Nykarleby Lastbilscentral

Kaukokiito
Luontaistukku

Kvarnvägen 13Några milstolpar

En blandning av LBC:s och husets historiaF.d. järnvägsstationen från väster i juli 2016. Förstoring.Uthuset och magasinet från väster i juli 2016. Förstoring.Magasinet från väster och NTC i bakgrunden i juli 2016. Förstoring.

   
   

Artiklar

 

Nkby station i farozonen!

1981
Lastbilscentralen skall köpa stationshusen 1988
Annons 2014

 


*     *     *

Lastbilscentralen
skall köpa
stationshusenDe gamla järnvägsstationsbyggnaderna i Nykarleby har sålts till Nykarleby Lastbilscentral.


Nykarleby Lastbilscentral köper de gamla stationsbyggnaderna för 82.000 mk. Köpet omfattar tre byggnader, stationshuset, ett magasin samt ett mindre uthus. Stadsstyrelsen i Nykarleby godkände på måndagen lastbilscentralens offert.

Kaukokiito har hittills verkat i stationshusen. Hyreskontraktet går ut den första mars. Staden har fått in två offerter på stationshusen.

— Vi har ännu inte beslutat om vad vi skall göra med husen, säger Lastbilscentralens vd Peter Kronholm. I första hand behöver vi ett kontor.

— Jag har ingen aning om när vi flyttar in, säger Kronholm. Det finns alltför många detaljer öppna ännu. Vi räknade med att vi kan ha nytta av huset och lämnade in en offert.

Byggnaderna som är uppförda 1948 har hittills saknat vatten. Eventuellt kan det bli frågan om ytterligare renoveringar.

Lastbilscentralen har mer eller mindre varit hemlös den senaste tiden. Den tidigare lokalen blev fuktskadad och där kunde företaget inte verka. Sedan senaste sommar har lastbilscentralen varit inhyrd hos Nykarleby Transportcentral i fd Luontaistukkus utrymmen.

I princip har Nykarleby Lastbilscentral och Transportcentral samma ägare. Transportcentralen ägs av sex trafikanter som samtidigt är delägare i Lastbilscentralen. Totalt har Lastbilscentralen 36 delägare. Lastbilscentralen har i stort koncentrerat sig på transporter inom landet medan Trasportcentralen kör utomlands.

I vilken form samarbetet mellan företagen kommer att fortsätta nu när Lastbilscentralen fått eget utrymme är fortfarande öppet. De bägge företagen kommer härefter att finnas på var sin sida av Kvarnvägen.


Jakobstads Tidning den 20 januari 1988.
(Inf. 2020-11-14.)


*     *     *Nykarleby Posten nr 1 den den 6 februari 2014.
(Inf. 2021-01-06.)Margite Enlund tillhandahöll.
Johan Willman bidrog med fakta.

Läs mer:
Företagen på Kampen.
Fler artiklar ur JT.

Företagets webbplats.
(Inf. 2020-11-14, rev. 2022-01-05 .)