K. J. Hagfors av Margit Åström


Källhänvisningar

OTRYCKTA KÄLLOR

A BREV (i allt 2.283 st) 1)


Brev till K. J. Hagfors (1.951 st)

Brev till K. J. Hagfors, kontinuerlig brevväxling, bl. a. med

Bergh, Volmar (1929—1938) 52 st.
Boucht, Karl (1901—1920) 65 st.
Byman, Lisi f. Granlund (1916—1939) 40 st.
Fougstedt, N. A. (1920—1938) 27 st.
Hagfors, Hanna f. Bergh (1924—1932) 85 st.
Heikel, Ivar A. (1886—1938) 61 st.
Huldén, J. J. (1919—1938) 56 st.
Riska, Hanna (1891—1931) 68 st.
Riska, Karl Johan (1894—1929) 47 st.
Riska, Leander (1888—1893) 65 st.
Riska, Wilhelm (1894—1928) 105 st.
Slotte, Alex. (1878—1924) 40 st.
Ståhl, Henrik (1889—1919) 125 st.
Sundholm, Gösta (1891—1918) 46 st.
Thors, M. (1895—1916) 32 st.
Öhberg, Leonard (1891—1938) 55 st.

1) Brev = brev och kort. Årtalen anger när brevväxlingen pågått. Breven ingår i Brevsamlingen Karl Johan Hagfors, Helsingfors Universitetsbibliotek, ifall intet annat står angivet.


Brev till K. J. Hagfors, sporadisk brevväxling, bl. a. med

Alarik Achrén, Nat. Beckman, Woldemar Backman, Ruben G:son Berg, Mimmi Bergh, Hugo Bergroth, J. L. Birck (4 st), A. Brommels, Gustaf Cygnaeus, G. W. Edlund (24 st), Bernh. Estlander, C. G. Estlander (4 st), Annie Furuhjelm, E. V. Fågelbärj (6 st), S. Gadolin (4 st), Alb. Gebhard (9 st), Arvid Genetz, Johan Hagman (2 st), Einar Hedström (6 st), Gustaf Hedström (4 st), Ruth Hedvall, Marita Heikel, Teodor August Heikel (5 st), A. Heinrichs (2 st), Eddan Holmqvist, Oskar Holmqvist (10 st), Anna Henriksson (9 st), Uno Högnäs (16 st), Algot Jansson (2 st), Ernst V. Knape (5 st), Hugo Lagström (7 st), Carl G. Laurén, Gustaf F. Lönnbeck (3 st), Sigurd Nordenstreng, Petrus Nordmann (10 st), Adolf Noreen (6 st), Johannes Nyström, K. T. Oljemark (11 st), K. V. Petrell, Joel Rundt, Nicken Rönngren, Sigurd Sahlberg, Teodor Schalin (13 st), Mila Schildt (3 st), M. G. Schybergson (6 st), J. J. Sederholm (10 st), F.’W. Sundwall (14 st), Werner Söderhjelm (4 st), Alfons Takolander, Eva Topelius Andersson (3 st), Fredrik Valros, Wald. Weckman (18 st), Adele Weman, Eliel West (7 st), W. Vestberg (15 st), V. K. E. Wichmann (25 st), Brita Kajsa Viitavesi, f. Kaino (4 st), Axel Ahlström (3 st), Emma Irene Åström (5 st).


Brev från K.J. Hagfors (332 st)

Brev från K. J. Hagfors till följande personer:

Bergh, Mimmi (1927—1932) 20 st.
Bergh, Volmar (1933) 1 st.
Birck, J. L. (1928—1938) 9 st. J. L. Bircks stärbhus, Jakobstad.
Byman, Lisi f. Granlund (1923—1939) 26 st.
Cygnaeus, Gustaf (1902) 1 st., Åbo akademis bibliotek.
Estlander, C. G. (1891—1899) 3 st. Svenska litteratursällskapets arkiv.
Hagfors, Hanna (1931—1936) 11 st.
Heikel, Ivar A. (1896—1929) 87 st.
Holmqvist, Eddan (1938) 1 st.
Huldén, J. J. (1919—1939) 63 st. Åbo Akademis bibliotek.
Knape, Ernst V. (1916, 1927) 2 st.
Lagus, Ernst (1892—1897) 4 st. Svenska litteratursällskapets arkiv.
Lindberg, Björn (1885—1891) 4 st. Åbo Akademis bibliotek.
Lodenius, Elias (1916) 2 st. Åbo Akademis bibliotek.
Riska, Sofia (1925—1937) 5 st.
Schalin, Teodor (1929—1931) 22 st.
Schybergson, M. G. (1900—1902) 7 st. Svenska litteratursällskapets arkiv.
Synnerberg, Carl (1895) 2 st. Svenska litteratursällskapets arkiv.
Söderhjelm, Werner (1902—1907) 7 st.
Vasenius, Valfrid (1900) 2 st.
Wichmann V. K. E. (1931) 1 st, (1904—1923) 13 st. Svenska litteratursällskapets arkiv.
Åström, Emma Irene (1893—1930) 10 st.
Öhberg, Jenny, f. Kyrklund (1891—1895) 16 st.
B LEVNADSMINNEN

Levnadsminnen 1. På väg mot lyckans land, av K. J. Hagfors. Hos G. Riska, Borgå.
Levnadsminnen 2. På väg mot lyckans land, av K. J. Hagfors. Hos G. Riska, Borgå.
Levnadsminnen 1. Livets spel med människorna, av K. J. Hagfors. Hos T. Paulig, Helsingfors.
Levnadsminnen 2. Livets spel med människorna, av K. J. Hagfors. Hos T. Paulig, Helsingfors.
Minnesanteckningar, av Emil Huldén. Hos Emil Huldén, Helsingfors.C HANDLINGAR

Gåvobrev till Nykarleby seminarium. ”Fil. doktor K. J. Hagfors' premiefond”, 20/5 1935.
Utdrag ur K. J. Hagfors' testamente ang. ”Fil. doktor K. J. Hagfors' stipendiefond” till Nedervetil kommun. Hos Siri och Vilhelm Björkqvist, Tast, Nedervetil.

 

D INTERVJUER

Personligt och per brev

Backman, Gretel, fru, Helsingfors.
Birck, J. L., skolråd, Jakobstad.
Björkqvist, Siri och Vilhelm, jordbrukare, Tast, Nedervetil.
Byman, Lisi, fru, Pensala, Jeppo.
Fougstedt, Ester, fru, Nykarleby.
Frilund, Axel, folkskollärare, Vasa.
Granqvist, Ture, kommunalråd, Nykarleby.
Huldén, Ester, fru, Monå, Munsala.
II TRYCKTA KÄLLOR

A PUBLIKATIONER AV K. J. HAGFORS

1 Böcker

Hagfors, K. J., Dagens hjälte, del 1. Helsingfors 1901.
Hagfors, K. J., Dagens hjälte, del 2. Helsingfors 1902.
Hagfors, K. J., Folkskolans språklära, del 1. Helsingfors 1897.
Hagfors, K. J., Folkskolans språklära, del 2. Helsingfors 1898.
Hagfors, K. J., Fädernas gård och dess folk. Helsingfors 1940.
Hagfors, K. J., Modersmålet i folkskolan, metodik. Helsingfors 1894.
Hagfors,
K. J., Några bondsläkter i Nedervetil och Gamlakarleby. Gamlakarleby 1929.2 Tidskrifter och tillfällighetspublikationer

Gamlakarlebymålet. K. J. Hagfors. Ljud- och formlära samt språkprov. Akademisk afhandling. Helsingfors 1891.
Joukahainen XII. Album utg. av österbottniska afdelningen. K. J. Hagfors, Kung Fjalar. Några spörsmål. Helsingfors 1904.
Kalender. Svenska folkskolans vänner 1886. Folkhögskolan i Skandinavien, af K. J. Hagfors.
—„— 1888. En högtidsdag, af K. J. Hagfors.
—„— 1888. Conradi, af K. J. Hagfors.
—„— 1889. Anders Svedberg, af K. J. Hagfors.
—„— 1928. Karl Fredrik Spolander, av K. J. Hagfors.
—„— 1937. Andligt liv i en svensk bondgård för 70 år sedan, av K. J. Hagfors.
Nykarleby seminarium 1917—1918. Årsberättelse. K. J. Hagfors, Vasa 1918.
—„— 1873—1923. Minnesskrift, utg. av K. J. Hagfors. Åbo 1923.
—„— 1928—1929. Årsberättelse av K. J. Hagfors. Vasa 1929.
Pedagogisk tidskrift, Helsingfors 1893. Svensk språklära för folkskolor af Elis Lagerblad, anm. af K. J. Hagfors.
—„— Svensk språklära för småskolor, af Elis Lagerblad, anm. af  K. J. Hagfors.
—„— 1895. Den första undervisningen i språk, särskilt i svenska, af Valfrid Vasenius. K. J. Hagfors.
—„— 1895. Några ord om våra folkskollärare- och lärarinneseminariers reorganisation, af K. J. Hagfors.
Tidskrift för folkskolan 1894, häfte 12. Modersmålet i Sveriges folkskolor, K. J. Hagfors.
—„— 1895, häfte 2. Vår folkskoleinspektion, K. J. Hagfors.
—„— 1895, häfte 3. Några ord om gymnastiken, K. J. Hagfors.
—„— 1895, häfte 5. Viktor Jansson. K. J. Hagfors.
—„— 1896, häfte l, 2. Ett besök i tvenne utländska seminarier. K. J. Hagfors.
—„— 1896, häfte 6. Äro några anmärkningar att göra mot anordningen af de skriftliga öfningarna i modersmålet i folkskolan? K. J. Hagfors.
—„— 1896, häfte 8, 9. Bref från Nykarleby. K. J. Hagfors.
—„— 1896, häfte 11, 12. Om den praktiska lärarutbildningen vid seminarierna i Finland. K. J. Hagfors.
—„— 1897, häfte 9. Rättskrifning och uppsatsskrifning, Folkskolans språklära 1, K. J. Hagfors.
—„— 1898, häfte 4. Allmogemålen i folkskolan, K. J. Hagfors.
—„— 1898, häfte 5. Något om folkskollärarnas fortsatta studier, särskilt i modersmålet. I. K. J. Hagfors.
—„— 1898, häfte 9—10. Något om folkskollärarnas fortsatta studier, särskilt i modersmålet. II. K. J. Hagfors.
—„— 1899, häfte 7—8. Satser ur stilläran, K. J. Hagfors.
—„— 1900, häfte 9. Om anordningen af undervisningen i modersmålet i folkskolan, K. J. Hagfors.
—„— 1916, nr 19. Modersmålet i folkskolan, K. J. Hagfors.
—„— 1917, nr 17—18. Nykarleby seminarium, K. J. Hagfors.
Valan 2, utg. af U. V. ”Lille Bernt” af K. J. Hagfors. Helsingfors 1906.3 Tidningar

Nya Pressen 17. 2. 1900. K. J. Hagfors, ”Boken om vårt land”. Österbottniska Posten Årgångarna 1884—1940.
B PUBLIKATIONER AV ANDRA FÖRFATTARE

1 Böcker

Ahrenberg, Jac., Människor som jag känt, del IV. Helsingfors 1921.
Hedström, Einar, Min barndoms och min ungdoms stad. Jakobstad 1958.
Heikel, Ivar A.
, Minnen från min barndom och skoltid. Lovisa 1945.
Heikel, Ivar A., Minnen från min studietid och mina studentår. Helsingfors 1946.
Heikel, Ivar A., Minnen från mannaålderns och den höga ålderns år. Helsingfors 1947.
Huldén, J. J., Anders Svedberg. Lovisa 1932.
Huldén, J. J., Människor och medaljer. Helsingfors 1962.
Huldén, J. J., Österbottningar i vardagsdräkt. Helsingfors 1934.
Huldén, J. J., Österbottnisk lustresa. Helsingfors 1941.
Jutikkala, Eino och Kauko Pirinen, Finlands historia. Stockholm 1968. Kihlman, Erik, Mikael Lybeck. Helsingfors 1932.
Lunelund-Grönroos, Birgit, Z. Topelius. Svenska litteratursällskapet nr 342. Helsingfors 1954.
Mustelin, Olof, Carl Gustaf Estlander. Finländska gestalter, del 2. Ekenäs 1962.
Routavaara, Akseli, Suomen sanomalehdistö, 1771—1932. Helsingfors 1935.
Steinby, Torsten, Finlands tidningspress. Helsingfors 1963.
Topelius, Z., Boken om vårt land. Tredje, sjette och tionde upplagan.  Helsingfors 1879, 1890 och 1903. Tionde upplagan omarbetad af K. J. Hagfors.
Topelius, Z., Naturens bok, Helsingfors 1856.
Topelius, Z., Dagböcker, del 2 och 4, Helsingfors 1920 och 1922, utg. av Paul Nyberg.
Vasenius, Valfrid, Zacharias Topelius, del 4. Helsingfors 1924.
Wahlbäck, Krister, Från Mannerheim till Kekkonen. Malmö 1967.
Wichmann, V. K. E., Nykarleby stad, 1620—1920. Helsingfors 1920.2 Tidskrifter och tillfällighetspublikationer

Ekenäs seminarium 1970—1971. Redogörelse av Gunnar Forsander. Ekenäs 1971.
Finlands folkskola 100 år. Utg. på uppdrag av Finlands svenska folkskollärarförbund och Svenska folkskolans vänner. Helsingfors 1966.
Finsk tidskrift 1879. Boken om vårt land, af E. Lagerblad. Helsingfors 1879.
Kalender. Svenska folkskolans vänner 1886. Nykarleby seminarium, af Johan Hagman.
—„— 1918. D:r Petrus Nordmann 60 år, av Ivar A. Heikel.
—„— 1926. M. G. Schybergson, av Axel Grönvik.
—„— 1933. Den första svenska hembygdsskildraren, av Erik Feldt.
—„— 1957. Ivar A. Heikel, av Einar Pontán.
—„— 1962. Albert Brommels, av Levi Jern.
—„— 1962. E. V. Fågelbärj, av Harri Edgren.
Nykarleby seminarium 1930—1931. Årsberättelse av N. A. Fougstedt. Wasa 1931.
—„— 1968—1969. Berättelse. Kurt J. Lobbas. Jakobstad 1969.
—„— 1969—1970. Berättelse. Kurt J. Lobbas. Jakobstad 1970.
Nykarleby folkskolseminarium. Matrikel 1873—1957. Hans F. v. Schantz. Nykarleby 1958.
Pedagogisk tidskrift, Helsingfors 1876. Boken om vårt land, af Z. Topelius. Anmäld af C. F. Wiberg.
—„— 1876. Z. Topelius, Boken om vårt land, anm. af E. L. Melander.
—„— 1897. K. J. Hagfors: Folkskolans språklära 1, anm. af Joh. Klockars.
—„— 1898. Folkskolans språklära af K. J. Hagfors. Del II, Formlära och Satslära. Nykarleby. Anm. af Joh. Klockars.
Skolhistoriskt Arkiv IV, 1957. Särtryck. J. L. Birck. Min barndomsskola. Ekenäs 1957.
Tidskrift för folkskolan. Helsingfors.
—„— 1905, häfte 5—6. Några synpunkter angående lärarutbildningen.
—„— 1917, nr 13—16. Nykarleby seminarium, red. för Wasa Posten.
—„— 1917, nr 20. Nykarleby seminarium, red. för Wasa Posten.
—„— 1930, nr 25. Tal vid avtäckningen av dr K. J. Hagfors' porträtt i Nykarleby seminarium den 17 okt. 1930, J. L. Birck.
Tidskrift för folkskolan 1939, nr 26. Doktor K. J. Hagfors död, Selim Smeds.3 Tidningar

Arbetarbladet 17. 10. 1930. Axel Åhlström, ”70 år”.
—„— 31. 1. 1936. Axel Åhlström, ”Rimsmeder och skrivkarlar”.
Göteborgs Aftonblad 19. 3. 1902. V. Lundström, ”Dagens hjälte”.
Hufvudstadsbladet 17. 10. 1935. ”Dr K. J. Hagfors 75 år”.
—„— 27. 10. 1939. J. J, Huldén, ”K. J. Hagfors död”.
—„— 21. 6. 1940. J. J. Huldén, ”En släktkrönika”.
Jakobstads Tidning 3. 12. 1958. jubileumsnummer, J. J. Huldén, ”Jakobstads Tidnings förelöpare”.
Kurre 25. 11. 1876. Jocosus, ”Det nordiska Betlehem”.
Stockholms Dagblad 1902. Valdemar Langlet, ”Dagens hjälte”.
Svenska Pressen 16, 10. 1935. ”Dr Karl Johan Hagfors 75 år”.
—„— 27. 10, 1939. ”Dr Karl Johan Hagfors död”.
Syd-Österbotten 16. 10. 1935. J. A. B ”K. J, Hagfors 75 år”.
—„— 13. 10. 1939. Albert Brommels, ”Dr K. J. Hagfors död”.
Vasabladet 15. 10. 1935. Albert Brommels, ”75 år”.
—„— 31. 10. 1939, Albert Brommels. ”Till minnet av dr K. J. Hagfors”.
—„— 20. 8. 1940, Albert Brommels. ”Till Fädernas minne”.
Wasa Posten 21. 10, 1930. ”Direktor K. J. Hagfors hyllad”.
Västra Nyland 23. 10. 1930. K. T. Oljemark, ”Brev från Österbotten, En sjuttioårsdag”.
Åbo Underrättelser 17. 10. 1935. ”En sjuttiofemåring”.
—„— 16, 8. 1940. ”Österbottnisk släktbok”.
Österbottningen 15. 12. 1932. K. J. Hagfors, ”Anders Svedberg av J. J. Huldén”.
—„— 28. 10. 1939.Uno Högnäs, ”Dr K. J. Hagfors död”.
—„— 2. 2. 1968. ”Österbottningen är 85 år, men firar 70-årsjubileum.”
Östra Nyland 18. 1. 1938. Paul Nyberg, ”Zachris Topelius och den svenska kulturen i Finland”.

 

Personregister

Achrén, Alarik, 109, 125
Acke, J. A. G., 95
Ahlgren, Ernst, 156
Aho, Juhani, 43
Ahrenberg, Jac., 42, 156
Alexander I, 101, 147
Alexander II, 19, 101
v. Alfthan, Kristian, 49, 61
Alkio, Santeri, 146
Allardt, Anders, 113
Arndt, Johann, 32

Barck, Johan Fredrik, 108
Beckman, Natanael, 46
Berg, Ruben G:son, 170 f., 190
v. Bergen, Cari, 136
Bergh, Johanna (Hanna), Olivia, g. Hagfors, 128—130, 184, 192, 197, 199
Bergh, Jul. Em., 128
Bergh, Mimmi, 130, 184, 194
Bergh, Volmar, 196
Bergroth, Hugo, 46, 171
Biaudet, Gabriel, 37
Birck, J. L., 81 f., 87 f.
von Bismarck, Ott., 19
Bjursten, (A. H.?), 33
Björklund, Dagmar, 57
Björkqvist, Johan, 20
Björkqvist, Vilhelm, 17
Björkvall, Hjalmar, 139
Bobrikov, N., 114, 149, 152
Boehm, E., 101
Bonnier, Albert, 168
Boucht, Karl, 109, 126, 184
Brenner, Alf, 177, 179
Brenner, Elias, 117
Brommels, Albert, 71, 73 f., 172
Brunius, Pauline, 129
Brännkärr, Johan Mårtensson, 14
Buck, Pearl, 158
Bunyan, John, 20
Byman, Joel, 125
Bäck, Johannes, 134
Böök, Emil, 37 f.

Caesar, Julius, 115
Cannelin, Yrsa, 195
Canth, Minna, 43, 52
Carlsson, Betty (Tambetty), g. Hagfors, 120—128, 197, 199
Carlsson, K. W., 120
Choraeus, Michael, 86
Colliander, Rafael, 151 f.
Conradi, Frans Edvard, 26—31, 173, 199
Crusell, K. A. T., 36
Cygnaeus, Uno, 25, 28

Dahlgren, Alta, 102
Dahlstedt, R., 166
Dahlström, J. J., 83
Damstén, Birgit, 125
Danielson, J. R., 44, 50
Defoe, D., 20
Dickens, Charles, 112
Diktonius, Elmer, 158
Donner, Sixtus, 104
Dyhr, Albert, 104

Edlund, G. W., 91 f., 100 f., 168, 171
Efialtes, 29
Eklund, R. R., 158, 199
Ekman, Gösta, 129
Enqvist, Carl Fredrik, 21, 132
Epaminondas, 29
Erik den helige, 98
Estlander, Bernhard, 95
Estlander, Carl Gustaf, 42, 52, 54, 62, 113 f., 151, 157

Floman, Wilhelm, 62
Fonselius, Elias Jakob, 103
Forsman, A. V., 95, 97,101
Forssell, Karl-Erik, 175
Franzen, Frans Michael, 86
Freudenthal, Axel Olof, 41 f., 46,48 f., 87, 91
Frilund, Axel, 66, 68, 73 f.
Fågelbärj, Erik Viljam, 70, 139, 141, 143, 148

Gallén, A., 42
Gebhard, Albert, 82
Gebhard, Hannes, 50
Geijer, Erik Gustaf, 69
Gounod, Charles, 123
Grachus, 29
Granlund, Lisi, g. Byman, 124—126
Granqvist, Ture, 140
Granö, Johannes, 13
Granö, Johannes Gabriel, 13
Granö, Margareta Jakobsdotter, 13
Gripenberg, Bertel, 158
Grundfeldt, Carl Fredrik, 105
Gustaf II Adolf, 44, 98
Gustav Vasa, 12
Gödecke, Peter August, 49

Haartman, Axel, 117
Hagfors, E. A., 27
Hagfors, Johan Fridolf, 69
Hagman, Johan, 159
Hammarin, Marie, 104
Hedström, Einar, 111 f., 140
Hedström, Erik Gustaf, 110, 112 f., 137
Hedström, Gustaf Mauritz, 105, 112
Hegel, G. W. Fr., 141
v. Heidenstam, Verner, 95
Heikel, Ivar A., 32, 39 f., 44, 48, 50, 60—62, 75, 79, 93—95, 114 f., 117 f., 121—124, 126 f., 138 f., 149 f., 151, 157, 159, 167 f., 184f., 191—193
Heikel, Marita, 79 f., 184
Heikel, T. A., 138
Heinrichs, A., 95, 99 f., 101
Hellgren, Alexander, 33, 173
Hemmer, Jarl, 158
Henriksson, Anna, 191
Herler, Josef, 68
Holmberg, Mårten, 178
Holmqvist, O., 192
Hornborg, Eirik, 158
Huldén, Emil, 66 f., 69, 73
Huldén, J. J., 12, 14,44, 54 f., 60, 67, 69—72, 75—78, 88, 110 f., 113, 117, 124, 130, 152, 159, 163—165, 167, 172, 177—184, 188, 191 f., 195, 198 f.
Häggblom, Alfred, 105
Högnäs, Uno, 66, 73, 75, 184, 191

Ibsen, Henrik, 43, 52, 59, 112
Illberg, Fredrik Wilhelm, 110,113
Ingman, Lauri, 50

Jansson, Algot Viktor, 73
Jansson, Viktor, 175
Johannes, dräng, 17
Johansson, Gustaf, 27
Johansson, Severin, 191
Johansson, Wilhelm, 27
Josua, ledare för det israelitiska folket, 32
Judas, Iskariot, 117
Juvelius, Fredrika, 157
Järnefelt, Ina, 148 f.

Kaino, Brita Kajsa, g. Viitavesi, 14
Kaino, Erik Olov, 14
Kajanus, Robert, 51
Kallio., A. P., 143
Kallio, Kyösti, 151, 153, 188 f.
Karl XII, 94
Kellgren, Johan Henrik, 33
Kielland, Alexander, 43
Kihlman, A. Osw., 95, 99
Kihlman, Erik, 117
Kisor, Axel, 106
Kivi, Alexis, 52, 141
Kivimäki, T. M., 141
Kjellberg, Ingegerd, 123
Kloström, J. I., 132
Knape, Ernst V., 55, 110, 158
Kyntzell (A. O.?), 35
Kyrklund, Jenny, g. Öhberg, 52 f., 56, 58, 72, 111, 119 f.

Lagerblad, Elis, 71, 83 f., 87, 89, 92, 94, 97 f.
Lagerlöf, Selma, 156
Lagström, Hugo, 177
Langlet, Valdemar, 169 f.
Leander, dräng, 17
Lill-Heikko, 19
Lille, Axel, 48 f., 133, 151
Lindberg, Björn, 37 f., 57
Lindberg, Sextus Otto, 37
Lindelöf, L. L., 61
Linder, N., 86
Lindgren, J. V., 46
Lindqvist, Emilie, 103
Lindström, Erik, 195
Lucca, Pauline, 57
Lundell, Johan August, 45
Luther, Martin, 32, 141
Lybeck, Johan Adolf, 103—105
Lybeck, John, 108
Lybeck, Mikael, 108—110, 117, 120, 134, 158, 199
Lybeck, Paul Werner, 108, 110, 138, 158
Lybeck, Per Abraham, 105
Lybeck, Petter August, 105
Lönnroth, Elias, 97, 147
Malmberg, Richard, 158
Menander, Adolf Fredrik, 112
Murbeck, Peter, 32
Mörne, Arvid, 152
Månsson, Olof, 13
Napoleon I, 142
Napoleon III, 19
Nessler, Johan Wilhelm, 134 f., 137, 166
Nessler, Matilda, 137
Nessler, Märta, 166
Nikolai I, 101
Nohrborg, Anders, 33
Nordmann, Petrus, 52, 168
Noreen, Adolf, 45 f.
Nurmi, Paavo, 142
Nyberg, Berndt, 95
Nyberg, Paul, 111
Nyström, Elsa, 195

Oljemark, K. T., 69
Olsson, Hagar, 158
Ottelin, K. E., 138

Pelander, Alfred, 17
Petrell, K. V., 140, 142, 184
Porthan, Henrik Gabriel, 147
Pulkis, Matts Mattsson, 13

Rask, Anders, 17
Regulus, 29
Riska, Leander, 20, 23 f., 27, 184
Rundt, Joel, 158, 199
Runeberg, Johan Ludvig, 20, 33, 38, 64, 68, 86, 101, 110, 113, 146 f., 157 f., 171
Runeberg, J. W., 50

Schalin, Alma, 112
Schalin, Zacharias, 110—112
v. Schantz, Hans F., 78 f.
Schauman, Aug., 132
Schauman, Eugen, 133
Schybergson, Magnus Gottfrid, 44, 95 f., 98 f., 101
Scott, Walter, 112
Scriver, Christian, 32
Sederholm, J. J., 95, 99, 101
Segerstråle, Märta, 123
Seyn, F. A., 155
Sibelius, Jean, 141
Siuko, Adolf,152
Slangus, Axel, 195
Slotte, Alexander, 35, 39, 53—55, 118, 158, 199
Slotte, Carl Johan, 14, 54, 136, 143
Slotte, Margareta Mickelsdotter, 14
Smed-Mattas-Junno, 19
Smeds, Selim, 66, 69, 71
Snellman, Johan Vilhelm, 141
Spolander, Karl Fredrik, 115
Spolander, Selma, 116
Steinby, Torsten, 153
Stolypin, P. A., 155
Storbacksmålaren, 19
Strandberg, J. Alfr., 154
Strandell, I., 184
Strindberg, August, 42 f. 68, 109, 112, 136
Ström, Torsten, 76
Strömberg, Max, 134
Sturlason, Snorre, 110
Ståhl, Henrik, 53, 55, 61, 118, 121
Ståhlberg, K. J., 50
Sundblom, Julius, 134
Sundén, D. A., 42, 66, 93
Sundholm, Gösta, 56
Sundman, Anni, 195
Sundwall, Fredrik Wilhelm, 29, 31 f., 34, 136
Svedberg, Anders, 20, 25—27, 131, 134—137
Svedberg, Johan, 27
Svinhufvud, Pehr Edvin, 150
Synnerberg, Carl, 25, 61, 113, 173
Söderhjelm, Alma, 158
Söderhjelm, Werner, 157, 170f.
Söderström, Hanna, 125
Söderström, Jibbun, 125

Takolander, Alfons, 76, 102
Tast, Matts Jönsson, 12
Tavaststjerna, F. R. W., 57
Tavaststjerna, Karl August, 43, 100, 112
Tavaststjerna, Naima, 57
Tegengren, Jacob, 158
Tegnér, Esaias, 33 f., 43, 68, 110, 156, 167, 192
Tengén, Rosina, 57
Thorild, Thomas, 33
Thors, Mårten, 56
Tjechov, Anton, 156
Tolstoj, Leo, 156
Topelius, Aina, g. Nyberg, 95
Topelius, Eva, g. Acke, 95, 97, 99, 102
Topelius, Sophie, 103
Topelius, Toini, 95, 100 f.
Topelius, Zachris, 26, 34, 86, 89—104, 110 f., 134, 136, 146 f., 156, 19;0, 199
Valros, Fredrik, 68
Weckman, Waldemar, 84, 87 f., 92, 95
Vendell, Herman, 41, 52, 56, 64
Wenman, Hanna, 125
Vestberg, V., 184
Westerberg, Edvard Rafael, 73
Wiberg, C. F., 89
Wichmann, Viktor Karl Emil (Gånge Rolf), 49, 54, 68, 76, 110—114, 116, 120, 134, 137, 191
Wichmann, Yrjö, 95, 97
Wide, Emil Edvin, 142
Viitavesi, Anders Andersson, 13
Viitavesi, Brita Lena, g. Björkqvist, 17, 20, 23, 33
Viitavesi, Elisabet Andersdotter, 13
Viitavesi, Greta Sofia, g. Riska, 17, 20, 23, 33, 128 f.
Viitavesi, Jakob Jakobsson, 14, 16
Viitavesi, Jakob Mattsson, 13, 14
Viklund, Jakob, 23
Wikström, Berndt Gunnar, 191

Zilliacus, Emil, 158
Zilliacus, N. A., 131
Zola, Emile, 42, 109

Åberg, Augusta, 103 f.
Åbonde, Johannes, 75
Åhlström, Axel, 72, 141, 143, 146, 150,178,184
Åivo, Alexander, 35
Åström, Emma Irene, 24, 69, 119, 127,167, 184—188

Öhberg, Leonard, 47, 52 f.

[Inf. 2008-10-22.]

 

 


Illustrationer

[Bilderna kommer i något annan ordning än i originalförteckningen eftersom de här är insatta i sitt sammanhang.]
K. J. Hagfors, oljemålning av Teodor Schalin.
K. J. Hagfors, oljemålning av Alb. Gebhard.
K. J. Hagfors, oljemålning av H. Backmansson.

K. J. Hagfors.

Fädernegården.
K. J. Hagfors' far.
K. J. Hagfors' mor.
Jakob Skog-Viitavesi med sin familj.
Seminaristen K. J. Hagfors.
Studeranden K. J. Hagfors.
Direktorerna för Nykarleby seminarium 1873—1916.
Direktor K. J. Hagfors.
K. J. Hagfors' hem i Nykarleby.
Betty Carlsson.
Hanna Bergh.
Österbottniska Posten.
Fältherre Tilly”.
Gärdsgårdsbladet”.
Dagens hjälte”.

[Inf. 2008-04-06.]

 

Margit Åström (1972) K. J. Hagfors.
(Rev. 2022-04-03.)