Bäck i Forsby by av Nykarleby socken.
Hemman och släkt 1549—1934
av Woldemar Backman

 

Gren II.

Anna Andersdotter Bäck, Anders Michelsson och dessas avkomlingar.


Denna gren hör samman med hemmanet Bäck endast till 1788. En tid funnos rätt talrika medlemmar i Soklot (Björn och Gästgivars). Många hava emigrerat. Kvarlevande avkomlingar bo dels i Nykarleby stad (Nordling, Högbom), dels i Nykarleby kyrkby (Forsbacka), men det största antalet uppvisar Munsala (Monå och Hirvlax byar).Tabell 82.

III. Anna Andersd. Bäck, dotter till Anders Mattsson B., tab. 2, f. på Bäck 1706, d. där 1.6.1778 av kräfta. Gift med Anders Mickelsson, f. 1710. d. på Bäck 3.12.1775 i bröstvärk. Står under tiden 1723—27 omväxlande med svågern (tab. 3) som husbonde på dåvarande kronohemmanet Bäck. Var i Kauhava 1727—1734; återvände sistnämnda år till Bäck.

IV. Barn:
Anders, f. i Kauhava .11.1733. Tab. 83.
Johan, f. på Bäck 1734. Tab. 24.


Tabell 83.

IV. Anders Andersson Bäck, son till Anders Mickelsson B., tab. 82, f. i Kauhava i nov. 1733, d. på Björn (Soklot) 23.2.1816 av ålderdom. Först kronobonde på Bäck, sedan år 1769 ägare av 1/4, och sedan år 1783 1/2 av Bäck hemman, som han dock sålde år 1788 och köpte ett hemman på Björn i Soklot. — Gift med Lisa Nilsdotter, f. i Saarijärvi 1732, d. på Björn 5.8.1804 av ålderdom.

V. Barn (födda på Bäck):
Lisa, f. 26.3.1758. Tab. 84.
Karen, f. 30.8.1765. Tab. 110.


Tabell 84.

V. Lisa Andersd. Bäck, dotter till Anders Andersson B., tab. 83, f. på Bäck 26.3.1758, d. på Björn (Soklot) 3.1.1809 av feber. Gift med Johan Johansson (Mändylä), f. 4.5.1755 i Salo, d. på Björn 3.11.1796 »ihjälfallen från en kärra». Hemmåg. Familjen flyttade till Ylistaro år 1788. Sedan 1792 inhysing på Björn.

VI. Barn (födda på Bäck):
Anders, f. 24.10.1775. Till sjöss 1796.
Johan, f. 14.11.1777. Till Munsala 1796. Har icke påträffat honom i därvarande kyrkbok.
Karin, f. 20.1.1779. Tab. 85.
Erik, f. 2.8.1780. Till sjöss.
Simon, f. 10.4.1783. Till sjöss 1800.
Anna Lisa, f. 13.10.1784, d. 1785.
Thomas, f. 4.4.1786. Till Munsala 1804. Har icke kunnat. följa hans öden.


Tabell 85.

VI. Karin Johansd. Björn, dotter till Lisa Andersd. Bäck och Johan Johansson Björn, tab. 84, f. på Bäck 20.1.1779, d. på Gästgivars (Monå) hos dottern Karin, hos vilken hon bodde som änka, 28.4.1854 av ålderdom. Gift 1:o med Karl Johansson Pelat (Monå), f. på Pelat 1.12.1778, d. där mellan 1804 och 1809 (kyrkböckerna defekta), torpare, sedan bonde på Pelax; 2:o år 1818 med Johan Nilsson, bonde på Söderpelat (senare benämnt Back), f. där 22.5.1760, d. 11.4.1843 av ålderdom.

VII. Barn (födda, de 2 första på Pelat, de senare på Back):
1. Karin, f. 26.4.1804. Tab. 86.
1. Johan, f. 5.12.1806. Tab. 99.
2. Maria, f. 23.6.1818. Har icke kunnat följa hennes öden.
2. Erik, f. 25.3.1820. Tab. 106.


Tabell 86.

VII. Karin Karlsd. Pelat, dotter till Karin Johansd. Björn och Karl Johansson Pelat, tab. 85, f. på Pelat 26.4.1804, d. där 31.3.1874 i lungsot. Gift med Karl Isaksson Gästgivars (Monå), f. på Gästgivars 4.10.1799, d. på Stubb (Hirvlax) 28.11.1877 av ålderdom. Bondson, sedan husbonde på Gästgivars. Överlämnade hemmanet, troligen år 1851, åt sonen Johan och köpte ett av Stubb-hemmanen i Hirvlax.

 

 

VIII. Barn (födda på Gästgivars, Monå):
Maria Kajsa, f. 11.10.1823, d. 17.7.1824.
Isak, f. 11.7.1825, d. s.å.
Brita Stina, f. 3.10.1826, d. 1828.
Johan, f. 6.6.1829. Tab. 87.
Kajsa, f. 29.11.1835, d. 1836.
Karl, f. 23.3.1839, d. 1840.
Maria, f. 6.3.1844. Tab. 95.
Anders, f. 29.2.1846. Tab. 97.


Tabell 87.

VIII. Johan Karlsson Gästgivars, son till Karin Karlsd. Pelat och Karl Isaksson Gästgivars, tab. 86, f. 6.6.1829 på Gästgivars (Monå), d. där 17.2.1901. Husbonde på Gästgivars efter fadern. Gif med inhysingsdottern Sanna Henriksd. Lassila, f. i Ytterjeppo 11.5.1826, d. på Gästgivars (Monå) 5.11.1909 i ålderdom.

IX. Barn (födda på Gästgivars, Monå):
Kajsa, f. 14.3.1848. Tab. 88.
Sanna Lena, f. 26.9.1849. Tab. 90.
Johan Henrik, f. 10.8.1851, d. 29.9.1852.
Anna Stina, f. 18.9.1852, d. 1.9.1885. Lam.
Maria Lovisa, f. 6.6.1855. Dövstum, d. 29.9.1919. Ogift.
Sofia, f. 18.6.1857, d. 1858.
Anders Gästrin, f. 9.1.1859. Dövstum. Tab. 92.
Johan Henrik Granlund, f. 12.5.1861. Dövstum. Tab. 93.
Brita Sofia, f. 18.5.1865 Dövstum. Till Amerika 1896. Hemkommen, d. 29.9.1919 i kräfta.
Johanna, f. 26.9.1868, d. 16.4.1869.


Tabell 88.

IX. Kajsa Johansd. Gästgivars, dotter till Johan Karlsson G., tab. 87, f. på Gästgivars Monå 14.3.1848, d. där 5.9.1889. Gift 23.12.1868 med Karl Eriksson (Ryss) Backlund, f. på Ryss (Monå) 27.5.1841, d. där 10.5.1915. Omgift med änkan Lisa Andersd. Söderman, f. på Knuts (Monå) 7.5.1841. Gårdsmåg, sedan torpare på Ryss.

X. Barn (födda på Gästgivars och Ryss):
Sanna Brita Ryss, f. 9.7.1869. Till Amerika 1889. Gift där 1893 med en pedersörebo.
Greta Lovisa Ryss, f. 16.7.1872. Till Amerika 1900. Gift där.
Johanna Backlund, f. 27.5.1875. Tab. 89.
Kajsa Sofia, f. 23.10.1877. Till Amerika. Gift där.
Maria, f. 10.3.1880. Till Amerika. Gift där.
Erik Johan, f. 30.7.1882. I Amerika.
Anna Karolina, f. 11.12.1884. Till Amerika 1907. Gift där.
Anders August, f. 3.1.1887. Till Amerika 1903. Gift där.


Tabell 89.

X. Johanna Karlsd. Backlund (Ryss), dotter till Karl Eriksson Ryss, tab. 88, f. på Gästgivars 27.5.1875, d. på Suni (Monäs) 2.2.1907 i lungsot. Gift 11.2.1900 med Karl Johan Sundqvist, f. på Sik 13.2.1880. Bonde på Suni. Ordf. i vägbestyrelsen i västra Munsala. Mannen omgift (se tab. 94).

XI. Barn (födda på Suni):
Ester Sofia Sundqvist, f. 19.9.1900. Till Amerika 1921. Gift där (2 barn).
Karl Gunnar, f. 19.12.1906. Till Australien 1924. Antagen som medborgare i Nya Zeeland 1928. Överflyttat till Amerika, där han arbetar i en av Fords fabriker, varest en farbror till honom är ingenjör.


Tabell 90.

IX. Sanna Lena Gästgivars, dotter till Johan Karlsson G., tab. 87, f. på Gästgivars, Monå, 26.9.1849. Lever. Gift 30.10.1876 med Johan Jakob Johansson Knuts, f. på Knuts Monå 27.5.1845. Bondson, sedan husbonde på Knuts. Till Afrika 1895. Död i USA 1901.

X. Barn (födda på Knuts):
August Berg, f. 28.2.1878. Tab. 91.
Anders Viktor, f. 4.9.1879, d. 5.12.1881 i koppor.
Emil, f. 16.11.1882. Till Amerika 1902, d. 4.5.1927 i Shelton, Wash., USA.
Ida, f. 8.1.1885, d. 21.1.1898 i skarlakansfeber.
Johannes Oskar Berg, f. 25.7.1886, d. 14.2.1925. Gift 2.8.1914 med Lisa Johanna Eriksd. Seiplax, f. 3.6.1891 i Oravais.

XI. Barn (födda på Knuts):
Anders Evald, f. 25.9.1915.
Inga Sofia, f. 11.7.1921.


Tabell 91.

X. August Berg, son till Johan Jakob Knuts, tab. 90, f. på Knuts 28.2.1878. Torpare på Ryss (Monå). Gift i Monå med Johanna Katarina Nordman, smeddotter, f. på Ryss. 20.10.1881.

XI. Barn (födda på Ryss):
Emma Evelina, f. 13.6.1915. Sedan 1934 tjänarinna i Jakobstad.
Adina Johanna, f. 23.12.1916. Handelsbiträde i Munsala.
Nestor Johannes, f. 21.2.1918. Hemma.
Lea Regina, f. 3.12.1919. Hemma.
Alvar Gideon, f. 9.10.1922. Hemma.
Astor Enok, f. 8.12.1927. Hemma.


Tabell 92.

IX. Anders Johansson Gästrin, son till Johan Karlsson Gästgivars, tab. 87, f. på Gästgivars 9.1.1859, d. där 25.2.1917 i hjärtslag. Backstugusittare på Hirvlax bys gemensamma mark. Dövstum. Snickare. Gift 3.6.1891 med Maria Lovisa Söder, f. i Harjux (Munsala) 10.7.1861.

X. Barn (födda på Hirvlax):
Aina Lovisa, f. 3.2.1892. I Vasa 1911—19. Småskollärarinna. Gift i Munsala 11.11.1923 med bondsonen Jakob Vilhelm Haglund, f. på Stubb (Hirvlax) 10.1.1898, Till Kanada 1925.

XI. Barn (född på Stubb):
Ilce Sigbritt Haglund, f. 2.7.1924.

Irene Susanna, f. 24.10.1894. I Vasa 1911—19. Till Oravais 1923. Ogift.
Ester Sofia, f. 3.4.1897, d. 10.5.1898 i skarlakansfeber.
Edit Elvira, f. 17.11.1898. I Vasa 1911—19. En tid hemma, så åter till Vasa 1923.
Anders Anselm, f. 18.3.1903. Sjöman. Till Vasa 1925. Brandsoldat där.


Tabell 93.

IX. Johan Henrik Granlund, son till Johan Karlsson Gästgivars, tab. 87, f. på Gästgivars (Monå) 12.5.1861, d. där 30.4.1915 i maglidande. Gårdson, sedan backstugusittare på Gästgivars. Snickare. Dövstum. Gift 22.2.1886 med Kajsa Sofia Mattsd. Kaustinen, f. i Maxmo 22.8.1865, lever.

X. Barn (födda på Gästgivars):
Johan Henrik, f. 9.10.1886, d. 27.1.1898 i skarlakansfeber.
Sanna Sofia, f. 15.9.1887. Tab. 94.
Karl Adolf Henriksson, f. 21.2.1890. Till Amerika 1910.
Viktor, f. 18.10.1892, d. 11.5.1896 i strypsjuka.
Edla Maria, f. 21.3.1896. Till Amerika 1917. Återkommen. En son Börje.
Henrik Evert, f. 14.6.1899. Till Amerika. Gift där.
Helmi Johanna, f. 13.6.1902. Till Jakobstad 1926. Nu hemma.
Johannes Viktor, f. 14.2.1907. Elektrisk montör. Ogift.


Tabell 94.

X. Sanna Sofia Granlund, dotter till Johan Henrik G. tab. 93, f. på Gästgivars (Monå) 15.9.1887. Gift 3.5.1912 med Karl Johan Sundqvist, (se tab. 89) i dennes andra äktenskap.

XI. Barn (födda på Suni):
Georg Valdemar Sundqvist, f. 13.2.1908. Lam i benen.
Agnes Florence, f. 21.5.1913. Lam i benen.
Valter Bernhard, f. 25.5.1916, d. 10.1.1921 i difteri.
Johannes Elmer, f. 4.2.1918.
Erik Ragnar, f. 11.3.1922.
Elise Gunhild, f. 20.2.1927.


Tabell 95.

VIII. Maria Karlsd. Gästgivars, dotter till Karin Karlsd. Pelat och Karl Isaksson G., tab. 86, f. på Gästgivars (Monå) 6.3.1844, d. på Fågel (Hirvlax) 21.4.1926 av ålderdom. Gift 16.6.1865 med Johan Johansson Fågel, f. på Fågel (Hirvlax) 7.11.1843. Bondson. Byskollärare. Emigrerat till Amerika, där han avlidit 3.10.1890.

IX. Barn (födda på Fågel, Hirvlax):
Anna Kajsa Fågel, f. 19.4.1866. I Oravais, Vasa och Korsholm. Gift 28.4.1904 med Henrik Eriksson Hägglund, f. på Stubb (Hirvlax) 14.11.1878, d. på Fågel 5.8.1891 i blodstörtning. Barnlösa.
Maria Lovisa, f. 6.8.1867. Tab. 96.
Sanna Sofia, f. 2.5.1870. Till Amerika 1898. Gift där 13.9.1894 med Jakob Jakobsson Knuts, f. på Knuts 7.2.1864.
Johan Jakob, f. 9.2.1873, d. 2.9.1883 i skarlakansfeber.
Brita Lisa, f. 27.10.1875. Till Amerika 1895. Gift där.
Johanna, f. 14.10.1878. Till Amerika 1900. Efter återkomsten till Nedervetil 1906.
Ida, f. 18.1.1882. Till Amerika 1900, död i Duluth 27.10.1909 i blodförgiftning.
Hilma Karolina, f. 30.3.1888. Till Vasa 1908.


Tabell 96.

IX. Marja Lovisa Fågel, dotter till Maria Karlsd. Gästgivars och Johan Johansson F., tab. 95, f. på Fågel (Hirvlax) 6.8.1867. Gift 8.6.1890 med Vilhelm Jakobsson Edström, f. på Edisbacka (Storsved) 30.1.1859, d. där 27.3.1925 i åderförkalkning. Bondson, sedan husbonde på Edisbacka. I Amerika 1903 —1905.

X. Barn (födda på Edisbacka):
Jakob Vilhelm Edström, f. 11.5.1891, d. 16.11.1892 i skarlakansfeber.
Maria Sofia, f. 13.8.1893, d. 22.3.1918 i tuberkulos.
Johannes Vilhelm, f. 15.8.1895. Hemma. Ogift.
Ester Elisabet, f. 7.7.1898, d. 21.12.1916 i lungsot.
Katarina Johanna, f. 20.12.1900. Småskolelärarinna i Bennäs sedan 1931.
Anni Vilhelmina, f. 16.1.1903. Hemma.
Ellen Lovisa, f. 12.5.1906. Gift hemma 9.7.1933 med rikssvensken Johansson från Njutånger i Göteborgs län, född 15.9.1906. Snickare. Flyttade till Sverge.
Ida Lovisa, f. 20.3.1908. Småskollärarinna.
Jakob Alfred, f. 16.11.1910.


Tabell 97.

VIII. Anders Karlsson Gästgivars, son till Karin Karlsd. Pelat och Karl Isaksson G., tab. 86, f. på Gästgivars (Monå) 29.2.1846, d. där 18.9.1912 i hjärtlidande. Husbonde på Stubb efter fadern. Från 1880 husbonde på Gästgivars. Gift 1:o 5.5.1865 med Anna Greta Back, f. på Back (Monå) 1.12.1842, d. på Gästgivars 10.8.1887 i vattsot; 2:o 1.3.1890 med Maja Greta Rank, f. i Vörå 19.1.1856. Lever på Gästgivars (hos styvsonen).

IX. Barn (födda på Stubb och Gästgivars):
1. Kajsa Lovisa, f. 17.11.1865. I Amerika.
1. Karl Johan, f. 30.3.1867, d. 24.11.1870 i slag.
1. Maria Sofia, f. 23.5.1869. Till Amerika.
1. Sanna Brita, f. 9.2.1871. Gift 16.2.1899 med bondsonen Matts Eriksson Bertels från Oravais.
1. Johanna, f. 23.2.1874, d. 23.5. s.å. i koppor.
1. Anders Vilhelm Blomqvist, f. 16.4.1876. Tab. 98.
1. Johanna, f. 1.6.1878. Tab. 97A.
1. Anna, f. 31.3.1882, d. 6.11.1898 i lunginflammation.


Tabell 97A.
[Ingår i Tabell 97 i originalet. A.N. delade upp.]

IX. Johanna Andersdr. Gästgivars, dr till Andersdr. Karlsson Gästgivars, tab. 87, f. på Gästgivars (Monå) 1.6.1878. Till Amerika. Gift där med bondsonen Johan Jakob Jakobsson Knuts, f. 7.10.1881. Antagit namnet Celvin. Nu bonde på Knuts (Monå).

X. Barn:
Anna Olivia Celvin, f. i Louisiana 13.4.1905. Gift 27.9.1931 med bondsonen på Lojlax Johannes Backlund, f. i Munsala 16.8.1906.

XI. Barn (födda på Lojlax):
Lisa Ragni Sofia Backlund, f. 22.2.1932.
Börje Vilhelm, f. tvilling 3.9.1934.
Gretel Marianne, f. tvilling 3.9.1934, d. 23.2.1935.

Ellen Johanna, f. på Knuts (Monå) 27.10.1906, d. där 24.8.1921 i lungsot.,
Linnea Maria, f. 21.9.1910. Till Oravais fabrik 1932.
Helga Alice Sofia, f. 21.3.1913.
Inga Johanna, f. 25.2.1923.


Tabell 98.

IX. Anders Vilhelm Blomqvist, son till Anders Karlsson Gästgivars, tab. 97, f. på Stubb (Hirvlax) 16.4.1876. Husbonde på faderns hemman Gästgivars (Monå). Gift 30.5.1899 med Kajsa Andersd Rank, f. 15.4.1875 på Rank, d. 21.6.1914 i lungsot.

X. Barn (födda på Gästgivars, Monå):
Anders Vilhelm, f. 20.5.1900, d. 25.3.1933 i lungsot.
Axel Johannes, f. 26.9.1901. Ogift. Hemma. Låghalt.
Karl Lennart, f. 2.1.1906. Till Kanada 1923.
Artur Edvard, f. 15.10.1907. Genomgått Ekenäs skogsskola. Delägare i Ånäs såg i Oravais. Ogift. Ett år ordf. i ungdomsfören. i Monå.
Elis Alfred, f. 9.5.1909. Till sjöss 1927. Fortfarande sjöman.
Gunnar Matias, f. 22.2.1912, d. 27.12.1930 i lungsot.
Anni Sigrid, f. 11.1.1914, d. 19.11.1914 i tuberkulos.


Tabell 99.

VII. Johan Karlsson Pelat, son till Karin Johansd. Björn och Karl Johansson Pelat, tab. 85, f. på Pelat 5.12.1806, d. på Gästgivars (Monå) 19.6.1868 i tyfus. Torpare på Gästgivars. Gift med Kajsa Jakobsd. Gästgivars, f. på Gästgivars 18.9.1808, d. där 8.12.1891 av ålderdom.

VIII. Barn (födda på Gästgivars):
Kajsa Lisa Gästgivars, f. 1.1.1832. Tab. 100.
Anna Sanna, f. 14.12.1833. Tjänarinna på olika ställen. Förlorat henne ur sikte.
Brita Lovisa, f. 4.9.1840. I Oravais 1864—69. Till Nykarleby som tjänarinna 1871. Gift där 9.11.1879 med kommunalskrivaren Johan Jakob Nyman, (i hans andra äktenskap), f. i Nykarleby kyrkoby 5.5.1830, d. där 21.1.1904. Änkan död på Kuddnäs kommunalhem 3.3.1923 i njurlidande.
Karl Gästgivars, f. 29.10.1845. Tab. 102.
Lena, f. 5.9.1847. Till Nykarleby 1872. Har icke kunnat följa hennes öden.
Johan Ryss, f. 4.6.1852. Tab. 105.


Tabell 100.

VIII. Kajsa Lisa Gästgivars, dotter till Johan Karlsson Pelat, tab. 99, f. på Gästgivars 1.1.1832, d. där 5.12.1904 i lungkatarr. Gift i mars 1858 med Johan Mattsson Laggnäs, f. i Kantlax 19.8.1833. Dräng. Hemmåg. Flyttade 1864 till egen stuga på Gästgivars mark. Död 28.11.1874 i vattsot.

IX. Barn (födda på Gästgivars, Monå):
Brita Sofia Gästgivars, f. l.10.1859. Tab. 101.
Johan Jakob, f. 31.1.1862. Till Amerika.
Karl Nils, f. 7.11.1867, d. 8.5.1874 i koppor.
Matias Vilhelm, f. 29.10.1871. Till Amerika.


Tabell 101.

IX. Brita Sofia Johansd. Gästgivars, dotter till Johan Mattsson Laggnäs (Gästgivars), tab. 100, f. på Gästgivars 1.10.1859. Gift 9.4.1888 med Edvard Vilhelm Söderman (i hans andra äktenskap), f. 10.3.1856 i Korsholm. Gårdsmåg. Sedan 1893 bonde på Pet (Hirvlax), sålde hemmanet 1900 och reste till Amerika.

X. Barn (födda på Gästgivars och Pet):
Edla Katerina Söderman, f. 8.3.1889.
Johannes, f. 2.10.1890.
Ida Sofia, f. 22.8.1892.
Jakob Vilhelm, f. 8.10.1894.
Anders Alfred, f. 6.8.1897.
Viktor Leander, f. 19.2.1900.
Familjen flyttade 1905 till Amerika.


Tabell 102.

VIII. Karl Johansson Gästgivars, son till Johan Karlsson Pelat, tab. 99, f. på Gästgivars (Monå) 29.10.1845, d. där 29.7.1917 av ålderdom. Torpare på Gästgivars efter fadern. Flyttade 1887 som medåbo till Ryss, år 1900 till Knuts. Gift 1:o 17.4.1867 med Kajsa Johansd. Back, f. 31.1.1845 på Back (Monå), d. 8.12.1904; 2:o 1.12.1906 med Fredrika Johansd. från Jeppo, 28.11.1868.

IX. Barn (födda på Gästgivars, det yngsta på Ryss):
1. Johan Jakob Achrén, f. 14.12.1867. Tab. 103.
1. Nils, f. 7.8.1870, d. 6.7.1872 i slag.
1. Anders Carlstedt, f. 5.2.1872. Tab. 104.
1. Karl, f. 25.11.1873, d. 25.5.1874 i koppor.
1. Karl Niklas, f. 2.4.1875, d. 1.3.1877 i skarlakansfeber.
1. Vilhelm, f. 6.4.1877, d. 6.8.1883 i skarlakansfeber.
1. Karl Niklas, f. 19.1.1879, d. 3.8.1883 i skarlakansfeber.
1. Katarina Lovisa, f. 3.2.1882. Till Amerika 1900.
1. Ida Johanna, f. 26.1.1885, d. 10.4.1889.
1. Anna Sofia, f. 9.8.1888. Gift med Anders Johansson Vallin, f. i Munsala (Rank) 7.3.1880. Bonde på Präst (Munsala, Pensala). Tillfällig baptistpredikant.

X. Barn (födda i Pensala):
Johannes Emanuel Vallin, f. 21.2.1915.
Karl Villhard, f. 21.3.1917.
Ester Natalia, f. 16.7.1918.
Anders Georg, f. 14.7.1921.
Saga Rakel Sofia, f. 7.6.1934.

2. Alma Elvira, f. 4.5.1908. Gift i Oravais med arbetaren Ossi Lundberg, jordbruksarbetare vid fabriken.

X. Barn:
Karl Erik Lundberg, f. 8.2.1931.
Gretel Alice, f. 27.5.1932.


Tabell 103.

IX. Johan Jakob Achrén, son till Karl Johansson Gästgivars, tab. 102, f. på Gästgivars 14.12.1867, d. på Knuts 10.11.1907 genom självmord. Husbonde på Knuts. Tidigare i Nya Zeeland och i USA. Gift 29.8.1897 med Elisabet Andersd. Achrén, f. i Vörå 26.3.1873.

X. Barn (födda på Knuts, Monå):
Jakob Lennart, f. 8.3.1898. Till Kanada 1924. Gift där med Ellen Elvira Vesterlund, f. 9.2.1912 på Knuts (Monå).

XI. Barn (född i New Westminster, Kanada):
Vivi Edna Linnea, f. 27.7.1930.

Johannes Robert, f. 23.3.1899. Genomgått Nykarleby seminarium 1923. Folkskollärare i Komossa, Oravais. Gillesordförande. Startare av Komossa Handels Ab. (ordf. i styrelsen), telefonföreningen (ordf. och sekreterare) och elektricitetsandelslaget (bokförare och kassör). Valnämndens ordförande. Gift 10.4.1921 med Anna Emilia Klockars, f. på Klockars (Monå) 1.8.1898.

XI. Barn (det första född i Monå, de andra i Oravais):
Lisi Gurli Terese, f. 16.4.1921.
Lars Karl Johan, f. 18.3.1925.
Lilli Verna Maria, f. 29.6.1926.

Agnes Valdine, f. 6.8.1904. Småskollärarinnan i Munsala Vexala, sedan 1925.
Elna Elisabet, f. 4.9.1906. Gift 15.6.1930 med bondsonen Erik Johan Stubb, f. 21.2.1899 på Stubb (Hirvlax).


Tabell 104.

IX. Anders Carlstedt, son till Karl Johansson Gästgivars, tab. 102, f. på Gästgivars 5.2.1872. Bonde på Knuts (Monå). Deltog i boerkriget på engelsmännens sida, av vilka han uppbär pension. Gift 30.6.1891 med Anna Brita Mårtensdotter Knuts, f. på Knuts (Monå) 26.1.1865.

X. Barn (födda på Knuts):
Katarina Vilhelmina, f. 2.4.1892. Till Vörå 1912. Gift där med bonden Gustav Vallin (på Guldberget) 6 barn.
Anders Sidney, f. 31.7.1903. Bonde på faderns hemman. Gift 6.3.1930 med Else Sofia Jakobsd. Rundell, f. 1.9.1906 på Knuts.

XI. Barn (födda på Knuts):
Anders Jakob Rainer, f. 8.5.1931.
Karl Bror Ray, f. 24.12.1932.

Anna Jenny Sofia, f. 8.5.1905. Hemma. Ogift.


Tabell 105.

VIII. Johan Johansson Ryss, son till Johan Karlsson Pelat, tab. 99, f. på Gästgivars (Monå) 4.6.1852, d. där 4.3.1914. Gårdsmåg. Husbonde på Ryss efter svärfadern. Gift 4.4.1879 med bondd. Anna Jakobsd. Ryss, f. på Ryss (Monå) 1.2.1859. Ankan jämte barnen antagit namnet Hedvall.

IX. Barn (födda på Ryss):
Johan Jakob Hedvall, f. 21.8.1879. Till Amerika 1899.
Henrik Vilhelm, f. 25.11.1880. Till Amerika 1901.
Karl Edvard, f. 16.11.1885. Till Amerika 1902, återvände 1909. Gift 4.7.1909 med Ida Maria Johansd. Holti, f. i Korsholm 27.8.1882, d. i Amerika 13.6.1924. Han for till Amerika 1909 och hon med barnet 1913.

X. Barn (född i Korsholm):
Karl Gunnar, f. 16.3.1910.

Erik Alfred, f. 6.12.1886. Till Amerika 1906. Gift där.
Matias August, f. 13.2.1889. Till Amerika 1910.
Anna Sofia, f. 4.9.1890. Gift 1916 med Vilhelm Sandnabba i Purmo.
Anders Viktor, f. 19.5.1892. Till Amerika 1913.
Maria Amanda, f. 3.12.1893. Till Amerika 1923.
Oskar Leander, f. 20.11.1894. Till Amerika 1916.
Otto Enok, f. 30.10.1896, d. 6.4.1918. Stupat i befrielsekriget.
Joel Lennart, f. 22.7.1898. Gift i Kantlax 5.6.1921 med Maria Jakobsd. Bertlin, f. 14.4.1900 i Kantlax. Bonde i Monå.

X. Barn (födda i Monå):
Gösta Olof, f. 2.9.1921.
John Atos, f. 16.2.1923.
Gunvor Marianne, f. 28.4.1929.
Tor Edvard, f. 17.12.1930.
Nils Bertel, f. 13.12.1934.

Verner Valdemar, f. 8.11.1900. Hemma. Ogift.


Tabell 106.

VII. Erik Karlsson Pelat, son till Karin Johansd. Björn och Karl Johan Nilsson P., tab. 85, f. på Pelat, Monå, Munsala 25.3.1820, d. på Pelat 14.9.1888. Torpare på Back, sedan på Pelat. År 1855 landbonde på Klockars, 1859 statsdräng på Pelat, 1861 landbonde på Hagas boställe, 1875 bonde på Pelat. Gift 15.5.1851 med Kajsa Henriksd. Väst, f. 21.4.1823 i Monå, d. på Pelat 4.2.1903 i slag.

VIII. Barn:
Kajsa Lena, f. 16.9.1852, d. 26.8.1855 i bröstsjukdom.
Johan, f. 8.1.1854, d. 28.8. s.å.
Johan Henrik Vesterlund, f. 9.9.1855. Tab. 107.
Erik Fågel, f. 26.5.1858. Tab. 108.
Jakob, f. 8.10.1860, d. 11.12. s.å.
Jakob Vilhelm Viklund, f. 29.5.1862. Tab. 109.


Tabell 107.

VIII. Johan Henrik Vesterlund, son till Erik Karlsson Pelat, tab. 106, f. på Pelat 9.9.1855, d. där 15.10.1931 i hjärtfel. Bonde på Pelat efter fadern. Gift 4.12.1888 med bonddottern Anna Sanna Jakobsd. Pet, f. på Pet (Monå) 9.9.1860, d. där 7.3.1927 i hjärtlidande.

IX. Barn (födda på Pelat):
Erik Vilhelm, f. 11.8.1889. Gift 23.11.1930 med bonddottern Anna Olivia Vidman, f. 28.7.1905.

X. Barn (född i Jakobstad):
Birgit Linnea, f. 28.8.1931.

Aina Katarina, f. 9.11.1891. Gift 30.12.1917 med Anders Edvin Karlsson Nymark, bonde på Nyby (Kantlax), f. där 5.9.1894, d. där 27.11.1931 i lungsot.

X. Barn (födda på Nyby):
Vivi Eleonora Nymark, f. 26.1.1919.
Erik Börje, f. 30.6.1920.
Gunnel Verna, f. 7.11.1923.
Gretel Ingegärd, f. 24.1.1931.

Jakob Axel, f. 25.9.1893, d. 15.11.1897 i skarlakansfeber.
Agnes Maria, f. 5.6.1897.
Anna Olivia, f. 27.9.1899. Gift 26.6.1927 med Edvard Svedin i hans andra äktenskap, bonde på Storsved, f. där 7.12.1880.

X. Barn (födda på Storsved):
Tora Gunborg Svedin, f. 20.11.1928, d. 15.7.1931 i influensa.
Gunvor Ingeborg, f. 29.1.1931.


Tabell 108.

VIII. Erik Eriksson Fågel, son till Erik Karlsson Pelat, tab. 106, f. på Pelat 26.5.1858. Först på faderns hemman. Sedan 1892 bonde på Fågel (Hirvlax). Gift 1.3.1883 med Maria Svedberg, dotter till skolföreståndaren, lantdagsmannen, tidningsredaktören m.m. Anders Svedberg och hans första hustru Brita Greta Eriksd. Hon var f. på Storsved 20.10.1855, d. på Fågel 6.11.1925 av ålderdom.

IX. Barn (födda på Pelat och Fågel):
Katarina Johanna, f. 20.1.1884. Gift 8.6.1911 med bonden Henrik Johansson Mågas, som antagit namnet Eklund, f. på Träsk 26.3.1878. Sedan 1918 bosatta på Dahlkarl. Varit i Amerika och Alaska, guldgrävare, fiskare m. m.
Ida Maria, f. 24.4.1885. Till Amerika 1912. Gift där 1915 med bondsonen Erik Johan Andersson Andström, f. 31.8.1886 på Stubb. Bo i Washington, USA, där de äga gård,(2 barn).
Erik Alfred Fogelström, f. 26.12.1886. Utdimitterad från Nykarleby seminarium 10.6.1910. Sedan 1911 ord. lärare vid folkskola i Terjärv. Innehar eller innehaft en mängd kommunala förtroendeposter i Terjärv. Kommunalfullmäktig sedan 1921, de sista åren viceordf. Kommunalsekreterare 1922—23. Kommunalnämndens och fattigvårdsnämndens ordf. 1924—26. Förmyndarnämndens ordf. 1921—24. Medlem i flere andra nämnder. Ledare för olika sångkörer och hornkapell sedan 1910. Ordf. i Terjärv ungdomsförening 1915—19 m. m. — Gift i Munsala 9.7.1922 med Margit Johanna Holmsten, f. i Pernå 26.6.1899.

X. Barn (födda i Terjärv):
Anna Lisa, f. 8.5.1923.
Gunborg Maria Alice, f. 24.2.1925.
Inger Margareta, f. 27.9.1933.

Anders Vilhelm Fogström, f. 20.9.1890. I Amerika 1909—20. Bonde på Fågel (Hirvlax). Gift 26.8.1928 med Tekla Maria Nyman, f. på Fågel 17.8.1897, d. där 14.6.1931 i lunginflammation.

X. Barn (födda i Jakobstad):
Bernhard Vilhelm, f. 24.10.1928.
Erik Bjarne, f. 2.8.1930.

Johan Verner Fogström, f. 18.8.1892. Bonde på Fågel (Hirvlax). Gift 12.9.1922 med Ellen Susanna Eklund, f. 11.1.1901 på Harjux.

X. Barn (födda på Fågel, Hirvlax):
Erik Valfrid, f. 5.7.1923.
John Harry, f. 10.11.1924.
Paul August, f. 3.2.1927.
Nils Gunnar, f. 23.8.1928.

Henrik Viktor Fogström, f. 27.3.1894. Hemma.
Selma Elisabet Fogström, f. 31.3.1896. Hemma.
Elin Ingeborg Fogström, f. 1.7.1898. Gift 24.1.1923 med Birger Bernhard Nyholm, bonde på Nyby (Kantlax), f. där 28.11.1893.

X. Barn (födda på Nyby):
Vera Maria Nyholm, f. 8.6.1923.
Lars Bertil, f. 20.12.1924.
Erik Bernhard, f. 15.4.1927.
Kurt Reiner, f. 17.7.1932.

Ester Sofia, f. 15.7.1903, d. 2.7.1916 i lungsot.


Tabell 109.

VIII. Jakob Vilhelm Viklund, son till Erik Karlsson Pelat, tab. 106, f. på Haga (Munsala) 29.5.1862, d. på Back (Monå) 30.3.1932 i magkräfta. Bonde på Back sedan 1886. Gift 6.3.1885 med Beata Sofia Johansd. Mannas, bondd. på Back, f. i Replot 9.10.1858.

IX. Barn (födda på Back):
Johan Henrik, f. 15.11.1886. I Amerika (Oregon, Portland) sedan 1909. Ogift.
Katarina Johanna, f. 17.8.1891. Gift 23.3.1924 med Hjalmar Simonsson Lavast, f. 28.1.1900 i Jeppo.

X. Barn:
Saga Sofia Lavast, f. 13.1.1925.
Ruth Svea Johanna, f. 28.12.1927.
Johan Richard, f. 30.9.1931.

Anna Sofia, f. 5.1.1897, d. 15.5.1901 i hjärnhinneinflammation.


Tabell 110.

V. Karen Andersdotter Bäck, dotter till Anders Andersson B., tab. 83, f. på Bäck 30.8.1765, d. på Ahlnäs (Soklot) 28.3.1833 i lungsot. Gift 25.11.1784 med Karl Karlsson Skrivars, f. i Vexala 18.5.1764, d. 30.4.1824 genom drunkning. Husbonde på Björn efter svärfadern. Efter att ha lämnat hemmanet åt mågen Sigfrid Olsson, flyttade familjen till den andra mången Anders Mattsson på Ahlnäs.

VI. Barn (födda på Björn, Soklot):
Stina, f. 22.3.1787. Tab. 111.
Erik, f. 3.2.1790, d. s.å.
Lisa, f. 11.7.1791, d. 16.7. s.å.
Susanna Helena, f 18.12.1795. Tab. 122.
Isak, f. 2.5.1797. Till Munsala 1818. Har icke kunnat följa honom.
Brita, f. 31.12.1798, d. 20.7.1799 i diarré.
Maria Greta, f. 22.5.1800, d. 2.6.1803 i koppor.
Nils, f. 23.3.1803, d. 15.4. s.å.
Ulrika, f. tvilling 1.7.1804, d. 17.7. s.å.
Sofia, f. tvilling 1.7.1804, d. 17.7. s.å.
Anna Kajsa, f. 20.11.1806, d. 9.9.1807 av livsjuka.


Tabell 111.

VI. Stina Karlsd. Björn, dotter till Karen Andersd. Bäck och Karl Karlsson Björn, tab. 110, f. på Björn 22.3.1787,d, där 16.4.1828 av barnsbörd. Gift 20.1.1805 med Sigfrid Olofsson Nyberg, f. 25.4.1778 i Soklot, d. på Björn 23.5.1843 av vattsot. Husbonde på Björn efter svärfadern, sedan inhysing där.

VII. Barn (födda på Björn):
Olof Nyberg, f. 21.4.1805. Tab. 112.
Karl Nyberg, f. 21.4.1807, d. i Vexala 1.5.1842 i lungsot. Torparmåg. Gift 1835 med torpardottern Sanna Lisa Bertula, f. 6.7.1815 i Vexala. Förlorat henne och barnen ur sikte.

VIII. Barn (födda på Bertula, Vexala):
Stina Sofia, f. 13.11.1837.
Karl Johan, f. 6.4.1840.

Lisa Nyberg, f. 19.9.1810, d. 27.1.1861 i bröstlidande. Tab. 111A.
Kajsa Nyberg, f. 31.12.1812. Tab. 116.
Jakob Nyberg, f. 5.4.1816. Förlorat honom ur sikte.
Susanna Lovisa, f. 11.12.1820, d. 12.3.1823 av koppor.
Maja Greta, f. 11.12.1823, d. 26.5.1825.


Tabell 111A.
[Ingår i Tabell 111 i originalet. A.N. delade upp.]

VII. Lisa Nyberg, dotter Stina Karlsd. Björn och Sigfrid Olofsson Nyberg, tab. 111, f. på ? 19.9.1810, d. 27.1.1861 i bröstlidande. Gift 17.1.1836 med Johan Rank, f. 19.2.1814 i Soklot. Sjöman. Så husbonde på Ohls (Nykarleby kyrkoby), sedan torpare, förlorat honom ur sikte.

VII. Barn (födda på Rank):
Johan (före äktenskapet), f. 21.2.1834. Husbonde på Ohls. Försvunnen ur 1858—70 års kyrkbok. Gift 1854 med bondd. Maria Sofia Gustavsd. Lassila, f. i Kovjoki 28.3.1834.

IX. Barn:
Johannes, f. 8.12.1854, d. 5.7.1856 av halssjukdom.
Carl, f. 18.10.1856.

Erik, f. 18.4.1836. Försvunnit från 1870 års kyrkbok.
Maja Lovisa, f. 3.4.1838, d. 26.2.1839.
Karl, f. 3.2.1842, d. 27.10.1847.


Tabell 112.

VII. Olof Sigfridsson Nyberg (Björn), son till Stina Karlsd. Björn och Sigfrid Olofsson Nyberg, tab. 111, f. på Björn 21.4.1805, d. på Gästgivars (Soklot) 8.11.1854 i bröstsjuka. Byskomakare. Gift 18.2.1827 med Brita Maja Jakobsdotter Sandbacka, f. 17.12.1806 i Larsmo, d. på Gästgivars 9.2.1868 av ålderdom.

VIII. Barn (födda på Björn):
Maja Stina, f. 13.7.1827. Tab. 113.
Lena, f. 21.9.1828, d. 1.6.1849 av tvinsot. Krympling.
Johan Jakob Olsson, f. 3.6.1832. Tab. 114.
Anna Lisa, f. 8.5.1836, d. 8.8.1839 i mässling.
Karl, f. 11.8.1838, d. 25.8.1839 i koppor.
Matts, f. 7.8.1840, d. 30.1.1855 i koppor.
Henrik Gustav, f. 4.4.1843, d. 9.2.1855 i koppor.
Johanna, f. 12.12.1846, d. 12.1848 i feber.
Johanna, f. 7.4.1850 d. 10.5. s.å.


Tabell 113.

VIII. Maja Stina Olofsd. Nyberg (Björn), dotter till Olof Sigfridsson N., tab. 112, f. på Björn 13.7.1827. Gift 17.7.1853 med torparänklingen Johan Mattsson Skog, f. på Jungar 7.2.1785. Har icke påträffat dem i Jeppo kyrkböcker.

IX. Barn:
Brita Maja Skog, f. 25.6.1855, d. 5.4.1860 i strypsjuka.
Johanna, f. 10.6.1858, d. 8.4.1868 i strypsjuka.
Maria, f. 23.1.1862.


Tabell 114.

VIII. Johan Jakob Olsson, son till Olof Sigfridsson Nyberg, tab. 112, f. på Björn (Soklot) 3.6.1832, d. på Gästgivars (Soklot) 20.2.1879 i en leversjukdom. Fiskare. Ägde en stuga nära Åminne. Gift 28.2.1856 med Maja Kajsa Ek, f. 3.1.1854, sjömansdotter från Soklot. Till Amerika 1900, antagligen död där.

IX. Barn (födda i Soklot):
Anna Maria, f. 10.12.1856, d. 15.12.1857 i tandsjuka.
Karl Olof, f. 12.1.1858. Tab. 115.
Maria Lovisa, f. 20.8.1859, d. 4.9.1861.
Johanna Katarina, f. 22.10.1861, d. i Soklot 28.3.1896 av hjärtlidande. Till Kauhava 1887, därifrån till Esbo, där hon gifte sig med arbetaren Robert Canutus Lindström, f. i Vihtis 5.6.1850. Kommo till Soklot 1893, därifrån mannen och barnet återvände till Esbo 1899.

X. Barn (födda i Esbo och på Ahlnäs, Soklot):
Karl Robert Lindström, f. 22.6.1891.
Johannes Emil, f. 1.5.1895, d. 7.8.1896 i skarlakansfeber.

Anna Karolina, f. 1.4.1864. Tjänarinna i Munsala 1881—85. Till Kauhava 1887, därifrån till Amerika (Brooklyn), där hon gifte sig 1892 med Karl Karlsson (Björnvik), f. i Soklot 31.5.1864, d. i Brooklyn 22.6.1897 av sviter efter influensa. Snickare. Till Amerika 1881. Änkan lever i Brooklyn.

X. Barn (födda i Brooklyn):
Charles Karlsson, f. 17.10.1893. Ägare av en mindre handel. Sinnessjuk efter solstyng.
Harald, f. 25.7.1895. Tekniker. Gift sedan par år.

Maria Charlotta, f. 5.9.1866, d. 23.11. s.å.
Jakob Vilhelm, f. 14.10.1867, d. 1.1.1868 i skrofler.
Hilma Maria, f. 26.11.1870. Till Amerika 1887. Gift där med skotten Peter Duff, trädgårdsmästare i Englewood, New Jersey. Hon dog 1928 i kräfta.

X. Barn (födda i Englewood):
Peter, David, Robert Duff, alla gifta, medhjälpare i faderns affär.
En son, död.
En dotter.

Hulda Lovisa, f. 7.11.1873. Till Ylivieska 1890. Sedan till Amerika, New York. Tjänarinna. Ogift. Död där i kräfta 1904.


Tabell 115.

IX. Karl Olof Olsson, son till Johan Jakob O., tab. 114, f. på Gästgivars (Soklot) 12.1.1858. Sjöman. Emigrant. Tvenne gånger återvänt, bosatt i Nykarleby stad, ena gången i mitten av 1890-talet, andra gången i början av 1900-talet såsom fiskare, arbetare och gårdsägare (gården 78). Sedan 1912 i Amerika, Port Richey, Florida. Fiskare där. Gift 1:o 2.10.1881 med Sofia Adolfina Berg, f. 25.5.1861 i Jakobstad, d. 2.1.1899 i Nykarleby stad av lunginflammation; 2:o i Amerika 24.9.1899 med Greta Sofia Nilsdotter Rank, f. i Nykarleby kyrkoby (Högbacka) 27.7.1867.

X. Barn (det sjunde fött i Nykarleby, de andra i Amerika):
1. Karl Milton Adolf, f. 24.12.1885. Ogift.
1. Jakob Artur Maynard, f. 19.7.1887. Gift. Barnlös.
1. Lilian Adolfina, f. 27.1.1892. Gift.
1. Etel Maria, f. 8.7.1893.
1. Charles Georg Howard, f. 7.10.1894, död.
2. Verner Olov, f. 16.2.1900, d. i Amerika 1.2.1934. Fabriksarbetare i Michigan. Gift (4 barn).
2. Mikael Nimrod, f. 14.10.1909. Polis.
2. Edit, gift med en farmare (holländare) i staten New York (2 barn).


Tabell 116.

VII. Kajsa Sigfridsd. Nyberg (Björn), dotter till Sigfrid Olovson N., tab. 111, f. på Björn 31.12.1812, d. på Forsbacka 25.4.1867 av vattsot. Gift 7.10.1836 med bonden Jakob Jakobsson Forsbacka, f. 23.12.1815 på Forsbacka (Nykarleby kyrkoby), d. där 16.5.1892 av lunginflammation. Sexman. Omgift.

VIII. Barn (födda på Forsbacka):
Kajsa Stina, f. 19.8.1838. Tab. 117.
Karl, f. 8.6.1840, d. 8.10.1866 av fallandesot.
Maria, f. 5.11.1841. Tab. 117 a).
Johan, f. 4.2.1843. Tab. 123.


Tabell 117.

VIII. Kajsa Stina Jakobsd. Forsbacka, dotter till Kajsa Sigfridsd. Nyberg och Jakob Jakobsson F., tab. 116, f. på Forsbacka 19.8.1838, d. i Nykarleby 28.5.1915 av diarré. Gift 24.1.1868 med Isak Johannes Nordling, f. 18.4.1824 i kyrkobyn, d. i Nykarleby 4.3.1895 i lunginflammation. Smed. Kyrkväktare.

IX. Barn (födda på Forsbacka):
Jakob Nordling, f. 28.7.1860. Emigrant. Död i Nykarleby 5.4.1934 i hjärtslag. Sinnessjuk.
Johan Edvard, f. 1.3.1862, d. 28.4.1900 i Portland, Oregon, av magsår. Haft där anställning under många år på samma affär (bokhållare för avgående varor).
Brita Katarina, f. 21.12.1863. Tab. 118.
Isak Vilhelm, f. 23.2.1866, d. 25.8.1867 i tandsjukdom.
Isak Emil, f. tvilling 2.3.1868, d. 20.3.1869 i feber.
Karl August, f. tvilling 2.3.1868, d. 11.3.1869 i feber.
Johanna Maria, f. 23.4.1870. Till Amerika, Portland, Oregon. Tjänarinna i 17 år på samma ställe. Sedan gift med en rikssvensk Frank Lawrence, f. i Skara, fiskare, sedan under tre år guldgrävare i Alaska med god lycka. Leva nu i Seattle, där de äga gård och en transportaffär.

X. Barn:
Karl, nu 21 år, jurisstuderande.

Isak Otto, f. 13.4.1873. Utdimitterad från Nykarleby seminarium 1896. Lärare vid folkskolor i Gamlakarleby, Kristinestad och Helsingfors. Redaktör för Norra Posten i Gamlakarleby. Död genom självmord sommaren 1906. Ogift.
Karl Emil, f. 8.4.1875. Tab. 119.
Joel Evert, f. 6.12.1877. Tab. 120.
Lovisa Kristina, f. 3.9.1880. Tab. 121.


Tabell 117 a).

VIII. Maria Jakobsd. Forsbacka, dotter till Jakob Jakobsson F., tab. 116, f. på Forsbacka 5.11.1841, d. i Nykarleby stad, dit hon flyttat som änka år 1911, 26.2.1922 av ålderdom. Gift 4.5.1866 med dåvarande drängen Petter Johansson, f. på Puss (Vik) hemman i Munsala 5.10.1837, d. på Hjerp i Ytterjeppo 29.9.1900 i lunginflammation. Bondemåg på Forsbacka. Medåbo på Bäck. Bonde på Ojala, Jeppo, 1876—77. Bonde på Hjerp sedan 1877.

IX. Barn:
Karl Johan Pettersson, f. på Forsbacka 20.1.1868. År 1886 till Amerika. Försvunnit i obekanta öden.
Jakob Vilhelm Pettersson, f. på Forsbacka 9.12.1870, d. i Washington, USA, 1.6.1917 i akut sinnessjukdom. Till Amerika 1889, men återvände. Bonde på Hjerp efter fadern. Sålde hemmanet 1911 och flyttade till Nykarleby som arbetare och gårdsägare. Reste åter till Amerika 1912, där han avled. Gift 29.12.1901 med Anna Lovisa Andersdotter, f. 28.3.1880 i Purmo. Reste med barnen till Amerika i maj 1917, men hade mannen kort före deras ankomst avlidit. Omgift med en rikssvensk farmare Ed. Åman.

X. Barn (födda på Hjerp, Ytterjeppo):
Johannes Vilhelm, f. 24.6.1902. Arbetat i minor. Tjänat i Förenta staternas armé. Ogift.
Signe Maria, f. 5.6.1903, d. på Hjerp 29.7.1904 i diarré.
Anders Edvin, f. 19.3.1905, d. på Hjerp 21.3.1906 i lunginflammation.
Anni Katarina, f. 2.6.1906. Genomgått folkskolan och högskolan, 4 års kurs i Kettle Falls, Wash., USA, och utdimitterades från sistnämnda skola med högsta betyg. Lärarinna.
Ivar Herbert Peterson, f. 15.7.1911. Efter att ha genomgått samma skolor som tidigare systern, fortsatte studierna vid State College, därifrån han också med högsta betyg utdimitterades år 1933. Under hela tiden »hono-student», erhöll åtskilliga stipendier. Fortsätter juridiska studier vid Duke universitetet i Nord Carolina med stipendium.

Edvard Pettersson, f. 19.8.1873 på Bäck, d. på Hjerp 19.10.1901 i lungsot. Till Amerika 1892. Ogift.
August Pettersson, f. i Jeppo 5.4.1876. Till Amerika 1898. Gift 3.7.1898 med Ida Johanna, f. 21.7.1877 i Purmo. Reste till mannen i Amerika 1900. Mannen död i Duluth i solstygn. Änkan lever, omgift med en purmobo.

X. Barn (fött på Hjerp):
Maria Elvira, f. 31.12.1898, d. 13.7.1899. I Amerika födda tvenne flickor, gifta med amerikanare.

Anders Petter Pettersson, f. 19.7.1881. Till Amerika 1900. Död i Amerika.
Otto Petterson Segerstål, f. 30.10.1884, d. på Kojonen, Jeppo, 8.11.1921 i lungsot. Flyttade till Jeppo 1906. Bonde på Kojonen. Gift 17.6.1906 med bonddottern (på Kojonen) Maria Rosina Kronman, f. i Jeppo 24.8.1883.

X. Barn (födda på Kojonen):
Saga Viktoria, f. 15.1.1907, d. 19.8. s.å.
Karl Johan, f. 9.4.1911.
Svea Maria, f. 11.6.1912, d. 27.7.1916.
Saga Sofia, f. 26.10.1913.
Otto Alfred, f. 10.12.1915, d. 19.9.1916.
Sigrid Viktoria, f. 4.7.1917.
Leo Osvald, f. 25.11.1918, d. 24.1.1920.
Gertrud Viola Maria, f. 10.2.1922.

Henrik Vilhelm, f. 14.11.1887, d. på Hjerp 11.1.1889 i en magåkomma.


Tabell 118.

IX. Brita Katarina Nordling, dotter till Kajsa Stina Forsbacka och Isak Johannes N., tab. 117, f. på Forsbacka 21.12.1863, d. i Nykarleby 11.1.1922 i kräfta. Gift 24.3.1888 med sjömannen Johan Jakob Högbom, f. i Nykarleby 15.7.1858, i Nykarleby 3.10.1910 i magkräfta. Ägde gård på stadens mark.

X. Barn (födda i Nykarleby):
John Olof Högbom, f. 26.10.1891, d. 4.10.1917 i Nykarleby i lunginflammation. Typograf. Gift 23.7.1911 med Tyyne Ilma Maria Ring, f. 24.2.1893 i Nedervetil, dotter till murarmästar Viktor R. och Fredrika Helena Salo i Jakobstad. Änkan bosatt i Jakobstad.

XI. Barn (födda i Nykarleby):
Hjördis Maria, f. 10.11.1911. Handelsbiträde. Gift i Jakobstad 25.9.1932 med fabriksarbetaren Axel Olof Backlund.

XII. Barn:
Ulla, f. i Jakobstad 10.11.1933.

Harald Olof, f. 1.1.1916. Gjuteriarbetare vid mek. verkstaden i Jakobstad. Ogift.

Karl Ivar, f. 29.12.1893, d. 3.3.1895 av »vatten på hjärnan».
Karin Matilda, f. 29.2.1895, d. 27.7.1927 av hjärnhinneinflammation. Bokhandelsbiträde.
Jakob Georg, f. 1.1.1898. Handelsbiträde i Nykarleby 1911—19, handelsresande 1920—23. Genomgått tekniska skogs- och sågverksskolan i Härnösand 1924, engelsk korrespondent 1925—26, bokförare och kassör vid Petsmo såg 1927—28. I Förenta staterna 1929 —30. Sedan 1.3.1932 föreståndare för Oy. Alkoholiliike Ab. i Nykarleby. — Gift 6.1.1927 med Karin Vilhelmina Ström, f. i Jakobstad 13.10.1901, dotter till handlanden Berndt Ström och Johanna Vilhelmina Jakobsson. Kontorist vid statsjärnvägarna.

XI. Barn:
Dorrit Karin, f. i Jakobstad 24.1.1928.
Kerstin Birgitta, f. i Nykarleby 5.7.1934.


Tabell 119.

IX. Karl Emil Nordling, son till Isak Johannes N., tab. 117, f. på Forsbacka 8.4.1875. Smed. Kyrkväktare. Gift 1.11.1903 med Anna Sofia Backlund, f. 25.6.1880 i Munsala.

X. Barn (födda i Nykarleby):
Anna Charlotta, f. 31.3.1904. Sinnessjuk.
Karl Edvard, f. 10.4.1905. Till Kanada (Vancouver) 1923. Olika arbeten. Gift 1927 med en kanadensiska (rikssvensk far) vid namn Lillian.

XI. Barn (född i Vancouver):
Edvard Raymond, f. 1929.
Maria Cecilia, f. 22.11.1907.
Hulda Sofia, f. 1.1.1913.
Tor Isak Mikael, f. 29.9.1915.
Nils Henrik, f. 5.10.1918.


Tabell 120.

IX. Joel Evert Nordling, son till Isak Johannes N., tab. 117, f. på Forsbacka 6.12.1877. Handelsbiträde i Jakobstad 1895—1903. I Amerika, Oregon, Portland, 1903—06 som affärsbiträde. Handelsresande i Finland 1906—11. Sedan 1911 egen affär och egen gård i Nykarleby, där också egen kaférörelse bedrives. Medlem av stadsfullmäktige, stadsstyrelsen, ordf. i sjukhusstyrelsen m.fl. kommunala uppdrag. Gift i Jakobstad 26.6.1901 med Maria Vilhelmina Svanbäck, f. i Pedersöre 25.8.1882.

X. Barn (de två yngsta födda i Nykarleby, de andra i Jakobstad):
Joel Richard Vilhelm, f. 4.2.1902. Student. Veterinärstuderande. Sedan 1926 i Kanada, Montreal, såsom arbetare i automobilbranschen. Genomgått Vörå krigsskola, illa sårad vid Messuby.
Einar Evert, f. 21.2.1904. Genomgått 5 kl. av Jakobstads samskola. Sjöman (på skolskeppet Glenard). Död i Nykarleby 4.2.1925 av hjärtförlamning.
Maria Linnea, f. 28.6.1907. Genomgått Nykarleby 5-klassiga samskola och Borgå husmodersskola, bankkontorist.
Ingeborg Johanna, f. 11.6.1909. Student från Jakobstad. Studerar språk (tyska och franska).
Gerda Karolina, f. 19.4.1912. Student. Sjukgymnast.
Lars Isak, f. 13.2.1914, d. 26.3. s.å. av medfödd svaghet.


Tabell 121.

IX. Lovisa Kristina Nordling, dotter till Isak Johannes N., tab. 117, f. på Forsbacka 3.9.1880. Gift 31.5.1908 med Erik Karlsson Hagman. Murare. Äger gård på Pelkos, Forsby. Född i Maxmo 20.2.1873.

X. Barn (födda på Pelkos):
Torsten Erik Hagman, f. 19.7.1909, d. 7.1.1928 på Pelkos av njurtuberkulos.
Lars Valter, f. 10.2.1911. Gift 21.5.1933 i Gamlakarleby med Ruth Sofia Krokfors, f. i Gamlakarleby 23.9.1910. Bo på Bäck.

XI. Barn (fött i Gamlakarleby):
Karl Erik, f. 11.8.1934.
Vera Elisabet, f. 25.9.1912, d. 18.3.1914 i lunginflammation.
Karl Ragnar, f. 19.3.1915.
Johan Verner, f. 18.4.1917.


Tabell 122.

VI. Susanna Helena Karlsd. Björn, dotter till Karen Andersd. Bäck och Karl Karlsson Björn, tab. 110, på Björn, Soklot, 18.12.1795, d. på Forsbacka 29.9.1859 av förstoppning. Gift 22.11.1816 med Anders Mattsson Smeds (i hans andra äktenskap) f. på Smeds 7.12.1787, d. på Forsbacka 19.2.1863 av slag. Bonde på Tåg (1810), på Ahlnäs (1816) samt år 1840 på Forsbacka efter att ha lämnat Ahlnäs åt sonen i förra giftet, Jakob. Avkomlingarna till dessa ingå i en tidigare sammanställning: Smeds i Soklot, hemman och släkt, 1932 och hänvisas till denna (tabellerna 19 samt 22—27).


Tabell 123.

VIII. Johan Jakobsson Forsbacka, son till Kajsa Sigfridsd. Nyberg (Björn) och Jakob Jakobsson F., tab. 116, f. på Forsbacka 4.2.1843, d. där 22.3.1886 av lunginflammation. Bonde efter fadern på Forsbacka. Sålde hemmanet 1878. Fiskare. Uppförde vid »andra sjön» i Nykarleby på Forsbacka mark en stuga, skalden Zachris Topelii sommarvilla Majniemi på Alörn, som han inköpt. På initiativ av seminariedirektor Zachris Schalin flyttades stugan 35 år senare till sitt forna ställe, där densamma vid en enkel fest överlämnades åt skalden, som var närvarande. Åt änkan uppfördes i stället på stadens mark vid »norrtull» en stuga, som inköpts från Ohls och vid vars uppförande seminariets elever på ett verksamt sätt deltogo. Gift 1:o med Anna Lovisa Andersd. Fogel, f. i Munsala 1842, d. på Forsbacka 26.3.1874 i koppor. 2:o 25.10.874 med Maria Jönsd. Sandås, f. 25.1.1843 i Munsala. Lever ännu i sin stuga, ensam.

IX. Barn (födda på Forsbacka):
1. Anders Vilhelm, f. 26.5.1867. Sjöman, d. på Nordsjön genom drunkning 24.12.1884.
1. Johan Jakob, f. 6.8.1869. Till staden 1887. Samma år till sjöss.
1. Katarina, f. 8.12.1871, d. 4.5.1872 av kikhosta.
1. Karl Edvard, f. 22.8.1873. Dräng på Smedsbacka. Gift 27.8.1892 med Maria Johanna Nilsson (Jutas), f. 21.4.1872 på Jutas. Han for till Amerika 1892. Äktenskapet upplöst genom häradsrättens utslag 16.4.1909. Hustrun flyttat till S:t Marie 1909.

X. Barn (född på Forsbacka):,
Helga Maria, f. 8.2.1893, d. 8.2.1896 av strypsjuka.

2. Maria Katarina, f. 31.12.1874, d. 12.5.1891 av lungsot.
2. Alexander, f. 18.8.1876. Till Amerika 1900. Död där 4.4.1924.
2. Otto, f. 24.4.1878. Till Amerika 1898. Hemkom 1910. Gift här 30.10.1910 med Anna Evelina Jansson, f. 3.12.1892 i Soklot. Båda till Amerika 1911. Äger stor farm och fruktträdgård i Kettle Falls, Wash. (många barn).
2. Viktor, f. 23.6.1880. Till Amerika 1898.
2. Johanna Karolina, f. 19.11.1882. Till Amerika 1899.
2. Sofia, f. 26.6.1885. Till Amerika 1908. Gift där 23.10.1909 med Viktor Alexander Källström, bondson från Bonäs, f. på Bonäs 27.12.1876. Äger farm och fruktträdgård i Kettle (flere barn).


Tabell 124.

IV. Johan Andersson Bäck, son till Anders Michelsson B., tab. 82, f. på Bäck 1734. Gift med Lisa Mattsdotter, f. 1735 1 Munsala. Bosatta först på Bäck, men flyttade sedan bort utan att jag kunnat utröna vart. Hustrun återvände som änka år 1795 till Bäck med dottern. Vart sonen tagit vägen okänt. Änkan flyttade 22.10.1805 till Vörå.

V. Barn (födda på Bäck):
Jakob, f. 22.10.1769.
Anna Lisa, f. 17.9.1775. Tjänarinna på prästgården 1809—16 sedan ej kunnat följa hennes öden.


Woldemar Backman (1935) Bäck i Forsby by av Nykarleby socken. Hemman och släkt 1549—1934.
Arne Nylund digitaliserade och tillhandahöll.


Fortsättning: Källor.
(Inf. 2005-06-13. rev. 2024-05-21 .)