1808–09 års krig

Innehåll


Om skildringar från kriget kan sägas att uppgifterna i dem skiljer sig en hel del.
     Montgomery (1842) som väl var den förste när det gäller att skildra kustområdet är osäkrare på uppgifterna, då författaren inte var med om krigshändelserna här.
     Schulman
(1909) grundar sig på Montgomery och upprepar hans uppgifter, även de felaktiga.
     Petander (1955) har tagit materialet i större drag och upprepar eller skapar en del fel, bland annat gissningen att Döbeln via Kovjoki ryckte an mot Nykarleby midsommaren 1808.
     [Slaget vid Nykarleby under kriget 1808—09 och Juuttaan taistelu Suomen sodassa]
     När kapten Sundin med medhjälpare år 1900 uppsökte slagfälten i Österbotten, bland andra Jutas, Oravais, Lappo och Kauhajoki, hade han med sig mätutrustning och arkivanteckningar från ryska och svenska krigsarkiven, och kartlade sedan minutiöst så gott som på metern, vägar, platser, positioner och ställningar. Det arbetet ligger till grund för Generalstabens krigshistoriska arbete om Sveriges krig 1808–09 (9 band, 1890–1922).

Lars Pensar, augusti 2008

 

Allmänt
Finska kriget i Uppslagsverket Finland.
1808–09 års krig med mängder av artiklar ur Nordisk familjebok.
Om 1808 års krig i Boken om vårt land av Zacharias Topelius.
Minnen från en resa i Finland hösten 1900 av teol.dr John Ternstedt.
Striden vid Nykarleby
Striden vid Nykarleby av Gustaf Adolph Montgomery i Historia öfver kriget emellan Sverige och Ryssland åren 1808–1809, 2 delar av (1842).
Anfallet mot Ny Karleby av Carl Otto Nordensvan (1895).

Striden vid Nykarleby av Hugo Schulman (1909).

Slaget vid Nykarleby den 24/6 1808 av C-B. J. Petander (1955).
Striden vid Nykarleby” av Bengt Kummel (1998).
Brödbaket och striden vid Nykarleby den 24 juni 1808 av Lars Pensar (2008).
Karta över striden vid Nykarleby den 24 juni 1808.
Minnestavla.

Slaget vid Juthas
Döbeln vid Juthas av Gustaf Adolph Montgomery i Historia öfver kriget emellan Sverige och Ryssland åren 1808–1809, 2 delar av (1842).
Juutas ... av Carl Otto Nordensvan (1895).
v. Döbeln räddar återtågsvägen och segrar vid Juthas av Hugo Schulman (1909).
Juuttaan taistelu Suomen sodassa av C-B. J. Petander (1955).
Döbeln vid Jutas av Bengt Kummel (1998).
Slaget vid Juthas den 13/9 1808 av Ulf Smedberg (2002).
Karta ur Sveriges krig åren 1808 och 1809 utgivet av Generalstabens krigshistoriska avdelning.
Juthas i kapitlet Fakta.
 
von Döbeln
Georg Carl von Döbeln i Uppslagsverket Finland.
v. Döbeln i Nykarleby av Erik Birck.
Var låg von Döbeln sjuk? av Mikael Stenwall.
Runeberg lade Döbeln i sjuksäng i Nykarleby av Lars Pensar.
von Döbelns afsked från trupperna i Umeå den 8 okt. 1809.
Fjorton dagar i Finland.
 
Efter kriget
Skadorna efter kriget av Erik Birck.
Sammandrag af Borgerskapets med flere innevånares i Nykarleby Stad till Magistraten inlämnade och beedigade förteckning öfver de förluster som den tillfogats genom Kejserliga Ryska Troppers vistande samt fram- och återtågande genom berörde Stad År 1808.
Minnen från 1808 års krig i Hufvudstadsbladet 1873.
Monumentet vid Juthas av Erik Birck.
Minnestavla vid Juthas.
Fänrik Ståls sägner i Uppslagsverket Finland.
Döbeln vid Jutas i Fänrik Ståls sägner.
Foton från filmerna Fänrik Ståls sägner I och II.
Fänrik Stål på Djurgårdsteatern. 1908
 
Övrigt
Krigsråd, Slaget vid Oravais och Strategin i Sveriges sista krig av Allan Sandström.
Ur kapten Brakels dagbok av V. K. E. Wichmann.
Nykarlebysoldater i 1808–1809 års krig av Woldemar Backman.
Örnen och lejonet av Zacharias Topelius.
Ur Johan Blåmans dagbok.
Fynd från krigstider i Österbottniska Posten.
Vykort med motiv från kriget.
Ammunition.
När ryssen kom i landet - Folkets sägner om finska kriget av Olle Spring.
Presentation av Krigsmans tid av Ulf Smedberg.
Två kärleks och avskedsbrev av V.K.E. Wichmann.
Veteraner från 1808.

2008
Afton i NyCarleby 1808.
Parad den 13 september.
Uppvaktning vid Juthasmonumentet den 13 september.
 
Alla sidor där 1808–09 års krig nämns.


Litteratur

Se Bibliografin.
(Rev. 2022-09-19 .)