XVIII. FOLKMÄNGDEN OCH FOLKMÄNGDSFÖRÄNDRINGARNA I STADEN 1810—1880

Stadsläkarna i Nykarleby


Före 1811 sköttes läkarvården i alla småstäder av stadsfältskärer. Den siste ordinarie fältskären i Nykarleby var Georg Kjellman, som 1795 inflyttat från Sverige och 1804 återvände dit. Åren 1805—1807 sköttes tjänsten extra ordinariter av fältskären Zachris Topelius. Av medicinalstyrelsen sändes han sistnämnda år mot sin vilja till Uleåborg. Efter avlagd med.lic. examen kallades han 1811 till den nyinrättade tjänsten som stadsläkare i Nykarleby, som han tillträdde den 4 okt. s.å.

I denna befattning gjorde han sig mycket omtyckt, men drabbades snart av förlamning och var under många år bunden vid sin rullstol. Efter hans död 23 jan. 1831 var staden utan läkare i flera år. Som t.f. fungerade då den berömde stadsläkaren i Jakobstad, Carl Wilhelm Fontell (d. 1862). Först i sept. 1835 fick staden sin nya läkare, dr Abraham Frosterus (f. i Pulkkila 29.4.1815, d. i Kuopio 27.7.1869), som valts den 28 sept. s.å. Han kvarstod till den 24 maj 1848, då han avgick.

Följande stadsläkare blev dr Jakob Fredrik Blank, som den 13 juli 1848 av magistraten ”i enlighet med borgerskapets åstundan” förordnades till t.f. stadsläkare och följande år till ordinarie sådan. Han hade som 18-årig student varit informator för Z. Topelius 1826—1828 och kände staden väl även från senare besök. Han var känd som en mycket skicklig läkare. Han var snickarson från Vasa, född 1808, blev magister 1840 och med. doktor. Blank var troligen av vallonskt ursprung, mörklätt och ståtlig, såg enligt kvinnlig uppfattning bra ut. Han var redan före Vasa brand gift med kronofogdedottern Lovisa Sjöberg från Vasa, men hade dessförinnan en dotter med kommissionslantmätaren Otto Wilhelm Kjellmans fru Johanna. Barnet föddes den 14 april 1851 i Nykarleby. 1) Blank begick självmord på Kuddnäs den 15 maj 1860, då han, redan resfärdig för avfärd till Helsingfors för operation av en böld i huvudet, gick avsides och opererade sig själv, med dödlig utgång.

Efter Blanks bortgång beslöt magistraten och stadens äldste den 23 maj att ej återbesätta stadsläkartjänsten, innan provinsialläkartjänsten i distriktet blivit tillsatt. Under tiden skulle dr Fontell i Jakobstad sköta tjänsten två gånger i veckan. Den 27 aug. 1860 utsågs t.f. provinsialläkaren Karl Albert Strengell även till t.f. stadsläkare. På dagen ett år senare besattes tjänsten ordinariter med dr Kristian Fredrik Forsius, som var stadsläkare från den 27 aug. 1861 till den 18 sept. 1889. Han var samtidigt provinsialläkare från den 26 mars 1861. Efter hans avgång skildes de båda tjänsterna åter från varandra.

Forsius var född i Borgå den 15 febr. 1825, blev med.lic. 29 maj 1860 och med.- och kirurgie doktor den 31 maj s.å. Även han var en skicklig och omtyckt läkare. Dessutom var han en intresserad kommunalman och beklädde vid olika tidpunkter ordförandeposter i fattigvårdsstyrelsen, drätselkammaren, hälsovårdsnämnden och stadsfullmäktige. Han gjorde sig känd även som donator. Han dog den 8 april 1905 i Helsingfors. 2)


Erik Birck (1980) Nykarleby stads historia del II, sid 690 f.


Nästa kapitel: Folkkirurgen Jakob Johannes Bäck och madam Renström.


Läs mer:
Woldemar Backman (1927) Nykarleby provinsialläkardistrikt. En 50-årsberättelse 1870—1920.
(Inf. 2004-02-08, rev. 2018-05-08 .)