Robert Backs gård


Kyrkogatan 7 vid korsningen med Borgaregatan, mot nordväst.
Foto: F.L. den 16 oktober 2005.


Där låg vid Kyrkogatan på tomt 45 det av sjökapten Gustaf Lundqvist på 1860-talet byggda huset, som 1910—1917 ägdes av stadsläkaren G. Ahlström och hans arvingar.


Erik Birck (1988) Nykarleby stads historia del III, sid. 597.


Lars Pensar kompletterade ägarlängden:

Efter Gustaf Lundqvists död 1898 står änkan Maria som ägare fram till 1910 då den innehas av verkmästare Anders Holmqvist. Efter honom innehar stadsläkare Ahlström gården tills försäkringsinspektör Joh. Rosenback från Kristinestad köper den. År 1920 köps den av åkaren Axel Backlund.

Gårdsköp. F. d. stadshotellsgården härstädes har genom i dagarna upprättat köp övergått från försäkringsinspektören Johannes Rosenabach till åkaren Axel Backlund. Köpesumman var 80,000 mark, och tillträdet skedde genast.

Österbottniska Posten nr 20, 15 maj 1920.
(Inf. 2023-08-22.)

Efter honom kommer Alina Hansson, vars man for tilll Sydafrika och återkom först efter kriget en tid för att dö hos hustrun. Till deras källare rusade vår mor vid bombalarm under kriget, åtminstone en gång. Alinas dotter Svea gifte sig med Helge Henriksnäs († 1992). Helge från Vexala var lärare i slöjd och lantmannaämnen sedan 1947 vid Kristliga folkhögskolan. Han stod som ägare tills den såldes åt lärarparet Robert Back och Löfholm 1995 eller 1996.
(Inf. 2014-01-06.)


Gårdsköp.
Snickaren Alf Hanson från Kovjoki har av Hr A. Backlund tillhandlat sig gården n:o 45 vid Kyrkogatan. Priset utgjorde 100,000 mk.

Österbottniska Posten, 17.02.1922, nr 7, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2023-01-03.)

*

Fram till mitten av 1990-talet var slöjdlärare Helge Henriksnäs ägare. Eftersom jag samlar gamla verktyg, passade jag på att utöka min samling vid försäljningen av hans kvarlåtenskap. Back-Löfholm tar hand om den gamla gården på bästa sätt.

 

Auktioner.

Auktion.

Genom offentlig auktion, som hålles å doktor Ahlströms gård i denna stad den 29 och 30 september från kl. 11 f. m., kommer att försäljas inventarier från barnbördshuset såsom husgerådssaker, möbler, järnsängar, lampor, dynor, filtar, linnekläder samt småbarnskläder. Dessutom försäljes en släde, älghud och fäll, vattentunna, handkärra, trädgårdsredskap, gardiner, bord, skåp, bokhyller, hyvelbänk m. m.

Österbottniska Posten, 29 september 1916, nr 39, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2021-10-08.)

 


Läs mer:
Vasa Aktie Bank öppnade sitt kontor i gården 1881.
Intill gården fanns en kloakbrunn.
Hotell i gården.
I gården har funnits läkar- och tandläkarmottagning.
Gården i början på 1960-talet.
Huset 1926.
Brunnshuset i trädgården är flyttat från apotekstomten på andra sidan Borgaregatan.
Gården 1983.
Säljer Nykarleby sin kulturhistoria? Hufvudstadsbladet 1985.

Målningar av Helge Henriksnäs:
- Sockenstuguberget.
- Stadsbrunnen och Normen.
- Bryggeriet och Stadskvarnen.
- Topeliusparken.
(Rev. 2024-03-24 .)