Julhälsningar i Österbottniska Posten 1956

Sänder denna som ett exempel på hur viktig ÖP var som en hälsning från hembygden till alla dessa prenumererande emigranter; här dock endast till Sverige, USA, Canada och Australien. Under 1900-talets första hälft var inslaget av Nya Zealand och Sydafrika stort, skrev Lars Pensar som tillhandahöll.

I anslutning till hälsningarna fanns dikten Hembygd av Vilhelm Nyby.

Gatuadresser samt hälsningar som  jag trott att inte har koppling till personer från Nykarleby eller Nykarleby landskommun är utelämnade.
 


N:o 44 — 1956

Ö S T E R B O T T N I S K A   P O S T E N

J U L H Ä L S N I N G A R
till anförvanter, vänner och bekanta
i främmande länder

     GOD JUL och GOTT NYTT ÅR tillönskas Aina och Jarl Mollin, Palo Alto, Calif., Irene och Jörgen Hagglof, Britt o. Alf Hagglof, Palo Alto, Calif. och familjen Andrew Fors, Los Altos, Calif. från familjerna Erik Lassander, Gun-Britt o. Elmer Holm, familjen Heldine Fors, Raymond Fors, Emil Fors och Johannes Fors.

     JUL- OCH NYÅRSHÄLSNING till Mrs Rosa Hawkins från Märta, Carl-Vilhelm och Leif Nessler samt Ellen Nylund.

     Margit Björke, Maplewood, B. C. Canada, GOD JUL och GOTT NYTT ÅR. Märta, Carl-Vilhelm och Leif Nessler samt Ellen Nylund.

     EN FRIDFULL JUL samt ETT GOTT NYTT ÅR tillönskas mina systrar med familjer i Amerika: ..da Odell, Rosa Hawkins, Signe ...oschburg, Helga Knudsén från ...nna Markén, Nykarleby, Finland.

     GOD JUL och GOTT NYTT ÅR önskas John Högström Princeton, B. C., Canada, av bror, Högbacka, Nykarleby.

     EN TREVLIG JUL och GOTT NYTT ÅR önskas Mr & Mrs Andrew Holm, Anacortes, Wash. U.S.A. av familjerna Anni Sundell, Viktor Holm, Vexala, Munsala, familjerna Vilh. Holm samt Elmer o. Gun-Britt Holm, Nykarleby.
     GOD JUL och GOTT NYTT ÅR önskas familjen A. E. Hanley, Seattle, Wash. av familjen Grahn.
     GOD JUL och GOTT NYTT ÅR önskas familjen K. Renlund, Port Arthur, Ont., Canada, av Maria och Erik Renlund.

     GOD JUL och GOTT NYTT ÅR önskas familjen Uno Löf, Menlo Park, Calif., U.S.A. av familjen Ragnar Forsström, Nykarleby.
     EN FRIDFULL JUL samt ETT GOTT NYTT ÅR tillönskas Gretel o. Gunnar Jakobsson, Port Moody, B. C., Canada. Från familjerna Asplund o. Envik.


     FRIDFULL JUL och GOTT NYTT ÅR tillönskas mr Karl Hager o. mrs Joyce o. Birger Hager, Mullumbimby, N.S.W. Australia, fam. Elna Julin, Astora, Oregon, U.S.A. samt fam. mr o. mrs John Nylund, Portland, Oregon, U.S.A. från mor och syskon med familjer i hemlandet.
     [Min farbror Karl Liljeström med familj bodde en tid i Mullumbimby och odlade bananer, men en orkan förstörde plantagen.]


     GOD JUL och GOTT NYTT ÅR önskas mrs Ida och Selim Lind, Eveleth, Minn. U.S.A, mrs Anna och Charles Lundberg, Seattle, Wash., U.S.A., mrs Helen och Norman Penrose, Bralorne, B. C., Canada, fam. Vilhelm Salo, Vancouver, B. C., Canada, fam. Verner Lindfors, Bakersfield, Calif. U:S:A. av fam. Martin Skeppar, Anna Skeppar och Hulda Lindfors, Nykarleby Forsby.

     GOD JUL och GOTT NYTT ÅR önskas fam. L. E. Thorstenson, Duluth, Minn., samt fam. Joe Isaacson, Brittmount, Minn., av familjen August Lindvall.

     GOD JUL och GOTT NYTT ÅR tillönskas familjen Joel Björkman, Butte, Montana, U.S.A., av systrarna Sanna och Hulda Björkman, Juthas.
     VARMA JULHÄLSNINGAR till familjen John Fors, Alberta Canada, från syskonen Fors med familjer i Nykarleby lk. och Peltmo, Munsala.
     GOD JUL och GOTT NYTT ÅR tillönskas mrs o. mr Elisabeth o. Gabe Nasman, Varren, Oregon, U.S.A. från fam. Erik Wik, Soklot Nykarleby.
     GOD JUL och GOTT NYTT ÅR önskas Mr Ture Nordlund, Englewood, B. C. Canada samt Mrs och Mr Anders Carlson, Wallov, Idaho, U.S.A. från familjerna Rundell och Ek, Kovjoki.
     JUL- o. NYÅRSHÄLSNINGAR sändes till Knut o. Göta Wahlqvist, Strömsbro, Sverige, från familjerna R. och F. Nyman, Markby.
     Anna och Vilhelm Kronquist, Shelton, Wash. U.S.A. HJÄRTLIGA JUL- och NYÅRSHÄLSNINGAR från fam. Kronqvist, Bäck och Åvist.
     KÄRA JULHÄSLNINGAR sänder Mor, morbror Edvard samt fam. Axel Brunell, Ytterjeppo och fam. Jürgen Forslund, Jeppo till fam. Paul Kronlund, Palo Alto, Calif., U.S.A.
     GOD JUL och GOTT NYTT ÅR önskas mrs och mr Reinhold Backlund, Port Angeles, Wash., U.S.A. från Edit o. Johannes Backlund, Markby samt Gunnel o. Börje Lövmark, Ytterjeppo.

Österbottniska Posten nr 44/1956.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Redaktionens Hälsning till Nykarleby-bor i fjärran land i samma nummer.
Julhälsningar 1951.
Julhälsningar 1958.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2004-12-14, rev. 2008-12-13.)

En god jul och Ett gott nytt år

tillönskas alla Nykarleby-ättlingar
i främmande land.

NYKARLEBY STAD.


En hjärtevarm julhälsning
och ett gott nytt år

önskas alla i främmande länder
vistande och forna medlemmar av
NYKARLEBY LANDSKOMMUN

God Jul och Gott Nytt år
önskar JUTHAS UNGDOMSFÖRENING sina forna medlemmar och ortsbor i främmande länder
KURT SJÖBLOM
Ordf.
MAJ–BRITT ÅKERMAN
Sekr.

Socklot Ungdomsförening
önskar sina f. d. medlemmar och andra ortsbor i utlandet
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
Å föreningens vägnar:
BO BACKA              
Ordf.              
DORIS HAGLUND
Sekr.

Ytterjeppo Ungdomsförening
önskar sina f. d. medlemmar och andra ortsbor i utlandet
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
Å föreningens vägnar:
ARNE EKLBLOM
Ordf.              
RAGNI WESTERLUND
Sekr.

Markby Ungdoms- och Nykterhetsförening
önskar sina f. d. medlemmar och andra ortsbor i utlandet
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
Å föreningens vägnar:
GÖRAN MALMSTEN              
Ordf.              
ALF NYGÅRD
Sekr.

     GOD JUL och GOTT NYTT ÅR önskas Marita och Bengt Linqvist, North Vancouver, B. C. Canada och fam. Verner och John Linqvist, Vancouver, B. C. Canada av fam. Paul, Gunnar, Oskar och Birger Linqvist samt Ellen.
     Fam. Herbert Molin, Palo Alto, Calif., Mrs o. Mr Aina o. Jarl Molin, Palo Alto, Calif., Mrs o. Mr Sigrid o. Hilding Persson, San Mateo, Calif. samt fam. Fred Larson, Palo Alto, Calif. tillönskas EN GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR av familjerna Joel och Erik Molin, fam. Sven Nylund samt Lovisa Muren.
     GOD JUL och GOTT NYTT ÅR önskas Els-Beth Mattson o. Nils Avist, Evereth, Wash. från syskonen Åvist, Ytterjeppo, Nykarleby.
PRENUMERERA på
Österbottniska Posten.

 

 

G O D  J U L

och Gott nytt år

önskas alla våra läsare i främmande länder.

Österbottniska Posten.

     GOD JUL och GOTT NYTT ÅR önskas Adina AnderssonWinnipeg, Canada av familjen Runar Törnqvist, Ytterjeppo.
     GOD JUL och GOTT NYTT ÅR önskas mrs Alina och mr Eliel Jackson, Olympia, Wash. U.S.A. av fam. Elsa och Alfred Cederström.
     [Farfar bodde en tid i Olympia.]