Nkby station
i farozonen!

NU HAR Järnvägsstyrelsens trafikavdelning kastat sina blickar på stationen i Nykarleby och funnit den vara obehövlig. I ett betänkande, som utfärdades för ett par veckor sedan, säger man sig invänta ett förslag från trafikdistriktet i Seinäjoki om hur indragandet av stationen och tjänstemannen i Nykarleby skall lösas i praktiken. Förslaget skall ges ännu detta år och ett beslut kan väntas i början av nästa år.

DET HÄR var nog en överraskning, trots att vi nog kanske anat ugglor i mossen en tid, säger stadsdirektör Börje Nygård. I Nykarleby. Vi väntar oss naturligtvis att få säga vår mening i saken, men ännu har inget skriftligt besked i den här frågan tillställts oss. Järnvägsstation släpper vi ogärna ifrån oss.


Visst har järnvägen till Nykarleby, med anor från 1896, ibland varit föremål för ortsbornas skämtlynne, men ingen har väl trott att ”gamlingen” höll på att dö. Någon dödsdom för själva järnvägen till Nykarleby är det heller inte, försäkrar trafikområdeschefen Vilho Hakala i Karleby. Fortfarande skulle lätta lok dra vagnar till Nykarleby och järnvägens lastbilstrafik fungera som tidigare. Men tjänstemannen på stationen skulle flyttas och stationsbyggnaderna tas ur bruk.

Nykarlebybornas mänskliga kontakt med järnvägen skulle förmodligen flyttas till Jakobstad, Bennäs eller Karleby. Kvar i Nykarleby skulle bara finnas en terminal där företag och enskilda kunde hämta ut de varor som anländer per järnväg. Att hitta ett sådant ställe i centrum är naturligtvis en förutsättning för att stationen skall kunna indras.

Det finns inte längre tillräckligt mycket arbete för en heltidsanställd tjänsteman i Nykarleby, anser man på järnvägsstyrelsen. Den tekniska utvecklingen på stationerna runtom har gjort den unika småstationen i Nykarleby obehövlig. En av de senaste spikarna i kistan är tydligen den maskinella biljettförsäljningen som tas i bruk i Bennäs inom kort. Det är där Nykarlebyborna skall beställa sina biljetter.

Stadsdirektör Börje Nygård var så sent som på torsdagen i kontakt med distriktschefen Kantamaa i Seinäjoki. Man diskuterade då en planerad lastningsbrygga i betong för sockerbetsfrakterna som staden fått ett svävande avslag på. Jag kände ju inte då till den här saken, säger Nygård och den blev naturligtvis heller inte diskuterad, men nu blir det nog att ta kontakt på nytt. Försvinner den personliga servicen är det helt klart en försämring för vår del och det har visat sig att indragningar sker stegvis. Själva spåret står väl näst i tur?

Någonstans i centrum av staden måste alltså järnvägen få ett ställe för sina varor. På många håll har vi överenskommelser med olika affärsföretag, säger Hakala och det är väl en dylik lösning som också är tänkt för Nykarlebys del. Då frågar man sig naturligtvis om det kan vara så stor skillnad, ens ekonomiskt, att låta stationen och tjänstemannen leva kvar i Nykarleby? Speciellt med tanke på att staden nu befinner sig i en kraftig expansion när det gäller näringslivet.

Den här expansionen märks också i järnvägens egna böcker. Under senaste år ökade det avgående styckegodset från Nykarleby med hela 243 procent jämfört med 1979 och i år kan man tillsvidare notera en ökning med 46 procent. Det ankommande styckegodset visar visserligen en rätt kraftig minskning, men totalt sätt ökar trafiken ändå kraftigt.

På stationen i Nykarleby satt på fredagen Erik Hellén från stationen i Jakobstad. Han vikarierade semesterlediga Ulf Nybäck, som på fredagen inte var anträffbar för en kommentar. Att Nybäck inte är intresserad av någon förflyttning till vare sig Jakobstad eller Bennäs, visste dock Hakala i Karleby. Det är förståeligt eftersom han har eget hus i Nykarleby, säger Hakala.

Men Hellén och förmodligen också Nybäck anser att det finns tillräckligt arbete för en tjänst i Nykarleby. Hellén betonar just de olika företagens ökade styckegodsförsändelser, från Prevex åker varje dag ett helt långtradarsläp och övriga företag som Luontaistukku, Westwood, Nykra och Scandi Yacht utnyttjar regelbundet järnvägen.

Nykarleby togs kanske på sängen med indragningsplanerna, men får väl inte anses vara slagen på förhand?Senaste sommar renoverades stationshuset i Nykarleby rätt grundligt och en ny lastbrygga byggdes. Men det är dock fråga om en omodern och föga värdefull station, säger områdets chef Viljo Hakala i Karleby. Vikarierande tjänstemannen i Nykarleby Erik Hellén och chaufför Jens Sjöstrand tycker dock inte att det finns tillräckliga skäl för att dra in stationen. (Foto: K-E Wikström)


Karl-Erik Wikström, Jakobstads Tidning den 5 september 1981. Rälsen revs i oktober 1983.
Margite Enlund tillhandahöll.


Läs mer:
Nya järnvägen av Erik Birck.
Nykarleby Lastbilscentral äger stationen sedan 1988.
Företagen på Kampen.
Fler artiklar ur JT.
(Inf. 2020-11-14, rev. 2020-11-14 .)