Foton från
Johannes Nylunds
seminarieår
1924–1928

Går som följetong från mars 2024.


Solveig Nylund hittade fotoalbumen på vinden i släktgården i Nedervetil efter att hennes far gått bort 2007. Alltid trevligt när det finns bildtexter i fotoalbum. Riktigt trevligt blir det när personer är namngivna och bilderna daterade. Bilderna är mer och mindre restaurerade.

Johannes Nylund, hennes fars äldste bror, var son till Sofia Nylund f. Källström, som bodde i Nykarleby tills hon gifte sig till Nedervetil.

Många av de avbildade är de som dimitterades 1928.

Numreringsprincipen är att de två första siffrorna avser albumblad och de två sista löpnummer. Sidorna som saknas innehåller bilder från släktfester och sommarbilder från Nedervetil.

= Bilden kolorerad av Peter Gullback.


*

NYLUND, Herman Johannes
* 15.6.1904 i Nedervetil. Dimitterad 1928. Personlig vikarie kortare perioder i Åivo, Karleby; Norrby och Murick, Nedervetil; Småbönders, Terjärv. † 30.4.1937. (?)


Ur Schantz seminariematrikel:


Johannes Nylund
†. Den 30 april avled i sitt hem på Tast folkskolläraren
Johannes Nylund efter en kort sjukdom, endast 33 år gammal. Hr N. har innehaft lärarvikariat vid olika folkskolor. De senaste åren har han haft anställning inom bilbranschen. Han har ock verkat inom det fria folkbildningsarbetet på orten. En kort tid var han ordf. i Nedervetil ungdomsförening. Han sörjes närmast av föräldrar och syskon.


Österbottningen, 04.05.1937, nr 49, s. 3.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.Österbottningen, 04.05.1937, nr 49, s. 1.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.

1400


Förstoring.


1401. På Knarkon efter kl. 10 e.m.
Förstoring.

Internatet på bottenvåningen i direktorsbyggnaden kallades Knarkon.
Notera kaffepannan i mitten och flaskan i mitten i nederkant!


1402. En brottning.


1403. Några violinister.
Förstoring.

Några ord om Seminariets stråkorkester av Pehr Tonberg.


1404. En estländare.

   
Estländaren är någon av dessa: Andra estländare som studerade vid seminariet:
 

VESTERBERG, Anton
* 4.6.1897 i Rikull, Estland. Dimitterad 1925.

BLEES, Carl
* 11.10.1905 i Rikull, Estland. Gift med lärare, fil.mag. Carin Eleomore Hävert. Dimitterad 1927.

SAMBERG, Alexander
* 1.1.1899 i Kors socken, Estland. Gift 1937 med Maria Notman, Ormsö, Estland. Dimitterad 1927.

STAHL, Andreas
* 30.6.1898 i Nuckö, Estland. Gift med Gundel E. M. Björkvall, frånskild. Dimitterad 1927.

NYMAN, Anders
* 1.12.1904 i Vormsö, Estland. Gift med lärare Anna Ragnhild Högnäs från Nedervetil. † 1956. Dimitterad 1928.

PÖHL, Viktor Valfrid
* 4.12.1910 i Rågö, Estland. Gift med skolkökslärare Alma Stenholm. Dimitterad 1933.

BERGMAN, August
* 26. 6. 1906 i Nuckö, Estland. Gift med Linda Emilie Laur. Dimitterad 1933.

AMAN, Viktor
* 6.4.1912 i Nuckö, Estland. Gift med lärare Helmi Marr. Dimitterad 1935.

SEFFERS, Albert
* 30.5.1916 i Nuckö, Estland. Gift 1940 med lärare Aino Tilling, Estland. Dimitterad 1938.Före restaurering.


1405. Segerstam spelar.
Förstoring.

Senast våren 1926, för det året dimitterades Selim Segerstam.


1406.  Sången ädla känslor föder.

I Linnéa Backmans seminarieår finns fler foton från utflykten till Krokösund fredagen den 28 augusti 1925.


1407. Kasta hit trossen! Från utfärden till Krokesund.
Förstoring.

1408. Alla till kaffebordet, som väntar!
Förstoring.


1409. 1925–26 års kandidater och tossor vid Krokesund.
Förstoring.

Kvinnliga elever kallades tossor.


(Inf. 2024-03-10.)

1500


Förstoring.


1501. Håll upp jag knäpper.


1502. 5-ans burkar.
Förstoring.


1503. På en vandring.

Vacker gärdsgård!


1504. Herr Isakas.
 
1505. Herr Kaustinen.

1506.  Herr Masalin.

Antingen Erik Georg Birger
eller Johan Gustav Masalin.

1507. och Herr Kneck bodde i 3:an.

1509. ”Låt mig först fundera litet.”
Förstoring.


1510. En grogg i 2:an.
Förstoring.

Nylund gick på tvåan från hösten 1925 till våren 1926. K. J. Hagfors var direktor vid tiden. Förvånad över att sådana excessser fick försiggå. Hade tidigare förstått att burkarna levde under ”direktors tukt och förmaning”. Notera att man även på denna bild har både kaffepanan och flaska!

(Inf. 2024-03-10.)

1600


Förstoring.


1601. Under en kvart.
Förstoring.

Vid Direktorsbostadens/Residenshusets sydvästra hörn.
Skärmtaket med plåtfransar fanns kvar ännu på 1970-talet.


1603. Tvenne rikssvenskar.
Förstoring.


1604. På ”rätosidan”. Kucku i mitten.
Förstoring.

Järnkucku och träkucku var slöjdverkmästare.
Vid tiden var Eliel Backlund träkucku.


1605. Pedersöre grabbar.
Förstoring.

Notera granen mellan huvdudbyggnaden till vänster och verkstadsbyggnaden i bakgrunden! Ursprugligen var den senare Normalskola och senare bildningskansli.


1606.  På andelslaget.
Förstoring.

Bespisningsandelsaget fanns i Maria Bomans gård på Seminariegatan 11.


(Inf. 2024-03-10.)

1700


Förstoring.


1701. En fäktning på ”knarkon”.
Förstoring. Original.

Två seminarister i shorts fäktas med bandyklubbor medan en tar tid med en väckarklocka. På väggen hänger en Österbottningen. Först på 1940-talet började NIK med bandy.


1702.  Kl I på ”rätosidan” år 1926.
Förstoring.


1703.  I trädgårdarbete.
Förstoring.

I snösvängen tycker jag vore en lämpligare bildtext.
Det är troligen växthuset som uppfördes 1915.


1704. På Pensars trappa.
Förstoring.

Holmströms gård i bakgrunden.


1705. Lyra och Axel.
Förstoring.

Axel Pensar framför uthuset. Han var en ivrig jägare och Lyra är hans jakthund.


(Inf. 2024-03-16.)

1800


Förstoring.


1801. Några burkar vid Krokesund.
Förstoring.


1802.
Förstoring.

Trädgårdsmästarbostadens källare är från 1650-talet. Bakom träden skymtar Folkhögskolans grindstuga där Hagnäs drev diversehandel innan han emigrerade till Kanada. Hans dotter Helen mördades på Metropolitan i New York.


1803. En teckning ute i det fria.
Förstoring.

Tycker mig se Thulins garveri i bakgrunden
i högerkant, så man är troligen på älvstranden.


1804. På svenska folkskolans trappa i Åbo.
Förstoring.

Något udda bildkomposition. Till vänster om högra
fönstret finns ett plus. Kanske Johannes står där.


1805. 1 maj 1925.
Förstoring.

En så snöig Första maj har jag inte upplevt.Här har det rivits friskt:

  • Seminariets kosthållsbyggnad och bastu.
  • Folkhögskolans första internat, huvudbyggnad och uthus.


1806. I 5:an en kväll.
Förstoring.

Mannen i mitten i bakre raden verkar ha en fiol under armen.
Antar att de långa käpparna är couronneköer.


1807. Tammerfors.
Förstoring.

Orestaurerat foto.


(Inf. 2024-03-16.)

2000


Förstoring.


2001. Pålles huvud skall på kortet.
Förstoring.

Foton på seminariehästar är sällsynta. Ett annat exempel.
Snopet, men jag kan inte lokalisera bilden.


2002. Vi smögo oss med.

Inte heller var det här är fotat kan jag identifiera.


2003. På fastlagstisdagen åkte vi kälkbacke i N:by.
Förstoring.


2004. Två burkar och två?
Förstoring.


2005.  I trädgården.


2006. ”Vi äro bägge vackra inte sant?”
Förstoring.

Solveig Nylund: Flickorna är kusiner både sinsemellan och med Johannes. Flickan till vänster hette Elsa Gustavsson, senare gift med Anselm Björk och bosatt i Vasa. Elsas mamma var Maria Källström. Hon till höger hette Hildur Micklén, gift Perklén. Hennes mamma var Lydia Källström.


(Inf. 2024-03-19.)

2400

2401. Axel och Hannes njuter av grammofonmusiken. 2402. Eugen hoppar i höjden. 2403. 1 maj 1926. 2404. Axel som kontorist. 2405. Martin stiger ur badet. 2406. Före avresan. 2407. Knösse till sängs. 2408. Julle halsar sina rumskamrater. 2409. Knösse och Jello sova i S. Säng
Förstoring.


2401. Axel och Hannes [Johannes Nylund] njuter av grammofonmusiken.
Förstoring.


2402. Eugen hoppar i höjden.
Förstoring.

Eugen hoppar med saxstil:

I Europa använde höjdhopparna fram till 1950-talet mest saxstilen där man hoppade med benen ett i taget över ribban. I USA rullade man däremot hela kroppen samtidigt över ribban – kalifornisk stil – eller hoppade med överkroppen först – dykstil.

Fosbury-flopp måste ju nämnas i höjdhoppningssammanhang.

Den pågående tillbyggnaden av maskinistens bostad daterar fotot till sommaren 1926.


2403. 1 maj 1926.
Förstoring.

På Storbron vid östra landfästet. I vänsterkant Gråstens-
källaren
, Holmströms magasin och Holmströms uthus.


2404.  Axel som kontorist.
Förstoring.

På skrivbordet finns bland anant stålpennor, läskpapperspress och bläckhorn.
Vid bortre väggen en mandolin och på hyllan en brevvåg. Kartan visar landets utbredning innan förlusterna av landområden i Karelen.


2405. Martin stiger ur badet.

Men hur i all världen hamande Martin i ”vårflodsplurret”?
Topeliusparken på andra sidan älven.


2406. Före avresan.
Förstoring.

Notera hästöronen vid mannens hand!


2407.  Knösse till sängs.
Förstoring.

Förr i världen gick mycket för sig som
numera är tabu, till exempel sängrökning.


2408. Julle halsar sina rumskamrater.


2409. Knösse och Jello sova i samma säng
Förstoring.


(Inf. 2024-03-19.)

2500


Förstoring.


2501.
Förstoring.

Borgaregatans västra ände på andra sidan älven. Apoteket och alla de andra byggnaderna borta, förutom nuvarande Backs gård.


2502. Vinden susar och vattnet brusar.
Förstoring.

Närbild av samma område som ovan. Holmströms bastu i högerkant.


2503.  I trädgårdarbete. Kl. III 1925-26.
Förstoring.


2504. Verner med fötterna under eget bord..


2505. Alheda Café.
Förstoring.

Alheda nykterhetsvärdshus fanns i Jakobstad strax
norr om korsningen Alholmsvägen-Larsmovägen.


2506. Bakom björkarna skymtar kraftverket.
Förstoring.

Floraparken i bakgrunden.


2507. Seminaristens ”Café”.

Brostugan. Notera hur Brostugubacken såg ut förr i tiden!


(Inf. 2024-03-24.)

2600


Förstoring.


2601.  På tumanhand.

Kanske hemma i Nedervetil.


2602. Efter seglatsen.
Förstoring.

Troligen på bryggan vid Andrasjön.


2603. Efter snöbollskriget.
Förstoring.


2604.  I 5=an på Knarken.
Förstoring.

Tänk att de fick ha dambesök på rummet! På det kolorerade fotto syns måmga detaljer som till exempel spegeln på fot och karaffen på byrån och glödlampan ovanför bordet.


2605. Uppför älvbranten.


2606.  Ett glatt lag på Rummelbacken.
Förstoring.

Första maj firades vid Rummelbacken.


(Inf. 2024-03-24.)

2700


Besök i Monå hos familjen Pensar i Karl-Johans barndomshem
Förstoring.


2701. En högt uppsatt ung man.


2702. Herr G. Pensar.


2703. Familjen Pensar i Monå.
Förstoring.


2704.  Gunnar på taket.
Förstoring.

Kollade med Anci Holm, som fick sitt antagande bekräftat av Jalle Dahlbacka att byggnaden i bakgrunden är den numera rivna folkskolan från 1916.


2705. Axel som handelsskolist.


2706. Burken + Handelsskolisten.
Förstoring.


(Inf. 2024-03-27.)

3200


Förstoring.


3201. Kalle ser på islossningen. En maffig grabb dendär.
Förstoring.

I Linnéa Backmans seminarieår lyder bildtexten:
Direktor Hagfors vid Nykarleby sem. Taget
då han bevakar islossningen i älven. 29 april 1926.”


3202. Stora bron i Nykarleby.
Förstoring.

Mycket folk på bron.


3203.
Förstoring.

Direktorsporträtten på väggen. Något osäker på ordningen. 4. Gustaf Hedström, 1. Edvard Conradi, 3. Zachris Schalin, 2. Wilhelm Sundwall och Viktor Karl Emil Wichmann. Till höger om dörren syns ett flygelben.


3204. Lektorerna på promenad..
Förstoring.

I Linnéa Backmans seminarieår lyder bildtexten: ”Lektorerna promenera!
Mag. Nyblom (Munsala). Lektor Oljemark. Lärar Otto Holmberg.”


3205. Fotboll.
Förstoring.

Seminariets huvudbyggnad till vänster och Folkhögskolans dito till höger.


(Inf. 2024-03-27.)

3300


Förstoring.

På detta blad är utflykter dokumenterade.


3301. Oljemark talar vid Aspskär.
Förstoring.


3302. Fyrväpplingen.
Förstoring.


3303. 3303. Sången ädla känslor föder.
Förstoring.


3304. Vi skjuta god fart.
Förstoring.


3305. Seglen svälla.
Förstoring.


3306. Ett lag sorglösa burkar. Endast Jalle x är helt litet modfälld.
Förstoring.

Jalle x avser seminaristen i vänsterkant.


(Inf. 2024-04-07.)

3400


Förstoring.

Även på detta blad är utflykter dokumenterade.


3401. Utanför Nybergs villa vid Aspskär.
Förstoring.

Aspskär ligger sydväst om Granskär.
Kanhända var det Matts eller Karl Nybergs villa.


3402. Bränningarna ryta vid Aspskär.
Förstoring.


3403. Vid Längelmävesis fjärdar.
Förstoring.

Längelmävesi besjungs i Topelius
Jag gungar i högsta grenen/
En sommardag i Kangasala
.


3404. Trötta vandrare i Tammerfors.

 


3405. En varm sommardag.
Sjön Hauho i bakgrunden.

Förstoring.


(Inf. 2024-04-07.)

3500


Förstoring.


3501. Välkommen härliga vår!
Förstoring.

Första maj på Brostuguberget.


3502. Isberg i Nykarleby älv.
Förstoring.

Islossningen den 10 april 2024 vid Haralden publicerades samma dag som detta.


Ett ”sexmannalag” i gröngräset.
Förstoring.

Väldigt modemedvetna ungdomar!


3504.  ”Tast ungdom” är samlad.
Tuttimuj och Alvar i fönstret.

Förstoring.

Anita Wikman skriver om katten Tuttimuj i Källbackstrilogin.
Namnet från en saga av Topelius.
Anders Chydenius bodde en tid i Nedervetil prästgård i Tast.


(Inf. 2024-04-10.)

4100


Förstoring.


4101. P-öre kyrka.
Förstoring.

Ombyggnaden 1787–1795 leddes av Socklotbon Jacob Rijf.


4102. Från sångfesten i Ny - by.
Förstoring.

Bilden kan vara från Ungdoms- och sångfesten vid Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby 7–8.7.1923. I programhäftet till den fanns en stadshistorik.
Ungdoms- och sångfesten vid Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby 7–8.7.1923 av Mats Björkstrand.


4103. Sorglösa burkar.
Förstoring.


4104. Sången ädla känslor föder ....
Förstoring.


4105. Rikssvenskarna på kaffekalas.
Förstoring.


(Inf. 2024-04-15.)Solveig Nylund tillhandahöll efter tips från Krister Nordström.


Läs mer:
Linnéa Backmans seminarieår.
Spin off: Älskade syster! Emil Kaustinens brev till sin syster Elna Kaustinen 1925–1930 av Evelina Wilson.
Seminariet i kapitlet Fakta.
(Inf. 2024-03-10, rev. 2024-04-15 .)

 

1401. På Knarkon efter kl. 10 e.m. 1402. En brottning. 1403. Några violinister. 1404. En estländare. 1405. Segerstam spelar. 1406. Sången ädla känslor föder. 1407. Kasta hit trossen! Från utfärden till Krokesund. 1408. Alla till kaffebordet, som väntar! 1409. 1925-26 års kandidater och tossor vid Krokesund. 1601. Under en kvart. 1602. Stenman. 1603. Tvenne rikssvenskar. 1604. På ”rätosidan”. Kucku i mitten. Järn- respektive träkucku var slöjdverkmästare. 1605. Pedersöre grabbar.1606. På andelslaget. 1701.  En fäktning på ”knarkon”. 1702. Kl I på ”rätosidan” år 1926. 1703. I trädgårdarbete. 1704. På Pensars trappa. 1705. Lyra och Axel. Några burkar vid Krokesund. 1801. Några burkar vid Krokesund. 1803. En teckning ute i det fria. 1804. På svenska folkskolans trappa i Åbo. 1806. Tammerfors. 1807. I 5:an en kväll. 2506. Bakom björkarna skymtar krafvtverket. 2505. Alheda Café. 2504. Verner med fötterna under eget bord. 2503. I trädgårdarbete. Kl. III 1925-26. 2502.  Vinden susar och vattnet brusar. 2501. 2507. Seminaristens ”Café”. 2701. En högt uppsatt ung man. 2702. Herr G. Pensar. 2703. Familjen Pensar i Monå.2704. Gunnar på taket. 2705. Axel som handelsskolist. 2706. Burken + Handelsskolisten. Kalle ser på islossningen. En maffig grabb dendär. 3202. Stora bron i Nykarleby. 3203. Kalle läser välsignelsen — innantill. 3204. Lektorerna på promenad. 3205. Fotboll. 2601. På tumanhand. 2602. Efter seglatsen. 2603. Efter snöbollskriget. 2604. I 5=an på Knarken. 2605. Uppför älvbranten. 2606. Ett glatt lag på Rummelbacken. 3301. Oljemark talar vid Aspskär. 3302. Fyrväpplingen. 3303. Sången ädla känslor föder. 3304. Vi skjuta god fart. 3305. Seglen svälla. 3306. Ett lag sorglösa burkar. Endast Jalle x är helt litet modfälld. 3401. Utanför Nybergs villa vid Aspskär. 3402. Bränningarna ryta vid Aspskär. 3403. Vid Längelmävesis fjärdar. 3404. Trötta vandrare i Tammerfors. 3405. En varm sommardag. Sjön Hauho i bakgrunden. 3501. Välkommen härliga vår!3502. Isberg i Nykarleby älv. 3503. Ett ”sexmannalag” i gröngräset.3504. ”Tast ungdom” är samlad. Tuttimuj och Alvar i fönstret. 4101. P-öre kyrka. 4102. Från sångfesten i Ny - by. 4104. Sången ädla känslor föder .... 4105. Rikssvenskarna på kaffekalas.4103. Sorglösa burkar.