Säljer Nykarleby sin kulturhistoria?


Här är fyra av de sammanlagt fem hus stadsfullmäktige anser bör bevaras.

[Ursprungligen P. A. Lybecks, Albert Dyhrs, Carl Bergers och C. W. Sundströms gårdar. Förstoring.]


NYKARLEBY (Hbl) H
åller Nykarleby på att sälja en viktig del av sin kulturhistoria till byggnadsföretag? Den fråga ställer avdelningschef Pekka Kärki vid Museiverket. Orsaken är stadsfullmäktiges beslut om en stadsplaneändring. I det aktuella området anser museiverket att det finns 16 hus som borde bevaras. Fullmäktige stannade för fem! Intressekollissionen är ett faktum.


Frågan om framtiden för kvarteren 201-203 i stadskärnan har redan länge stötts och blötts i Nykarleby. Torsdag kväll tog stadsfullmäktige sitt beslut i saken. Fyra hus vid Bankgatan och ett vid Lybecksgatan bevaras. [Torde ha varit nuvarande Florahemmet.] Men ett gammalt apotek som enligt museiverket absolut borde bevaras liksom det s.k. schanzska huset på samma tomt skall enligt förslaget bort. I deras ställe skall våningshus uppföras. [Ett missförstånd? Detta borde vara ”Schantzka huset”.]

Vad de övriga gamla husen i de aktuella kvarteren beträffar är det fritt fram för rivning ifall stadsplaneändringsförslaget fastställs. Inte heller för deras del finns någon skyddsbeteckning.

— Vad säger du. Inte en enda skyddsbeteckning för de övriga husen vid Kyrkogatan, säger avdelningschef Pekka Kärki vid museiverket när Hbl tar kontakt med honom.

Kärki är bestört. Han undrar vad politikerna i Nykarleby egentligen tänker på. Kärki ifrågasätter också beslutets laglighet och hänvisar till skärpta bestämningarna i byggnadslagen. Bestämningar som gäller just byggnadshelheter och byggnadsmiljön och som trädde i kraft från början av juli detta år.

— Det förefaller ju som om Nykarleby skulle fatta beslut som går stick i stäv med de nya bestämmelserna. I dem sägs det tydligt och klart att man i stadsplanen speciellt skall slå vakt om de traditions- och skönhetsvärden i byggnadsmiljöerna.

— Det är helt otroligt att man nu i Nykarleby fattat beslut som helt strider mot detta, säger Kärki.Det är många vackra och pittoreska vyer som försvinner om den gamla bebyggelsen i Nykarlebys stadskärna inte fredas.
[Ursprungligen kapten Lundqvists gård.]


Avdelningschef Pekka Kärki undrar om det verkligen kan vara så att stadsfullmäktige fallit till föga för påtryckningar från byggnadsfirmornas sida och nu är berett att sälja en viktig del av sin kulturhistoria till byggnadsfirmorna.

Frågan kan vara berättigad. En person som på nära håll följt med ärendets utvecklingen i Nykarleby säger till Hbl:

— Det minsta man kan säga är att byggnadsfirmorna, främst Hakoranta men också Oravais Hus, aktivt sett till sina intressen. Pressen på i synnerhet stadsstyrelsen har varit enorm.

Det är Hakoranta som har det största intresset och den största ekonomiska nyttan av att apoteksbyggnaden kommer bort. Och i stadsstyrelsens förslag till stadsplaneändring skedde de största förändringarna just på den tomten. Ett tidigare förslag gick nämligen ut på att apoteksbyggnaden skulle bevaras och en ökad byggnadsrätt skulle utnyttjas inne på tomten.

Stadsstyrelsens syn var att apoteksbygganden skall bort för att ge rum åt våningshus. Den synen omfattades också av fullmäktige med rösterna 19-7. De enda som röstade mot var sfp:s kvinnor plus Bengt-Göran Herrgård.

Trots att stadsfullmäktige nu sagt sitt är loppet inte slutkört. Efter besvärstiden går förslaget till länsstyrelsen i Vasa för fastställelse. Vad som där sker återstår att se men ...

— Det är ett besvärligt ärende som vi noggrant måste utreda, var i stort sett det enda Riitta Kankaanpää-Waltermann i fredags kunde säga. Det är hon som kommer att bereda ärendet när det kommer till länsstyrelsen.Text och bild Stig Kankkonen, Hufvudstadsbladet, 31 augusti 1985.
Ur Lars Pensars samlingar.

Läs mer:
Kultur- och byggnadshistoriskt värdefulla objekt i Nykarleby.
Apoteket brann 10 år senare.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2022-06-27, rev. 2022-06-30 .)