Tjära
Förklaringar
En stor del av materialet anknyter inte direkt till Nykarleby (kursiverat), men det handlar i alla fall om tjära.

Innehåll
Tjärhandel Tjärhandel i Uppslagsverket Finland.
Tjära Tjära i Socklots byrätts protokoll 1751—1761 av Ragna Ahlbäck.
Om tjäran Ur Naturens bok av Zacharias Topelius.
Skogen Skogen, bonden och tjäran av Nils Erik Villstrand.
Bränning Tjärbränning i Esse — ett revitaliserat hantverk av Jens-Ole Hedman.
Dalar Tjärdalar som inventeringsobjekt av Henry Nygård.
Illustration Tjärdal ur Om tjärbränningen i Finland av August F. Soldan.
Jeppo Tjärbränningen och På vakt vid tjärdalen i Historik över Jeppo av Runar Nyholm.
Munsala Skogsbruket i Munsala sockens historia av Bror Kristian Åkerblom.
Beckbruket B Beckbruket av Erik Birck.
Beckbruket H Beckbruket av Einar Hedström.
Vräkning E Tjärvräkning av Erik Birck.
Vräkning J.L. Tjärvräkning i Som vallpojke och ”kuddhöling” i Nykarleby på 1890-talet av J. L. Birck.
Köpman
En Nykarlebyköpmans affärsförbindelser ... av Erik Birck handlar till stor del om tjärexport.
Beckbrännaren Beckbrännaren som alltid kom överst av Zacharias Topelius.
Furu-Jutte Tjärbrännaren i Nedervetil ur Furu-Jutte av Petrus Nordmann.
Tjärdalen Tjärdalen av Joel Rundt.
Tjärdalar Tjärdalar av Joel Rundt.
Kulturnatten 05 Tjärbränning vid Kulturnatten 2005 av Lars Pensar.
Google Alla sidor där tjära nämns.


Stadens vapen målat på en träburk som möjligen kan vara en souvenir som anspelade på stadens forna tjärexport.

(Rev. 2011-01-02 . )