Notiser i  ÖP för 100 år sedan
(1910)

     Stadshotellet i Nykarleby har försålts av frk Grönroos till källarmästare N. Bengtsson, vilken senast innehaft Brunnshuset i Helsingfors. Köpesumman var 75.000 mk.
      Det väcker uppmärksamhet att stadshotellet så gott som årligen byter ägare.


Österbottniska Posten februari 1910.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
Stadshotellet.
Notiser för 50 år sedan.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(2010-08-29, rev. 2023-05-16 .)