utan och behöver huru mycket som helst ännu. 2000 har jag men det behöver jag för resan och då har jag mat och hyra ännu och förstås mycket diverse. Nu tycker de [där hemma] förstås att det gått för mycket, ty jag fick ju 5000 i påsk men så har jag ju gjort kostym också. Jag har lov att låna 1000 mk av farbror Jac. bara jag skriver till honom. Nu skulle jag nog kunna göra det också så att de ingenting finge veta dit hem, men kanske jag kan ta av mina egna slantar och ej blir utan ändå, Därför måste jag fara hem och fundera något.


Här framgår också att han skämdes över att behöva be om pengar och helst hade låtit mamma Maria Lovisa vara ovetande om hans situation. Trots pengaknipan fortsatte han ändå att spendera slantarna. Resan som han nämner var en lång resa genom Sverige som planerades bland burkarna på seminariet, och som skulle bli kostsam: både själva resan och de kläder och saker som han behövde ha med. Resan var planerad till sommaren 1928.

Att bristen på pengar tyngde honom framgår ett flertal gånger, och han tycks ha känt att han kunde anförtro sig åt systern Elna eftersom han menade att hon kände till ”hur det förhåller sig”. Han skrev i samma brev att det som ”nu gör mig något ängslig är det jag redan förr skrev nämligen att det går så mycket pengar. När jag kommer hem till påsk har väl det gått snart de icke fullt tre tusen jag hade med mig. Men jag måste låna det hjälper inte fast nog vet jag också det blir svårt innan man får betalat tillbaka”. Lite motstridigt är det dock att han i samma brev skrev att han åter en gång hade beställt böcker för 150 mark. Han försvarade köpet med att ”det är nog mycket men så får man ju också mycket”.

Som tur vände det senare, men det dröjde några år. Hösten 1928 påbörjade han sin värnplikt, där den ekonomiska situationen blev allt sämre – vintern 1929 när han befordrades till korpral började han tjäna 1 mark och 20 penni om dagen, vilket kan jämföras med Gunnars dagslön våren 1929 som var 28 mark om dagen. När han kom hem från militären tog han ett lån på 1 000 mark, med vilket han först och främst såg till att betala tillbaka alla sina skulder till åtminstone systern. Han noterade alla skulder till var och en och höll noggrant reda på dem. Det dröjde dock ända till hösten 1931 innan han fick en ordentlig lön i sin första fasta tjänst som folkskollärare, och även då var han snabb med att genast betala bort sina skulder. Äntligen kunde tyngden och sorgen över pengabristen lätta. Om denna tjänst som folkskollärare återkommer jag till i följande avsnitt.Den grå vardagen utan jobb, plikt eller studier

”De gå, dagarna, i samma gråa tonart som förut. Ingen ljusare anspelning finnes.” Så skrev Emil den 20 januari 1930. Under studietiden verkar han ha åkt hem med jämna mellanrum, även om det inte alltid var lätt att ordna resan mellan Nykarleby och Lomby. Ofta passade han på när någon bekant åkte sträckan med bil, då delade alla i bilen på bensinkostnaderna, eller så tycks de ha delat på en taxi. W. Svanbäck körde från år 1923 taxi med en personbil. Buss gick också, men han nämnde inte att han någonsin själv skulle ha tagit en sådan. Det kan dock hända att han också använde ordet ”bil” för ”buss”: bussarna såg nämligen ut som stora bilar vid den här tiden. Ofta var det pengafrågan som var avgörande, men om han kunde så valde han att dela på en privat bil: ”Det blir nog kanske 10 à 15 mk dyrare men så får man nu då också i stället resa bekvämt och fort. I vasa biln möjligen men där brukar vara så trångt med allas kappsackar [sic] så det är nu ej säkert om man ens finge rum.”

När Elna kom och hälsade på honom tog hon bussen från Kovjoki till Nykarleby, och Emil skrev då att han inte kunde komma och möta henne i Kovjoki:


[…]ty att ta bil dit blir dyrt. Men jag ska tala med postschauffören att du slipper med honom. På Kovjoki är ej villsamt ty där finns ej annat än ett hus och på den där bussen står det Kovjoki–Nykarleby och förarna har posteljons märke i mössan. Här i stan är jag naturligtvis emot dig.


Även föret kunde bidra till utmaningar med att ta sig hem, som den 25 september 1925 när Emil skrev till Elna att han skulle vilja åka hem och hälsa på ”men med velo är det ju otänkbart i denna förfärliga träck”, och med bil skulle det ha blivit för dyrt just då. Under militärtiden 1928–1929 var han sällan hemma, och Elna tycks endast ha åkt hem under sommar- och jullov. Till skillnad från Emil var hon sällan hemma till påsk, eftersom resan från Ekenäs var för lång och säkert spelade även den ekonomiska biten in för henne. Det var med andra ord säkert en ganska stor omställning för Emil när han efter avklarad värnplikt befann sig hemma på Kausalkullen igen, efter att ha tillbringat hösten vid garnisonen i Sandhamn med tillgång till stadslivet i Helsingfors och dessförinnan upplevt det livliga studielivet i Nykarleby. Han var arbetslös och framtiden oroade; den tidigare positiva unga mannen blev alltmer dyster i brevtonen när varje tjänst han sökte gick till någon annan.

Det var inte bara Emil som led av bristen på lärartjänster vid den här tiden, det fanns nämligen ett överflöd av nyutexaminerade folkskollärare och konkurrensen om varje tjänst var hård. Orsaken var den stora popularitet som lärarseminariet fick på 1920-talet och den mängd studenter som sökte sig dit, samtidigt som de nyutexaminerades ålder blev högre. Åren 1929–1931 utexaminerades 76 lärare från Nykarleby seminarium. Den 1 november 1931 var fortfarande 19 av dessa utan tjänst. Emil utexaminerades våren 1928, men avlade därefter sin värnplikt och kunde därför inte på allvar börja söka jobb förrän i slutet av våren och under sommaren 1929 – precis när läget var som värst. Han började hålla ögonen öppna efter tjänster i februari 1929, när han fortfarande befann sig i militären, och han sökte inte heller bara jobb i närtrakterna i Österbotten utan skickade även in ansökningar till en tjänst i Drumsö i Helsingfors, till en i Pernå och till en i Sibbo. Till Elna skrev han våren 1930:


Svart ligger myllan oöverskådlig

Den pinande vinden, isar, genomtränger
en kämpande själ,
som ej tror på ljusning.
Han ser dem, hör dem utom sig
Själv är han intet
Möjligheterna blända i irrande kaos allt.


Det sammanfattar hans sinnesstämning rätt bra. Det som han inte övergav medan han var hemma var läsningen, och denna dikt var enligt honom ett försök att skriva en modern dikt efter att ha läst Edith Södergran. Han skrev också en novell som han hoppades att Vasa Posten skulle publicera. Självförtroendet tröt dock när det gällde skrivandet, och han valde att skicka in novellen under pseudonym just därför. ”Den där novellen blev ej alls bra varför jag nog befarar papperskorgen”, skrev han. Och Elna fick lova att inte röja hans identitet ifall novellen, mot förmodan skulle publiceras i tidningen, för ”[d]en är ej något att briljera med”. Hans intresse för att skriva framkommer många gånger i de välskrivna breven och i hans sätt att ibland sväva ut i vackra beskrivningar som denna i ett brev från den 14 oktober 1926:


Höstvinden susar genom nakna trädens kronor nu i senhösttid och forsens brus i även dånar mäktigt i vandrarens öra, när han den nalkas.
Höstsolens matta sken en eftermiddag förmår dock ännu tända en hoppets gnista i ett ungdomsyrande bröst. Men ljuvligt är också att få sitta i brasans sken en aftonstund, när regnet dånar mot rutan.


Ett par andra gånger nämnde han för Elna att han skrivit något som han tänkte försöka få publicerat, om dessa texter verkligen blev publicerade eller inte framkommer inte: inte heller hittar man några spår av dem om man söker i arkiven. Däremot blev han, som tidigare nämts, senare en känd krönikör i Vasabladet under pseudonymen ”Mittjil”. Där skrev han byrallor under nära fyrtio år med start 1931, och tjugofem av dem gavs också ut i samlingen Mittjils byrallor (1971). Rallorna är skrivna på Vörådialekt och är korta episoder som säkerligen är inspirerade av verkliga händelser eller egna minnen samt skrönor som han fått berättade för sig och ofta med en humoristisk ton. Förutom krönikör blev han också en flitigt anlitad recensent av böcker i bland annat Vasabladet och författade ett flertal historiker. Han var vän med flera framstående namn inom kulturbranschen, bland andra Jacob Tegengren och litteratur- och kulturredaktören Jarl Olof Tallqvist som han brevväxlade med ända till Tallqvists död 1993.

Men det här kom senare. Våren 1930 satt han hemma på Kausalkullen och såg sin mamma ”ståka på med sitt”, lillebror Gunnar förtjäna pengar på olika arbeten och sina två äldsta bröder Verner och Viktor ha fullt upp med sitt arbete och sina familjer. De hade båda fått flera barn vid det här laget. Emil hjälpte dem med att ”köra virke till pörtor” och annat gårdsjobb tills han var ”trött och limin’.” I väntan på lärartjänster led han av ”arbetsbrist. Och vet du huru jag verkligen lider av, detta.” Han började längta efter att få jobba dagarna i ända. När han inte fick någon tjänst började han sälja försäkringar, men avskydde det: ”Fy tusan säger jag rent ut. Jag vill inte med detta. Omöjligt! Jag kan inte!” Han kände sig som en bedragare i det jobbet, och konstaterade också snabbt att det ”finnes väl ingen i hela Wörå, som vill taga en livförsäkring utan den skall tvingas på en”. Därför sökte han sig längre bort till bland annat Kaskö, Kristinestad och Närpes. Där lyckades han bättre med försäljningen, kanske gick det lättare att sälja till främmande folk än till dem han känt sedan barnsben. Under resan till Södra Österbotten övernattade han antingen hos bekanta eller på ett motell.

Men dysterheten bestod. Han övervägde även att studera vidare och ta en tilläggsexamen, i inhemsk litteratur, men där kom hans bristande finskakunskaper emot eftersom studentlitteraturen för de studierna endast fanns på finska, han utbrast då: ”Huru länge skall finskan vara ens livs stötesten?” Men även ekonomin kom emot, han hade behövt mer pengar för att studera vidare. Och till sist kom han fram till att det bästa var att ”göra allt, för att om möjligt få någon tjänst”. Resorna där han sålde försäkringar tycks ha förstärkt de här dystra känslorna för han konstaterade att resandet hade ”sina ljusglimtar”, men att han föredrog ”ett gott hemliv. Vad jag drömmer om är att kunna skapa ett gott sådant”. Försäkringsresan i slutet av februari tycks ha blivit den sista.

Han fortsatte söka tjänster och hjälpa till hemma med det han kunde, men undrade ändå om ”livet någonsin mera [skall] harmoniera. Nu har två år gått, som tillräckligt prövat, tillräckligt gjort att man snart ej vågar se en ljusning an”. Den Emil som tidigare tycktes ha sett livet positivt och alltid varit mån om att uppmuntra sin syster verkade långt borta. Dock hoppades han att systern Elna skulle få goda betyg när hennes lärarinneexamen närmade sig, han ansåg att hon skulle behöva dessa för att stå ut i den rådande konkurrensen om lärartjänster.

Som tur fick han till sist ett vikariat hösten 1930: i Malax. Hur det gick till framgår inte, men säkert var det ett jobb som han fick ganska snabbt och plötsligt sommaren 1929, för i maj det året misströstade han fortfarande, men från september finns ett brev bevarat till Maria Lovisa där Emil skrev från Malax och berättade om sitt nya jobb där han fick ”500 mk i månaden” och ”kaffe tre gånger dagligen städning, sängkläder m.m.”. Han blev kvar där ett år, innan han äntligen fick en stadigvarande tjänst som folkskollärare i Oxkangar. Den 1 oktober skrev han hem och berättade lyckligt att ”jag fick i dag så mycket pengar att det känns underbart”. Han hade då fått 1 775 mark, den månatliga lönen låg på 1 475 mark, men till den första lönen lades ”fortsättningsskolans arvode” som han då ännu inte erhållit. Han var dock inte sen att gå till ”Andersons” och handla upp den där ”extra summan” på ”[e]tt par kängor, galoscher just två 100 mk för den andra ’pikatavara’ en underskjorta 40. kravatt, kniv, kam, rakbett ficklampa m.m”. Han var också noga med att genast betala tillbaka alla sina skulder.

Så löste sig allt. Livet kunde börja. Och det gjorde det även för Elna som fick tjänst som folkskollärarinna i Kalapää så fort hon blev utexaminerad, hon påbörjade tjänsten hösten 1930, så syskonen inledde sina lärarbanor samtidigt. Emil gifte sig senare med Svea Örndal och kom att bli en erkänd folkskollärare. Elna gifte sig med Johannes Grannas och gav då upp sitt läraryrke och blev enligt tidens sed hemmafru. Syskonen behöll den nära kontakten livet ut och umgicks ofta. Så här passar det att med Emils ord säga: ”Hoppas du är väl till sinnes efter läsandet, ty själv är jag i mycket gott humör.”Källor och litteratur

Elna Kaustinens brevsamling, i Evelina Wilsons ägo

Emil Kaustinens brev till Elna Kaustinen 1925–1930

Gunnar Kaustinens brev till Elna Kaustinen 1925–1929

Maria Lovisa Kaustinens brev till Elna Kaustinen 1927

Mickel Kaustinens brev till Elna Kaustinen 1925–1926

Verner Kaustinens brev till Elna Kaustinen 1926


Emil Kaustinens samling, Svenska litteratursällskapets i Finland arkiv (SLSA), Nationalbiblioteket, Helsingfors

J.O. Tallqvists brev till Emil Kaustinen


Litteratur

Birck, Erik: Nykarleby stads historia III (1988).

Kaustinen Emil:

Vörå försäkringsförening 1882–1982 (1982); Vörå kyrka 350 år, 1626–1976 (1976);

Folkskolan i Vörå 1876–1976 (1976);

Vasa absoluta nykterhetsförening 100 år (1977).

Böckerna finns tillgängliga bland annat i SLS arkiv, se Finna.fi.

Vasabladet 16.12.1926, ”Dödsfall: Mickel Kaustinen”,
(hämtad 23.4.2021).

Wilson (Knipström), Evelina: ”Hvad är vårt lif då hälsan saknas?” Sjukdom och död i kvinnliga ståndspersoners korrespondens 1808 – 1852 i Finland, opublicerad avhandling pro gradu, Helsingfors universitet (2015).

Österbottniska Posten 19, den 11 maj 1928, s. 3,
(hämtad 22.4.2021).


Evelina Wilson  i I Rågens och fjärdarnas rike (2021).
Alf Wiklund tillhandahöll.


Läs mer:
Nykarleby seminariet i kapitlet Fakta.
(Inf. 2024-03-28, rev. 2024-03-28 .)