Frilunds 1970

 

GÅRDSBRAND
I NYKARLEBY

BRANDKÅREN i Nykarleby larmades strax före klockan 21 på onsdagskvällen till en egnahemsgård på Gustaf Adolfsgatan i Nykarleby. Fyllningen under vattentaket hade fattat eld. För att komma åt eldhärden måste man riva upp en del av plåttaket. Vid släckningsarbetet erhöll huset ansenliga vattenskador. Hur branden uppstod är inte ännu klarlagt. På eftermiddagen hade man haft soteld i skorstenen som dock snabbt släckts.


Jakobstads Tidning den 18 mars 1970.
Margite Enlund tillhandahöll.
(Inf. 2020-11-03.)

 


Eftersom min hemgård vid vid Gustav Adolfsgatan 2.figurerade i förteckningen över bränder i Nykarleby skickar jag en bild av huset efter branden som var den 18 mars 1970 på eftermiddagen. Samma dag på förmiddagen dog min far Valdemar i hjärtinfarkt på väg till postlådan. Förstoring.

 

När något aktualiseras är det värdefullt att få så mycket fakta som möjligt, så jag bad Johan Frilund om kompletterande uppgifter:

Huset som blev mitt hem köptes av min farmor 1925. Hon var änka från 1910 när min farfar dött i minasjukan efter hemkomst från gruvarbete i Sydafrika.

Familjen hade ett hemman i Ytterjeppo som såldes när gården köptes. Gården är troligen från sekelskiftet. Föräldrarna ägde gården till 1982 när mor dog och efter det ägde min bror huset till 1985 då huset såldes till familjen Laaksoharju. Återkommer till tidigare ägare när jag hittar pappren på det!

Min far Valdemar är egentligen från Ryss hemman i Monå men han föddes i Wisconsin i USA efter att hans föräldrar utvandrat dit. Farmor härstammar från Jeppo och hennes flicknamn var Anna-Lovisa Slangar. Familjen återvände från Amerika och bodde i Monå tills farfar Henrik Frilund Ryss dog. Anna-Lovisa som då hade sex små barn sålde hemmanet i Monå och köpte ett hemman på Knock i Ytterjeppo som i sin tur såldes då gården på Gustav Adolfsgatan köptes. Alla barnen flyttade utomland. De som var födda i Amerika for tillbaks dit utom far som flyttade till Australien där han bodde i elva år varefter han kom tillbaka till Nykarleby, gifte sig och bildade familj. Två av syskonen som var födda i Finland kunde inte emigrera till Amerika utan for till Kanada.

Jag är gift med Lena född Larsson, härstammar från Kronoby och vi har tre barn; Henrik som har familj och bor i Sjundeå, Marie som bott några år i England och som flyttat tillbaka till Nykarleby och som också har familj och Kristin som bor i Bromma. Dessutom har jag en kusin som bor på Ekerö, som vi besöker ibland och som hävdar att när vi passerar Drottningholm och ser en Nykarlebystjärna så kanske den världsberömda upprätthållaren av Nykarlebyvyer bor där!


Johan Frilund tillhandahöll.


Läs mer:
Johans mor Alma.
Fler bränder.
(Inf. 2012-02-01, rev. 2020-11-03 .)