Vecko-Spegeln 1953

Treförbundssångfest
Vad sommaren gav
Fiskeläge på Tornskär
Ny Linjebilstation i Nykarleby
Nykarleby får vatten och slask

 


Treförbundssångfest


Förstoring.

     Vid den stora treförbundssångfesten i Nykarleby i mitten av juni deltog med framgång en 100 röster stark representationskör från Mellersta Nylands sång- och musikförbund. Tillsammans med sångare från Nykarleby-, Karleby- och Pedersörenejden uppträdde nylänningarna i den blandade kören vid huvudfesten på Kuddnäs, Topelius barndomshem. — Här en bild från den vackra festplatsen, där publiken njöt av sången, musiken och det strålande högsommarvädret . . .


Nr 29 den 24 juli.

*     *     *


Vad sommaren gav


Förstoring.

     Under midsommarhelgen kom ett trettiotal ungdomar från JUF (jordbrukarungdomens förbund) i Sverige på svarsvisit till Österbotten. De besökte de flesta historiska platser i denna landsända och här lägger svenskarnas ledare Gunnar Vestberg ner en krans vid Döbelns monument i Juthas.Förstoring.

     En stor sångfest hölls i år i Nykarleby med flera tusental deltagare. I fjol hölls en liknande sångfest på Korsholms vallar i Gamla Vasa. Här ses värdarna för årets sångfest, Nykarleby sångkör, marschera till festplatsen vid fjolårets sångfest.

     Det österbottniska ungdomsförbundet (SÖU.) har haft ett trettiotal ungdomar från Västerbottens JUP i Sverige på en veckolång svarsvisit. I fjol besökte österbottningarna Sverige. Dessutom har en treförbunds sångfest hållits i Nykarleby. Första och sjätte ungdomsringarna inom SÖU, d. v. s. föreningarna i Karleby- och Vasatrakten, har också gästat varandra i sommar. Det var ett sextiotal ungdomar med på vardera av dessa utflykter, och långt flera skulle ha kommit med om det bara funnits plats i bussarna.
     Detta var bara några få glimtar från en händelserik sommar, mycket mera kunde förtäljas. Kom sedan och säg att den kulturella ungdomsrörelsen håller på att dö sotdöden!
Text och foto Bebe.

Nr 38 den 25 september.


Läs mer:
Sångfestmärken.

*     *     *


Fiskeläge på Tornskär


Förstoring.

     Bilden härovan är tagen på Tornskär långt ute i Kvarken i Nykarleby yttre skärgård och visar fiskaren Bomans stuga. Här bor han med familjen hela somrarna. De har kon där också. På Tornskär växer f. ö. talrikt med havstorn. Havstornens sura bär lär vara en riktig vitaminkälla.
B-t. [Torde vara Vilhelm Nyby som också använde signaturen Bert.]

Nr 44 den 6 november.


Läs mer:
Tornskär och släkten Boman av Woldemar Backman.

*     *     *


Ny linjebilstation i Nykarleby


Förstoring.

     Bussfirman Haldin & Rose, som i dubbel bemärkelse rullar framåt, reser en ny linjebilstation på det rymliga torget i Nykarleby. Den nya byggnaden uppföres exakt på den plats där gamla våghuset stod.
     Det är meningen att busstationen skall kunna tas i bruk redan vid jultiden. Byggnaden har ritats av byggm. K. J. Ahlskog och entreprenör är tellblockfirman Bröder Eng.
(Text och foto: V. N.)Nykarleby får vatten och slask


Förstoring.

     Det torde inte finnas många städer i landet som ända hittills saknat vatten och avlopp. Lilla idyllen Nykarleby har emellertid saknat just de finesserna. Som bäst håller man emellertid på att lägga ned grova cementrör för avlopp och klenare rör för vattenledning. Huvudledningen går längs Esplanaden mitt igenom stan. Arbetet som ledes av stadsbyggmästaren [efterträdaren Nils Levlin], kommer väl att kosta sina miljoner, men ändå är Nordens Betlehem att gratulera.
(Text och foto: V. N.)


Nr 50–51 den 18 december.


Läs mer:
Allmänna brunnar – vattentillgången i Nykarleby av Lars Pensar.
Vecko-Spegeln 1953.
Carl-Johan Eriksson digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
Fler tidningsartiklar.

Vecko-Spegeln i Uppslagsverket Finland.
(Inf. 2020-04-04, rev. 2023-06-11 .)