Utsikt över torget från Normens torn

(För pekaren över bilden för att se varianterna!)

 

 

1961

 

 

1978

  • HAB/HOP finns inte längre och huset är inte längre bankgård.
  • Sparbanken finns inte längre.
  • Torget är omdanat.
  • Planteringarna på triangeln ser helt annorlunda ut.
  • Övergångsställstolparna är inte längre gula.
  • Telefonkiosken finns inte längre.
  • Triangelanslagstavlan intill den finns inte längre.
  • F.d. Herlers bokhandel är riven.
Förstoring. Förstoring.


 

Kjell Övergaard tillhandahöll med kommentaren:


Hej Fredrik å Karin... ha såm ventar tiräcklit lengh.. han fåår noo naaleis naasårts resoltaat ... ele horo hande värson va.
     Schit sama, jär komber bildren i handi värsjoonen do vila haa.
     Handi bildin ”graphic1” e jo Rita å jaag, handi bildin ”graphic2” e jo Jan Fors å Claire Grön å jaag. Åså hitta ja en til bild såm ja ha taijiöve tårji fråån Normaskolans tooni en vårvinter, troolitviis 1961. He värkar ti vara seint på etmeddaan tå Lundqvists peedi e bakåm kårvtjiosken hans ... han e vel i arbeiti mee ti värm kårvin ti kveldi.
     Gurlis tjiåsken ligger såm vaanlit mitt i Esplanaadin.
     He måst a vari ganska halt tå Ahlström ha vari å sanda på veijin ti skrinnskobanan såm han tiijn va på torji. Märk at man kasta jo uut sandin för hand me spadan fråån lastflaaki.Vatotooni fanns ju int handi tiijn.

Elisabet Sund tillhandahöll med kommentaren:


Hej!
Börjar bli trött på denna vinter, bifogar därför två sommarbilder från 70-talet.
      På bilden syns det att Elaffären flyttat in i Grönahuset. Kollade med Stig-Göran när de flyttade. Han mindes det väldigt bra för han for i militären okt 1977 och på en permisson var han med och  flyttade. Fotot måste vara höstmarknaden 1978, för Liljedahls garage står kvar och hösten 1979 var grävningsarbetena för ämbetshuset i full gång.
     Det cyklande paret har vi många förslag på, kan det vara Lennart Finne med fru? De behöver ju inte höra ihop heller.

Bror Sandströms blomsterprakt vid triangelns norra sida. Stamrosor, hängkaragan och tobaksblomma finns i rabatten.
Förstoring.

Läs mer:
Skönhetsfläckarna bort! Nkby torg regisseras om i Jakobstads Tidning 1968.
Trädgårdsmästare på heltid fick Nykarleby att blomstra.


Innehållsförteckning till Från ovan.
(Inf. 2011-04-10, rev. 2020-09-25 .)