Sportaffär förstördes
vid brand i Nykarleby

MARKKULAS sportaffär i Nykarleby totalförstördes av en explosionsartad brand  som utbröt strax före klockan 18.30 i går kväll i en äldre träfastighet vid Östra Esplanadgatan. Elden uppstod i den södra delen av bygganden där sportaffären var inrymd. Alla sportartiklar som fanns i den blev lågornas rov. Släckningsarbetet försvårades dessutom av kringflygande kulor från ett ammunitionslager.

[”Släckningsarbetet försvårades ...” – att man inte avbröt!]

Från sportaffären spred sig elden till vinden och hotade också den tygbutik [Karl Erik Fredrikssons Ritas stuvbitar] som är inrymd i mitten av byggnaden. Den utrymdes men härjades inte av elden. Vattenskadorna i den blev dock stora. En bostad i byggnadens norra del klarade sig helt utan skador.

För att komma åt eldhärden som uppstod i mellantaket och på vinden blev man tvungen att riva upp en del av yttertaket.

Vad som orsakade branden kunde inte klarläggas på fredagskvällen. En person som passerade sportaffären omkring två minuter innan elden observerades lade inte märke till något som tydde på en eldsvåda. Sedan elden väl uppstått, blev affären mycket hastigt övertänd. Branden var släckt och läget under kontroll vid 20.30-tiden.Sportaffären blåstes helt ut av elden som utvecklade sig med explosionsartad hastighet. Lågorna åt sig in i det ammunitionslager som fanns i affären.
[Vad ser vi här egentligen? Byggnadens sydvästra hörn och en reklamskylt för Solifer-mopeder och möjligen brandmän som sprutar vatten och lågor uppe vid taket.]


Jakobstads Tidning den 6 mars 1971.


*     *     *


Sportaffären
öppnar på nytt

Lördag 20. 3.
I f. d. Pihlainens Skoaffär vid Bankgatan 12.
Nytt lager av sportartiklar cyklar mopeder m.m.
Gamla och nya kunder välkomnas på öppningskaffe!

S P O R T
S. Markkula

Nykarleby


Jakobstads Tidning den 19 mars 1971
Margite Enlund tillhandahöll.


Läs mer:
Bränder.
Huset.
Fler artiklar ur JT.
(Inf. 2020-10-25, rev. 2024-02-27 .)