MUSIKEN I NYKARLEBY STAD 1858-1897
Musikverksamhetens omfattning, utveckling och former

 Pro gradu-avhandling

Musikvetenskapliga institutionen
vid Åbo Akademi
Handledare: professor i tjf. Bengt Edlund
Åbo 13/3 1997
Mats Björkstrand

[Publicerades som följetong under maj och juni 2005.]INNEHÅLL

1. INLEDNING 5
1.1 Forskningsläge 5
1.2 Forskningsuppgift 8
1.3 Källmaterial 9
1.4 Metoder 11

2. EN HISTORISK TILLBAKABLICK

12
2.1 Nykarleby stad 12
2.2 Nykarleby församling 14
2.3 Nykarleby stad som skolstad 17
           2.3.1 Nykarleby seminarium 18
2.3.2 Nykarleby seminariums övningsskola 19

3. MUSIKEN I NYKARLEBY FÖRSAMLING

21
3.1 Klockarna 21
  3.1.1 Kompetenskrav 22
3.1.2 Musikuppgifter 24
3.1.3 Allmänna undervisningsuppgifter 25
3.1.4 Betjäningsuppgifter 25
3.1.5 Handledning av blivande klockare 26
3.2 Organisterna 27
  3.2.1 Kompetenskrav 28
3.2.2 Orgelspelet 29
3.2.3 Skötseln av orgeln 30
3.2.4 Handledning av blivande organister 30
3.2.5 Stadsmusikantinstitutionen i Nykarleby 31
3.3 Telin-orgeln 32
3.4 Psalm- och koralböcker under 1800-talet 35
3.4.1 Psalmböcker 35
3.4.2 Koralböcker 36

4. MUSIKEN VID NYKARLEBY SEMINARIUM

37
4.1 Cygnaei läroplan 37
4.2 Lektorn i sång och musik vid Nykarleby seminarium Fredrik Vilhelm Illberg 38
4.3 Musikundervisningen vid seminariet 40
  4.3.1 Musikteori 41
4.3.2 Tonträffning 42
4.3.3 Kör- och kvartettsång 43
4.3.4 Piano- och orgelspel 43
4.3.5 Undervisningsmetodik 44
4.3.6 Komparativa aspekter på musikundervisningen vid seminariet 44
4.4 Övrig musikverksamhet vid seminariet 46
  4.4.1 Fester 46
4.4.2 Soaréer 47
       4.4.2.1 Majniemi-soaréer 47
       4.4.2.2 Övriga soaréer 48
4.4.3 Elevkonventet vid Nykarleby seminarium 49
4.5 Sångundervisningen vid seminariets övningsskola 50
4.6 De svenska folkskollärarnas musikaliska verksamhet 50
5. MUSIKSAMMANSLUTNINGAR OCH ANNAN MUSIKVERKSAMHET 52
5.1 Vokalensembler 52
  5.1.1 Blandad körsång 52
5.1.2 Manlig kvartettsång 56
5.2 Instrumentalensembler 60
  5.2.1 "Nesslers hornkvintett" 60
  5.2.2 Nykarleby Frivilliga Brandkårs hornkapell 61
  5.2.3 Övriga orkestrar 63
5.3 Gästande artister och musiksammanslutningar 64
  5.3.1 Manskvartetter 64
  5.3.2 Musiksammanslutningar 65
  5.3.3 Solister 66
         5.3.3.1 Sångsolister 66
         5.3.3.2 Instrumentalsolister 67
5.4 Den övriga musikverksamheten i staden 69
  5.4.1 Den privata musikverksamheten 69
5.4.2 Den offentliga musikverksamheten 69
5.5 Komparativa aspekter på musikverksamheten i Nykarleby 73

6. SAMMANFATTNING

76

KÄLLOR OCH LITTERATUR

80

FÖRKORTNINGAR

91

BILAGOR

93
1. Jämförelser mellan olika orgeldispositioner  
2. Läroböcker vid Nykarleby seminarium 1873-1897  
3. Emile Chevés tonträffningsmetod  
4. Sångrepertoaren vid Nykarleby seminarium 1873-1897  
5. Piano- och orgelrepertoaren vid Nykarleby seminarium 1873-1897  
6. Musikutövande folkskollärare  


Mats Björkstrand
(1997) Musiken i Nykarleby stad 1858-1897.
(Inf. 2005-05-05.)