Platsen för Hanséns café ny centralpunkt i Nkby


Historien upprepar sig. Inte så länge tillbaka var Hanséns café en centralpunkt i Nykarleby. Här samlades folk från när och fjärran. Nu skall platsen på nytt bli en centralpunkt men för Jakobstadsnejdens Telefon Ab. I går var det taklagsfest på den nya telefonfastigheten i Nykarleby. Nästa höst tas en ny teknik i bruk för Nykarleby knutområde
.


Vi var tvungna att modernisera i Nykarleby. Tekniken började bli föråldrad. En utvidgning med gammal teknik blir dyrare än med modern, säger verkställande direktör Johan Lindholm. I dag finns telefonbolaget i samma fastighet som hotell Döbeln [Restaurang von Döbeln och Hotell Eden], och där finns ingen möjlighet att utvidga.

Det är naturligtvis det modernaste som finns inom teletekniken, som används när man idag bygger nytt. Det betyder att telestationen i Nykarleby blir en s.k. AXE-telestation, som bygger på digitalteknik. Stationen blir helt automatiserad, men kräver förstås en viss övervakning. Telefonbolaget har nu tre montörer i Nykarleby. De har redan fått en specialskolning av LM Eriksson för den nya tekniken. Någon nyanställning blir det i första skedet inte fråga om.

Till Nykarleby knutområde hör Soklot, Kovjoki, Markby och Ytterjeppo. Samtliga dessa orter får samma nya AXE-teknik och allt gammalt avvecklas så småningom.

När en massa små telefonbolag under åren 1957–60 fusionerades med Jakobstadsnejdens Telefon Ab, valde Jeppo och Munsala att gå till staten. Tekniskt sett går samtalen idag och i framtiden från Jeppo via Munsala till det privata telefonbolaget. När den nya tekniken tas i bruk inom kort, kan ett sextiotal samtal föras samtidigt mellan Nykarleby och Jakobstad. Idag kan 46 samtal föras parallellt mellan de här orterna.

En telefonabonnent kommer att märka den nya digitaltekniken kanske bäst på det sättet, att han inte hinner lyfta fingret från sista siffran innan mottagaren svarar, säger tekniska direktören Herbert Mickelson. Men vi kommer också att kunna bjuda många nya tjänster; mekanisk telefonväckning, inprogrammerade telefoner för många nummer osv.Där de här personerna nu står skall den tekniska ”hjärnan” i den nya telefonfastigheten i Nykarleby installeras. Fr v VD Johan Lindholm, förvaltningsrådets ordförande Börje Nygård, arbetschef Kimmo Isomaa, ansvarig byggmästare Tommy Svanbäck, styrelseordförande Lars Holmström, teknisk direktör Herbert Mickelson och arkitekt och planerare Tora Lärka.


Telefontät stad

Nykarleby hör till de telefontätaste orterna i landet. [Och 1908 var staden bland de motorbåtstätaste.] Nästan varannan invånare är abonnent! På 7800 invånare finns det nämligen 3300 anslutningar. Som en förklaring till detta är att många också har telefon till minkfarmen och villan.

Redan i mars 1979 köptes Hanséns gamla fastighet av telefonbolaget, berättar styrelsens ordförande, bankdirektör Lars Holmström vid taklagsfesten i går. I fjol sattes planeringen i gång. I år efter semestrarna påbörjades bygget, och slutsyn skall hållas ännu inom detta år. Efter nyår skall det nya huset börja fyllas med teknik, som skall betjäna 2016 abonnenter och ah 450 möjligheter i reserv.

Själva huset är på 410 kvadratmeter och blir att kosta 1.450.000 mk. När tekniken finns på plats, plus en ny telemast invid gamla järnvägsstationen, har telefonbolaget satsat 6,5 miljoner mk i Nykarleby.

Det är ingenjörsbyrå L & S Lärka, Oy R.F. Gustafsson Ab och ingenjörsbyrå M Jungell som planerat och ritat det nya huset. Som entreprenörer fungerar Kaustinen & Kattil, Kb R. Westerlund, L & T Vihtola och Vikströms plåtslageri.

Bygget har varit beroende av en stadsplaneändring.

VD Johan Lindholm uppger att samarbetet med statens telefonbolag är mycket bra inom regionen. Den snabba utvecklingen inom telekommunikationen gör att nya möjligheter öppnas hela tiden för abonnenterna. Parallellt med telefontrafiken kan ju också linjerna användas för annan kommunikation, t.ex. när-TV.Sten Westerholm, Jakobstads Tidning lördagen den 9 november 1986.
Stig Haglund digitaliserade och Elof Broman tillhandahöll.Läs mer:
Telefoncentralen till Hanséns Kafe?
Hanséns café.
Fler artiklar ur JT.
(Inf. 2013-10-15, rev. 2013-10-16 .)