Gasängs kvarn våren 1973

Gasängs kvarn
Sven-Josef Nyman med barnbarnen Johan och Anna Lena Pensar framför kvarnen, från nordväst. Kvarnen som var ett Historiskt och miljömässigt värdefullt objekt låg nedanför slagfältet vid Juthas, revs sommaren 1973.
Foto: Lars Pensar.

På västra sidan av älven låg Gasängskvarnen (på Höyers karta 1726 Gardsäng, omgärdad äng), uppförd 1856.


Erik Birck (1988) Nykarleby stads historia del III, sid. 27.*     *     *
 

Auktion.

Genom offentlig frivillig auktion, som förrättas å Gasängs qvarn hos mjönaren Simon Bagg Fredagen den 11 december 1885 kl. 11 f. m. försäljes åtskilliga stenborrar, stenkilar och hackor samt ett parti jern, hvarom, äfvensom att auktions inropen genast skola erläggas, hugade spekulanter underrättas. Nykarleby, den 30 November 1885.

Enligt uppdrag:

Kl. Henr. Ekroos.


Österbottniska Posten, 3 december 1885, nr 49, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2021-09-13.)*     *     *
 

Auktion.

W. P. 1 g. s. 30 m/m.

Genom frivillig auktion som förrättas å Gasängs kvarn i Kyrkoby den 27 och 28 februari 1911 försäljes kvarnen jämte byggnaderna och lösegendom. Betalningsvillkoren bestämmas å stället.

Kyrkoby den 15 februari 1911.

J. Backlund, anmodad.

Österbottniska Posten, 17 februari 1911, nr 7, s. 4,
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2021-09-13.)

 


*     *     *
 

Diverse.

Ped. 1 g. e. t, 40 m.m.

Härmed under-
rättas

den ärade allmänheten att spannmål emottages till malning å Gasängs nybyggda kvarn och utlovas gott arbete till moderata pris.

Aug. Jacobsson.


Österbottniska Posten, 30 januari 1920, nr. 5, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2019-01-28.)*     *     *
 

Diverse.

Mäld

mottages å Gasängs kvarn från och med tisdagen den 24 dennes av f. d. stadens mjölnare E. Hägglöv.


Österbottniska Posten, 20 augusti 1920, nr 34, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


(Inf. 2021-09-13.)


*     *     *
 

Auktioner.

Ped., V P., Ilkka, 1 g. 50 m.m.

Mjölkvarn.

Tisdagen den 15 innevarande januari kl. 11 f. m., försäljes å auktion, som förrättas ä stället, Gasängs kvarn jämte vattenrätt, boningsbyggnad och uthus, åker om ca ½ tunnlands areal, en decimalvåg samt 2 goda mjölkkor. Kvarnen, innehållande 3 par stenar och grynverk, är belägen 4 km söderom Nykarleby stad.

Anders Fors


Österbottniska Posten, 11 januari 1924, nr 2, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.*     *     *
 

Diverse.

Malning

utföres åter varje dag å Gasängs kvarn.

Ester Fors


Österbottniska Posten, 29 augusti 1924, nr 35, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2021-09-13.)*     *     *
 

Diverse.

Potatismalning

utföres å

Gasängs kvarn.


Österbottniska Posten, 12 september 1941, nr 37, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
På sidan 95 i Livet på Pysbacka av Doris Liljeström berättas om tillverkning av potatismjöl.
(Inf. 2021-09-13.)*     *     *
 

Diverse.

Gasängs kvarn

mottager åter mäld från och med 1 september.

L. O. Siffris


Österbottniska Posten, 1 deptember 1944, nr 35, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2021-09-13.)


Läs mer:
Minnen från ”Gasängs-kvänen” av Ragnar Fors.
Kvarnen skymtar på ett vykort.
Stor mommo och Balladen om bjärans bragder av Gunnar Nylund.
Haapa Kajas besök i kvarnen av Zachris Schalin.
Haapa-Kajs besök i kvarnen av -m.
Sven Josef Nyman var verkställande direktör i Oy Prevex Ab.
Svartfötter från kvarnen 1877.
Lantbrevbärarlinje 2711.
(Rev. 2021-09-13 .)


*     *     *
 

Auktioner.

  


Österbottniska Posten,

(Inf. 2021-09-13.)