Hembygd


Älskade hembygd med slätter och kullar,
hembygd med skogar med åkrar och sund,
där emot stränderna stormvågen rullar,
där det ock glittrar en leende stund.
Hembygd med skogar med skärgård och kust
bjuder oss skyhöjd och tegarnas must.

Älskade hembygd, där människor röjde
hembygd där svedarna blevo kultur,
där våra fäder i solljuset höjde
stugornas väggar av gran och av fur'.
Hembygd med livsverk som evigt består
— minnen som lysa i framtida år.

Älskade hembygd med unga och gamla,
hembygd med vardag med drömmar och tro
och med idéer som aldrig får ramla:
tron att det goda en gång måste gro.
Hembygd, för dig sjunges tacksamt av sång,
sjunges ock hoppfullt av barnbarn en gång.


Vilhelm Nyby, Österbottniska Posten nr 44/1956 i anslutning till Julhälsningar till släkt och vänner som emigrerat.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Fler artiklar ur ÖP.
(Inf. 2004-06-08.)