Vykort
Innehåll
Album 1 Vykort ordnade serievis och kronologiskt t.o.m. ca 1959.
Album 2 Förteckning över vykort serievis och någorlunda kronologiskt fr.o.m. ca 1960.
Flygbilder Flygbilder och vykort tagna från vattentornet.
MotivVykort ordnade efter motiv.
DragspelVykort med bildband.
KartongkortFotografier monterade på kartong.
SamlingenSamlingens historia och lite om samlaren.
FörlagenFörlagen och bokhandlarna som gett ut korten.
Typologi Typologi betyder ”läran om typer och det systematiska ordnandet av dessa”.
Stadsplan En stadsplan med länkar till exempelbilder på de olika motiven.
Kort med vyer

Allt du behöver veta om vykort av Magdalena Gram. Artikeln är skriven ur Stockholmsperspektiv, men mycket gäller även vykorten här.

Vykort

Uppslagsordet ”Vykort” i Nordisk familjebok.
Mästarns samlingEn deltiolog i Manuskript för pornografiska filmer av Peter Sandström.
DubbletterNågra dubbletter som jag gärna byter.

Se Kyrkogatan mot norr från klockstapeln i full skala.


För pekaren över en av mina favoriter!