Redan när stämpelkapitlet för Nykarleby infördes, planerade jag att även Socklot och Kovjoki skulle finnas med där. Ett första steg i kompletteringen togs när jag bad Leif Sjöholm om Socklot-material.Smått och gott om posten i Socklot

Den första posten i Socklot fanns gästgiveriet i Lillsocklot. År 1723 omnämns gästgivaren Anders Jöransson, och senare Anders Andersson som gästgivare och postbonde.

Brita Sofia Smeds f. 5.8.1875 var också en av de allra första som skötte om posten i Socklot. Hon hade hand om posthanteringen i sin stuga redan under den ryska tiden. En tillbyggnad gjordes samtidigt som den ryska militären är i Socklot och hon hyrde ut ett rum åt två ryska officerare. (Stugan står kvar och är nyrenoverad.)


Brita Sofia Smeds stuga finns cirka 3 km från Jakobstadsvägen, nästan mitt emot huset där Arthur Liljedahl hade sin butik.
Brita Sofia Smeds stuga finns cirka 3 km från Jakobstadsvägen, nästan mitt emot huset där Arthur Liljedahl hade sin butik. Förstoring.


Senare bodde systern Anna Lovisa i gården. Hon var pensionerad lärarinna. Jag minns att Anna Lovisa en gång i mitten av 1950-talet blev rånad och slagen halvt medvetslös. Rånarna stack iväg med en stor bunt pengar. Anna Lovisa lyckades krypa ut genom ett fönster och alarmera grannarna. Rånarna greps senare på järnvägsstationen i Bennäs.


*         *         *


Maria Eliasdotter Wik f. 1.5.1883. d. 2.3.1976. Maria kallades även för “Eljesas Mari”, “Ella Mia”och “Post Mia” därför att hon flyttade posten från handelslagets butik till Arthur Liljedals butik, nuvarande Ragnar Fors gård. Jag minns Mia som i sakta mak drog sin kärra varje vardag ännu på 1950-talet och en bit in på 1960-talet då hon fyllde åttio år.

Förr i världen delades inte posten ut i lådor utan den kom till handelslaget eller ”Vitboden”, som Socklotborna kallade sin butik. Det var Post-Mias uppgift att flytta posten i sin lilla kärra till byns andra butik. Som syns på tidningsurklippet ur Jakobstads Tidning var det inte mycket post som kom i början av 1960-talet då bilden är tagen.


Trogen postförare

Fastän fröken Maria Wik i Socklot är närmare åttio år fullgör hon varje dag troget och punktligt sitt värv som socklotbornas postförare och det händer aldrig några misstag då Maria delar ut posten.
Fastän fröken Maria Wik i Socklot är närmare åttio år fullgör hon varje dag troget och punktligt sitt värv som socklotbornas postförare och det händer aldrig några misstag då Maria delar ut posten.*         *         *

 

Två emaljskyltar på ”Vitbodens” vägg är ett minne av posten i Socklot.
Två emaljskyltar på ”Vitbodens” vägg är ett minne av posten i Socklot.
Foto: F. L. den 9 juli 2005.


*         *         *

 

En bild till av Post Mia. jag tror att fotot är tagen nån gång i slutet av 1960-talet.
En bild till av Post Mia. Jag tror att fotot är tagen nån gång i slutet av 1960-talet.


*         *         *

Efter Brita Sofia Smeds började Alma Nylund (gift Frilund) sköta om postgången i Socklot. Enligt Johan Frilund hade hon antagligen hjälp av två av sina bröder Frans och Sanfrid. Men vad jag minns så var det Alma som var postfröken i Socklot. Men när hon slutade kan jag inte säga.

Almas familj i Socklot:

I. Jakob Axel Jakobsson Nylund f. 27.3.1878 död 15.7.1952 g.m. Hilma Sofia Eriksdotter Mickilä f. 9.4.1879 död 4.3.1952. bonde på Rank 16 sedan 1909.

Barn:
II.1. Frans Axel f. 9.3.1903.
II 2. Helmi Sofia f. 3.5.1904 död 12.8.1985 bosatt i Nykarleby. Föreståndarinna för Nykarleby samskolas elevinternat.
II.3. Leo Valdemar f. 2.7.1906 d. 26.3.1907.
II.4. Valter Johannes f. 4.12.1907 död 23.12.1976 g.m. Senny Elisabet Enroth f. 14.8.1913 i   Kvevlax död 3.10.1966 bodde i Munsala sedan i Nykarleby.
II.5. Alma Linnea f.14.12. 1909 död 9.5.1982 g.m. Henrik Valdemar Frilund f. 16.3.1899 i Amerika död 18.3.1970, bosatta i Nykarleby.
II.6. Elsa Maria f. 3.3.1916. g.m. Bertel Valter Wiik f. 9.1.1912 i Helsingfors bosatta där.
II.7. Sanfrid Erik Nylund f. 12.1.1921 död 30.1.1965.


Leif Sjöholm digitaliserade och tillhandahöll.


*                 *                 *

Elisabet Sund kommenterade:

Hej!

Angående postutdelningen i Socklot minns jag från början av 1960-talet, att Alma Frilund och min pappa Holger Haglund samarbetade. Pappa körde ut bröd och Alma delade ut posten. Posten delades ut i större postlådor längs vägen. Jag tror inte han körde ut bröd till Socklot varje dag utan högst ett par dagar i  veckan.

Vi barn åkte ofta med på brödtransporterna till bland annat Socklot, Munsala, Vexala, Monå och Peltmo. På Hirvlaxvägen fanns det två guppor i vägen och det kittlade i magen när vi körde över dem. I Peltmo skulle vi alltid se Peltmo-gubben, ett stenhuvud på en större sten. I  Monå var de som ägde butiken dövstumma. Till Kanäshamnen  levererade han bröd när den byggdes. Minns att pappa ofta sjöng visor i bilen. Det var säkert pappas bidrag till barnpassningen. Kameran tycks han inte ha haft med sig. Jag antar att bilden från Grisselökiosken är från en sådan brödutkörningsresa.

Det var några minnen som dök upp när jag läste om Alma.

Corona-kiosken strax före Grisselören.
Korona-kiosken strax före Grisselören. På en förstoring kan kanske ungdomarna identifieras. Där kan man också se att läsk från Bock i Vasa fanns till försäljning.
(Inf. 2010-05-16.)

[Enl. BeerFinland.com är firmahistoriken denna:
- 1890–1968 Bryggeri Aktiebolag BOCK
   (”Panimo Oy BOCK Bryggeri Ab”)
- 1968–1970 Oy Hartwall Ab, Panimo BOCK Bryggeri
- 1970–1987 Oy Hartwall Ab


Ann-Mari Backlund kommenterade:

Hej!

Angående postutdelningen i Socklot vill jag tillägga följande.

Alma Frilund slutade som lantbrevbärare på våren 1967. Under de sista åren av hennes tid som lantbrevbärare fungerade hennes man Valde som chaufför och körde henne på postrundan. Efter henne tillträdde Ralf och Tor Gleisner som skötte tjänsten fram till slutet av januari 1968.

Från 1 februari 1968 fick undertecknad Ann-Mari Backlund lantbrevbärartjänsten. Jag delade ut brevpost och dagstidningar sex dagar i veckan. I lantbrevbäraravtalet måste det ingå en person, som kunde vikariera vid sjukdomsfall eller annan ledighet. I mitt fall var det min man, som skötte tjänsten om jag var förhindrad av någon anledning.

Från 1971 blev lantbrevbärartiteln ändrad till postutdelare och i och med det följde våra löneavtal med i de övriga postavtalen. Postutdelarna hade då också rätt till avlönad semester och senare också sjukersättning.

Jag fungerade som postutdelare i Socklot till 1976 då jag flyttade över till Ytterjeppo–Forsbylinjen.

Efter 1976 tillträdde Gunborg Wikblad i Socklot och hon innehade tjänsten till sin pensionering våren 1993. Efter det blev det en omorganisering av tjänsten och Socklotlinjen blev sammankopplad med en del av ett postområde i Nykarleby stad, som delades ut med bil.

Nykarleby den 23 maj 2010 / Ann-Mari  Backlund
(Inf. 2010-05-30.)

 

Läs mer:
Socklot-stämplar.
Mer om Socklot.
Peltmo-gubben finns det ingen bild på, men däremot Mellanbacksgubben.
(Inf. 2010-05-10, rev. 2023-05-26 .)