M I N N E S R U N O R


REINHOLD BLOMQVISTReinhold Blomqvist.Bankdirektör Reinhold Blomqvist avled den 14 december 1983 i den höga åldern av 88 år. Född i Munsala, dimitterad från Nykarleby seminarium 1917, kom han att bli bygden trogen hela sitt liv. Åren 1917—25 var han lärare vid Munsala kyrkoby skola. Efter det blev han bankman vid HAB i Munsala och från 1944 i Nykarleby, där han avgick med pension år 1962.

Otaliga är de bouppteckningar och juridiska akter Reinhold Blomqvist med reda och klarhet handlagt. Han var i yngre dagar ofta anlitad som föredragare i allmänkulturella frågor. Han anknöt i dessa gärna till filosofiska, psykologiska och astronomiska perspektiv. Alf Ahlbergs tankar stod honom mycket nära. Under medelåldern anlitades Blomqvist ofta inom det kommunala och kyrkliga.

Hans intresse omspann även sång och musik, där han gjorde vägande insatser för Nykarlebynejdens sång- och musikförbund.

I umgänget var R. B. vänsäll och förtroendeskapande. Han var redbar och omutligt sanningsälskande. Han ägde den sällsynta dygden att aldrig fälla negativa uttalanden om sina medmänskor.Pehr Tonberg.


Svenska Folkskolans vänners kalender (1984).
Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
Nykarleby kan tacka pälsdjuren för sin välmåga.
Torpflicka från Munsala blev konstnär och xylograf och Minnesruna över K J Jouper av Reinhold Blomqvist.
Blomqvist var engagerad i Folkhälsan.
Blomqvists andra hustru Gerda.
Nykarleby min barndoms och ungdoms stad.

Om anor i högre led och Åldersskillnaden mellan släktleden av Hugo Lagström på Genealogiska Samfundet i Finlands webbplats. Medlemskap krävs.
(Inf. 2004-10-18, rev. 2022-01-03 .)