Sommarparadis

I Vexala by i Munsala har vederbörande funnit en idealisk havsstrand, som enkom gjord för sommarkolonier för skolbarn.Senaste sommar byggde Vasa stad för sina svenska skolbarn ovanstående propra kolonibyggnad på Sandnäs forna glasbruks plan i Vexala. I sommar kommer byggnaden att invigas och nyttjas för sitt ändamål. Byggnadens dimensioner är 30x12 m och där inryms bl. a. dussinet rum för skolbarn, personalrum, kök, matsal etc.Ett par km längre utåt havet på vexalastranden har vi Föreningen Folkhälsans i Nykarlebynejden sommarkoloni, som redan varit i verksamhet i c:a 20 år och som varje sommar rekreerat trettiotalet barn. För en tid sedan sågs i dagspressen referatet från föreningens årsmöte, där man bl. a. beslöt att sommarkolonin på Roparsand i Vexala även i sommar skall öppna sina dörrar för klena barn. I fjol vistades där 32 skolbarn. Koloniföreståndarinna var då lär. Lotten Dahlstedt.

Nr 9/1952 (Text och foto: Bert).


Nykarlebyidyll


Här ovan presenterar vi en bild i motljus från Nordens Betlehem. Topeliiparken, älven, kraftverket — allt är oss välbekant. Men kanske någon fjärrankommen turist inte ännu sett Topelii egen stad. Det är en brist som måste avhjälpas nu i sommar.

Nr 15/1952 (Text och foto: V. N.)


Älvarnas land

De talrika älvar, som genomkorsar svenska Österbotten, är till stor glädje och nytta.

Fiskaren skaffar föda ur älvarna, och för timmerflottningen är de oumbärliga. Forsarnas kraft tillvaratas och utnyttjas för olika ändamål. „Det vita stenkolet” får driva kvarnar och sågverk samt omvandlas t. o. m. elektricitet.

Men älvarna och åarna bidrar också till att göra naturen vackrare. För barnen är det en fröjd att ta sig ett dopp i ån en varm sommardag, och att sitta i en roddbåt ute på älven en stilla afton hör till det oförglömliga här i livet.

Då jag knäppte vidstående bilder tänkte jag närmast på den estetiska sidan av saken. Som solskensspridare i trista hösttider skall bilderna säkert passa utmärkt. Den översta bilden visar Nykarleby älv sedd från bron. Den andra föreställer samma vattendrag med Kristliga folkhögskolan i Nykarleby i bakgrunden, medan det tredje fotot är taget vid Närpes å.Ӏlvarnas land!
Stänkande vita kaskader.
Grannröda gårdar i rader
högt på en stupande strand.
Älvar ur urskogen runna,
slungande tjärbåtens tunna
bord mellan virvlar i land
vaggande vildmarkens timmer.
Älvar i midnattens skimmer,
djupa och mörka och strida,
brusande väldigt och vida.
— Älvarnas land,
älvarnas brusande land!”

(Ur Sång till Österbotten av Arvid Mörne.)

Nr 9/1952. Text och foto: Pyr à Mid, signatur för Börje Sidbäck.Vecko Posten 1952.
Carl-Johan Eriksson tillhandahöll.


Läs mer:
Hela Sång till Österbotten.
(Inf. 2019-10-20, rev. 2019-10-20 .)