Skönhetsfläckarna bort!
Nkby torg regisseras omStadsbyggmästare Nils Levlins planritning över torget sådant det kommer att te sig när allt arbete utförts. Förstoring.
[På platsen för refugerna hade redan tidigare monterats höga belysningsstolpar. Strecket som går över hela torget från vänster till höger avser gräns för asfalt. De två kvadraterna i vänsterkant avser Torggrillen och glasskiosken. I vänstra övre hörnet anlades rabatter.]


BÅDE OCH, säger stadsbyggmästare Nils Levlin om de arbeten som utförs på Nykarlebytorget. Dels vill man få slut på flödvattnet som äter torget gropigt och dels vill man att torget skall upphöra att framstå som en skönhetsfläck som centrum för de moderna affärs- och höghus, som Nykarleby på sista tiden begåvats med.


— Det var stadens trafiknämnd som tog sig saken an med Talja till först på plats med egna ritningar, säger hr Levlin. Ritningar som jag i en del detaljer frångått i min egen ritning. Den som vi försöker följa.

— Vi har grävt upp torget på i medeltal 50 cms djup, och skaffat bort massor av jord och 100-tals kubikmeter stenar. Som vi ersatt med grus och makadam. Arbetet har gått i stadens regi med hjälp av två grävmaskiner, tre traktorer, tre lastbilar i ordinära arbeten och sex man när styrkan, stod på toppen. De sex utvalda var naturligtvis nykarlebybor.

— Nu återstår av arbetena bara vältningen och finputsningen. Det blir trädgårdsnämndens sak att redan nästa sommar ta itu med grönområde, som sannolikt kommer att prydas med både träd och blommor. Matjord för ändamålet finns redan reserverad.

— Jag tror att torget skall hålla efter den betan det fått. Med en grund som är t.o.m. bättre än vi i allmänhet består åt våra gator. Allrahelst som vi också tänker ge det en asfaltyta.

— Såhär är torget tänkt i stort. Närmast seminariets övningsskola skapas parkeringsplatser. Och innanför dem två 26 m långa [med 3,5 meters avstånd och 1,5 meters bredd] refuger som vardera rymmer två bussar i rad. Möjlighet till flera refuger senare finns. [De anlade aldrig.]

— Torget omgärdas på tre sidor av grönområden. En två meter bred trottoar skall leda från Bankgatan till busstationen. Vardera torgändan får en trottoar som pendanger till trottoarerna långsmed husfasaderna vid Sollefteågatan. Lastutrymmen reserverar i torget söderända.

Det är ordning och reda i planen som inte låst fast sig i oväsentliga detaljer. De kommer fram vid den slutliga utsmyckningen, med stadsträdgårdsmästare Bror Sandström som idéspruta. Finns ramen så kommer också konstverket. I rak motsats till vad som sker i tavelmåleriet.P., Jakobstads Tidning. På kopian fanns annons för Luciaröstning, så artikeln publicerades i november eller december 1968 och arbetena utfördes 1969.
(Inf. 2019-10-20.)

*
 

Asfaltgubbarna gjorde dansgolv
av Nykarleby torg på två dagar

ARBETENA på Nykarleby torg slutförs inom en vecka omtalade igår stadsbyggmästare Nils Levlin. Grundförbättringsarbetena gjordes hösten 1968 och på försommaren anslogs en kortare tid för andra förberedande arbeten av mindre omfattning. Och på tisdag morgon körde Viarecta från Helsingfors i gång med asfalteringen av torget, som om en vecka kommer att framstå i en helt ny skepnad. Slätt och fint som ett dansgolv med refuger och parkeringsutrymmen.


Viarecta kör med en utbredningsmaskin och en vält. Plus ett antal raska ynglingar. Byggnadskontoret har bara en man på torget. Men i stället några fler på en landsvägsdel på Juthasvägen (södra infarten), som också är under arbete. [Undrar om det var då man rätade ut vägen så den kom närmare Älvbranten.]

Byggmästare Levlin trodde att Viarecta skulle klara av allt torgarbete redan under gårdagen. Härefter återstår bara att sätta på plats en del kantstenar och andra smådetaljer. Också på Juthasvägen slutförs arbetena i rödaste rappet.

Hr Levlin drar en lättnadens suck. Nu får snön falla praktiskt taget när som helst. Och när den smälter nästa vår ligger torget tipp-topp under snön. Ett bekymmer mindre för byggnadskontoret som länge fått kämpa med ett vattensjukt och ojämnt torg. Som setts över axeln också av marknadsförsäljarna.

Pengarna till torgförbättringen är budgeterade på två år varför också finansieringen sköts relativt lätt med skattemedel, säger hr Levlin.Viarecta lovade att asfaltera nykarlebytorget på två dagar. Med hjälp av asfaltutbredare, vält och ett gäng raska gossar.


Jakobstads Tidning 28 augusti 1969 .
Margite Enlund tillhandahöll.
(Inf. 2021-11-16.)

*
 

Nykarlebytorget fick asfaltyta

Torget i Nykarleby blänker i regnet. Blir aldrig mera någon gyttjepöl. Viarecta har gjort sitt och satt asfalt över hela torget som fått parkeringsplatser och fina refuger för busstrafiken. Exakt vad detta arbete kostar är inte klart ännu. 16.000 mk fanns upptagna i budgeten men till detta kommer en del av asfaltbeläggningen som tas upp i en tilläggsbudget.

Planeringen av torget har ursprungligen gjorts av stadens trafiknämnd och Talja. Men det förslag som Talja gjorde upp finns det inte mycket av numera. Stadens byggmästare Nils Levlin har i samråd med trafiknämnden och delvis också Talja samt stadens trädgårdsmästare Bror Sandström gjort upp en ny disposition av torget. Arbetena påbörjades senaste höst då man grundförbättrade hela torget. Nu är asfalten lagd och om några dagar skall alla trafikmärken och skyltar finnas på plats liksom trafikmarkeringarna på asfalten.[Förstoring. Ungefär samma vy på 1990-talet. Delen närmast Normen asfalterades inte utan belades senare med oljegrus.]


Jakobstads Tidning 1969.
Susanne Öst f. Levlin tillhandahöll.
(Inf. 2019-10-26.)


Läs mer:
Asfalteringsarbeten 1967.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2019-10-20, rev. 2021-11-16 .)