UNDER ARBETE
Oy Prevex Ab

Jakobstadsvägen 31
Jakobstadsvägen 24
Åminnevägen

Jeppo


Innehåll

Några milstolpar
Företagsledare
Anläggningen ca 2020
ArtiklarNågra milstolpar

Mycket är hämtat från Mikael Lillviks 50-årshistorik.

 • 1955 den 31 mars undertecknades bolagsordningen av Sven J. Nyman (VD), Manne Bergman, Gunnar Norrback och Wilhelm Åkerman. Produkten var plaströr.
 • 1956 i september flyttade Prevex in i den gamla mejerifastigheten i Jungar by i Jeppo och de första rören producerades.
       Per Erik  Holmqvist inträdde som aktionär i bolaget.
       Den 28 december brann byggnaden.
       På nyårsaftonen beslöts att flytta till Gunnar Villmans gamla verkstad.
 • 1957 sålde Wilhelm Åkerman och Gunnar Norrback sina aktier till bolaget.
 • 1958 i februari år inleddes diskussioner om att köpa Övergaards snickerifastighet och man etablerade sig där.
 • 1959 köptes företaget Jakolon, som tillverkar produkter i EPS, populärt kallat, styrox. Nya produkter t.ex. blomkrukor, flöten och förpackningar.
 • 1961 i april inleddes planeringen för en tillbyggnad med två nya verkstadshallar.
 • 1965 köptes företaget Alvi-Plast, som specialiserat sig på formsprutade produkter, ägaren Gösta Lillvik anställdes och blev aktionär. Nya produkter t.ex. dricksglas i plast och burkar för tvålkräm.
 • 1967 gick man med i marknadsföringsbolaget Muovitehtaitten Oy.
 • 1969 gick man med i Oy Polyputki Ab.
       Första golvbrunnen tillverkades.
 • 1970 tillverkades första vattenlåset.
 • 1973 arrenderades området väster om Jakobstadsvägen.
       Export inleddes.
 • 1974 byggdes hall A och B på det nya området.
 • 1979 avgår både Per-Erik Holmqvist och Sven J. Nyman ur styrelsen. Holmqvist går i pension samma år och Nyman året därpå. Sönerna tar över. Bjarne Holmqist blir arbetande styrelseordförande och Stefan Nyman verkställande direktör.
 • 1985 säljs EPS-avdelningen till Serlachius samt rör- och slangtillverkningen till Wiik & Höglund. Samtidigt köps formsprutningsföretaget Strandén av Wiik & Höglund, som nu också blir delägare i Prevex.
 • 1988 uppförs kontorsbyggnaden.
 • 1989 uppförs monteringshall C som också har kök och lagerutrymmen.
 • 1993 erhålls Scanstar-priset.
 • 1994 i december tecknas ett agenturavtal med JVA Scandinavia Ab i Södertälje om försäljning av livsmedelsförpackningar i Sverige, Norge, på Island samt i Storbritannien och på Irland, till alla Nordiska glassproducenter, däribland Sun Ice, Ingman Food, Sia Glass, Åhus Glass, Diplom Is etc.
 • 1996 fick man högsta ekonomiska betyg.
 • 1997 separeras VVS-produkterna och förpackningsprodukterna organisatoriskt.
 • 1998 i februari undertecknas ett avtal med IKEA om leverera av vattenlås till samtliga IKEA-kök runtom i världen.
 • 1999 erhålls IKEA:s hedersomnämnande för bästa leverantör i Norden och certifieras enl. kvalitetssystemet SFS-EN ISO-9001.
       Bjarne Holmqvist säljer sina aktier till KWH, som blir majoritetsägare. Samtidigt blir Prevex ett dotterbolag inom KWH.
       Gösta Lillvik gick i pension.
 • 2002 certifiering för kvalitetsledningssystemstandarden ISO 9001:2000 och miljöledningssystemstandarden ISO 14001:1996.
 • 2005 satsar man hundraprocentigt på vattenlåsen.
 • 2009 beslut om flyttning av formsprutningen (livsmedelsförpackningar) till Jakobstad.
 • 2010 köpte Arta Plast Ab i Tyresö KWH:s tillverkning av livsmedelsförpackningar.
 • 2015 fick man en megaorder av IKEA.
      Kontorsbyggnaden tillbyggdes.
      Det lättrensade vattenlåset EasyClean introducerades.
 • 2016 köptes polska Winkiel.
 • 2018 introduceras Smartloc-vattenlåset som har släta ytor och ovala rör, vilket förbättrar flödet och eliminerar avlagringar.
  I september utsågs Marko Nylund till vVD.
 • 2019 i juli utsågs Marko Nylund till VD.
 • 2020 byggdes nytt kontor.
 • 2021 i slutet på året började man flytta man montering och lager till Jakobstad.  VD:ar År
1955 Sven‑Josef Nyman 24
1979 Stefan Nyman 25
2004 Mikael LiIllvik 15
2019 Marko Nylund  
*     *     *

Anläggningen ca 2020


På kartan från Kartapaikka i april 2021, med Jakobstadsvägen i vänsterkant, ser vi en rejäl anläggning med ca 14 200 m² byggnadsarea fabriker, m² kontot och maximal bredd ca xxx och längd ca xxx meter. Kontoret i överkant är ca xxx m². I norr utom bild finns f.d. Ostrobotnia Päls

 
   

Artiklar

 
Visst är staden industrivänlig men servicen bristfällig ännu 1968
Patentbeviljning 1973
Utlagt patent 1977

KWH Plast flyttar från Nykarleby

2009

Prevex får megaorder

2015

Prevex utvidgar i Polen

2016

Uppsägningar vid Prevex: ”Strategisk linjedragning

2020
Prevex satsar på Jakobstad och Nykarleby: ”Vi tror på tillväxt 2021
Rum att växa i – Prevex flyttar in i Rettig-fastighet i Jakobstad

Prevex samarbetsförhandlar – permitteringar väntar hela personalen

2022

*     *     *

E 03 f 5/04
Nr. 7307135-9. Anordning vid golv-eller takbrunn. OY PREVEX AB, Nykarleby, Finland. Uppf. G Lillvik, Nykarleby. Prior. beg. fr. 31 V 72 (Finland,1533). Ink. 21 V 73. Off. 3 XII 73.

Svensk Patenttidning Nr 1 1974 s. 5.
(Inf. 2021-01-04.)


*     *     *


Utlagda patent

(51)

Klass

E03C 1/126

(21) (11)

Ans. Nr Utl.nr

7413830-6

(54)

Benämning

Rörförbindningar för vätskelås

(71)

Sökande

OY Prevex AB Nykarleby SF

(72)

Uppfinnare

G Lillvik Nykarleby

(32, 33, 31)

Priordat, Land Nummer

73-11-15 SF 3534

(22) (74)

Ans.dat 
Ombud

74-11-04
Hjärne

 

Publ.nr

395169

Svensk Patenttidning 1977:29 s. 26.
(Inf. 2021-01-04.)


*     *     *


Inkomna patentansökningar

  Ans ink som

(51)

Klass

B65D

(21)
(86) 
(86)

Ans. Nr 
PCT‑ans dat
PCT‑ans nr

9600539-2

(54)

Benämning

Sigillförsedd plastförpackning med lock

(71)

Sökande

OY Prevex AB Nykarleby FI

(72)

Uppfinnare

Ole Melin Jakobstad Fl

(32)
(33)
(31)

Prior dat
Land
Stamans nr
Löpdag

95-02-15
Fl
950684

(22)(74) (62) (24)

Ans dat 
Ombud

96-02-14
Kransell & Wennborg ABSvensk Patenttidning 1977:29 s. 26.
(Inf. 2021-01-04.)


*     *     *

KWH Plast flyttar från Nykarleby[Glassburkar är en stor strängsprutningsprodukt.]


KWH Plast flyttar sin personal i Nykarleby till fabriken i Jakobstad. I Nykarleby jobbar 29 personer med formsprutning och den produktionen flyttar till Jakobstad.

Personalen motsätter sig inte flytten. I och med flytten moderniseras formsprutningen och tillverkningen får mera plats, det började bli trångt i utrymmena i Nykarleby. Flyttningen ska vara verkställd år 2010 och produktionen ska inte minska under tiden. Formsprutning handlar om att man gör livsmedelsförpackningar, honungsburkar, glasslådor och köttlådor till exempel. Inom formsprutningen har man inte haft permitteringar, det är närmast filmtillverkningen som lidit av lågkonjunkturen.

Samtidigt med flytten till Jakobstad, övertar Prevex i Nykarleby de utrymmen som KWH Plast verkat i. Prevex är ett dotterbolag till KWH-koncernen och större utrymmen för deras del kommer att leda till mer plats, men inte fler arbetsplatser i det här skedet.


Anette Forsström-Fellman, svensk.yle.fi den 22 juni 2009.
(Inf. 2021-01-04.)


*     *     *

Prevex får megaorder

Prevex vd Mikael Lillvik möttes av applåder då han på torsdag kväll avslöjade nyheten om en stororder värd 52-68 miljoner euro, undertecknad av en internationell möbeljätte [IKEA]

Foto: Britt Sund

Mikael Lillvik möttes av rungande applåder då han berättade om den nya megaordern som Prevex kammat hem och som är värd mellan 52 till 68 miljoner euro.


Bara timmarna innan Lillvik kom för att berätta om företaget Prevex på stadens företagarkväll på Bildströms i Nykarleby fick han per telefon beskedet av möbeljätten. Avtalet är undertecknat från deras sida och är nu på väg till Prevex i Nykarleby för underskrift.

– Avtalet har förhandlats fram under sex månader, varav juridiken tagit fyra veckor i anspråk, säger en mycket nöjd Lillvik, som helst hade berättat nyheten först till de anställda. Prevex har haft samma möbeljätte som storkund i 16 års tid.

– Detta är ett helt nytt avtal som handlar om helt nya produkter, eller vattenlås till kök, som kommer att säljas i hela världen, eller i alla de butiker som går under möbeljättens flagg, säger Lillvik.

Den första leveransen av vattenlås från Prevex görs om ett år, eller i mars 2016. Själv beskriver Lillvik avtalet som en megaorder för Prevex del.

– Ordern säkrar mer än hälften av vår omsättning fram till år 2021.

I år kommer Prevex att investera fem miljoner euro i fabriken i Nykarleby. Mest handlar det om nya produktionslinjer och maskiner. Med den säkrade storordern räknar Lillvik med fortsatt tillväxt i Prevex. Företaget har redan nu utvecklat nya unika produkter inom sin nisch som man hoppas mycket på och som i dagarna kommer att presenteras för marknaden. Redan nu är Prevex störst i Europa på produktionen av vattenlås. I fjol tillverkades 3,5 miljoner vattenlås, som står för 90 procent av företagets produktportfölj.

– Det är 450 fullastade långtradare som lämnat fabriken med vattenlås. Omsättningen ökade i fjol med 30 procent.

– Detta samtidigt som våra konkurrenter backade med 20 procent, tillägger han.


Britt Sund, Österbottens Tidnings webbupplaga den 5 mars 2015.
(Inf. 2021-01-04.)


*     *     *

Prevex utvidgar i Polen

Foto: Arkiv

Prevex som tillhör KWH-koncernen har köpt polska bolaget Winkiel Sp. z.o.o. som har sitt huvudsäte i Poznan.


Enligt ett pressmeddelande från Prevex har det nyinköpta bolaget drygt 100 anställda och en årsomsättning på 20 miljoner PLN (cirka 4,5 miljoner euro).

Bolaget tillverkar och marknadsför sprutgjutna produkter inom VVS sektorn med specialisering på produktgrupperna vattenlås för kök, toalett design produkter samt design golvrännor för olika duschlösningar.

– Verksamheten i Nykarleby påverkas inte av förvärvet. Vi kommer nu att gå igenom produktportföljerna och se över vilka synergieffekter vi kan frigöra genom detta förvärv i bägge bolagen, skriver Prevex i sitt pressmeddelande.

Oy Prevex Ab tillhör KWH-koncernen. Prevex Ab, med huvudsäte i Nykarleby. Bolagets omsättning är 24 miljoner euro varav exportandelen är 85 proocent. Antalet anställda är 130 personer.


Björn Bredbacka, Vasabladets webbupplaga den 15 juni 2016.
(Inf. 2021-01-04.)


*     *     *

EKONOMI    NEDSKÄRNINGAR   NYKARLEBY   |   22.7.2020

Uppsägningar vid Prevex: ”Strategisk linjedragning”

Foto: Nicklas Mattson

– Högteknologiskt krävande jobb fokuseras till Finland, säger vd Marko Nylund.


Manuella handmonteringsjobb kommer att flyttas till Prevex fabrik i Polen.

Det är frågan om en strategisk linjedragning, säger Marko Nylund, vd på Prevex.


Nio tjänster har sagts upp vid Prevex fabrik i Nykarleby.
Orsaken till uppsägningarna är an Prevex går in för att flytta mindre tekniskt krävande arbeten från fabriken i Nykarleby till fabriken i Polen, var lönekostnaderna är lägre. Enligt Nylund kommer denna omlokalisering att skapa ett mer konkurrenskraftigt Prevex.

- Högteknologiskt krävande jobb fokuseras till Finland, medan vi flyttar manuella och enklare handmonteringsjobb till Polen. 

Foto: Bildström
Marko Nylund är vd på Prevex sedan 2019.


Beslut om kompetensfokusering mellan fabrikerna togs i vintras medan uppsägningarna fastställdes i sommar.

- Utfallet för hur många personer som det berör har förstås påverkats av pandemin. l dagens läge har vi bra beläggning, men inte fullt en sådan tillväxt som vi tänkte innan coronagropen kom, säger Nylund.

l slutändan handlar det inte om nedskärning i antalet arbeten, utan en omplacering av kompetens säger Nylund. Den krävande tekniken för formsprutning av plastdelar har visat sig vara ohållbar att upprätthålla på två orter och kommer därför att flyttas i sin helhet till Nykarleby.

- Vi kommer att få flera formsprutningsmaskiner från Polen till Finland, där en helt annan kompetensnivå krävs för att köra och koda maskinerna.


Österbottens Tidning, webbupplagan den 22 juli 2020.
(Inf. 2021-04-20.)


*     *     *

EKONOMI    FÖRETAGSNYTT 

Prevex satsar på Jakobstad och Nykarleby: ”Vi tror på tillväxt”

Prevex tror på tillväxt och har därför skaffat större utrymmen i både Nykarleby och Jakobstad.

Sedan ett år tillbaka har Prevex en större produktionslinje och ett par mindre i den så kallade Rettigfastigheten i Jakobstad. Men framför allt finns Prevex lager i Peders.

- Vi hyr cirka 7 500 kvadratmeter och ser Rettigfastigheten som en lösning på längre sikt. Förutom vår monteringslinje har vi ganska stort lager och en stor del av vår utlastning och logistik där, säger vd Marko Nylund.

Han räknar med att 15-20 personer jobbar mer eller mindre permanent i Jakobstad, i Nykarleby är de cirka 160.


”Vi ser Rettigfastigheten som
en l
ösning på längre sikt.”

MARKO NYLUND.


Under hösten 2020 kunde en ny kontorsbyggnad på 770 kvadratmeter invigas i Nykarleby. Tillbyggnaden mer än fördubblade kontorets storlek.


Foto: Jonas Brunnström
Under hösten 2020 kunde en ny kontorsbyggnad på 770 kvadratmeter invigas. Även solpaneler har monterats på C-hallen.


- Genom vårt processtänk ska folk placeras som de naturligt jobbar, det vill säga de som borde träffa varandra också gör det på ett naturligt sätt.

Men på grund av rekommendationen om distansjobb har det inte blivit så hittills.

- Det är kanske en femtedel på plats dagligen, då våra tjänstemän i huvudsak jobbar hemifrån.

Nylund säger att Prevex har byggt för en tillväxt. Efter den tvära inbromsningen våren 2020, som också resulterade i samarbetsförhandlingar och permitteringar kom Prevex sedan bra igen från juni framåt.

- Årsomsättningen 2020 blev ungefär lika stor som 2019, cirka 32 miljoner euro. Vårt visionsmål ligger på 50 miljoner inom 4 år, säger Nylund.

- Vi är ganska stora för att vara specialiserade på vattenlås, men har ändå en ganska liten marknadsandel i Europa. Därför finns det utrymme att växa.

Nylund räknar med att det kommer att ge utslag om man har en bra produkt.

- Vattenlås är en produkt som hela tiden utvecklas och vi har fem heltidsanställda produktutvecklare.Foto: Jonas Brunnström
Prevex har byggt för tillväxt. Vd Marko Nylund i det nybyggda konferensrummet.


Nya försäljningskanaler testas också. Prevex börjad sälja sina vattenlås via Amazon på den franska marknaden i höstas. Amazon etablerade sig i Frankrike redan för 20 år sen och är marknadsledare på e-handel i landet med en marknadsandel på över 20 procent. Därför var det ett naturligt val för Prevex att välja Amazon, då man funderade på att börja med näthandel i Frankrike. Amazon erbjuder en försäljningskanal som varken kräver stora investeringar eller ett känt varumärke.

- Det kan bli aktuellt att sälja via Amazon i flera länder, säger Nylund.

Brexit är en annan aktuell sak, men enligt Nylund påverkar inte Brexit direkt Prevex verksamhet, utan på sin höjd indirekt via det allmänekonomiska sentimentet.

Det är annars typiskt för Prevex verksamhet att man inte ser längre än ungefär en månad framåt i tiden.

- Längre än så är orderstocken inte.Foto: Jonas Brunnström
Vid Prevex känner man stolthet över att man snabbt kunde börja tillverka skalmar till visir och således bidra till att få fram skyddsutrustning till vården då corona-pandemin slog till.

 

Förutom att enheterna i Nykarleby och Jakobstad ska matas med nya ordrar så har Prevex också sedan 2016 en fabrik i Polen med knappt 100 personer, i Nykarleby har man gått in för hållbarhet på ett brett sätt.

- Sedan december tar vi tillvara restvärmen från våra formsprutningsmaskiner så att vi med hjälp av en värmepump för uppvärmning kommer att kunna ersätta största delen av fjärrvärmen med egen producerad energi, säger Nylund.

Redan i augusti 2020 installerade Prevex solpaneler på väggen till företagets produktionsanläggning i Nykarleby. Under optimala omständigheter producerar panelerna 18 600 kWh i månaden, vilket är tillräckligt för att täcka hela elbehovet för alla Prevex kontorsbyggnader. Sedan tidigare gick fabriken i Nykarleby över till förnyelsebar el som är helt och hållet producerad med vattenkraft.

Coronaepidemin gav också nya affärsmöjligheter för Prevex, då man snabbt lyckades anpassa sin formsprutningsutrustning för att bistå i produktionen av skalmar till Orapacs skyddsvisir.

- Men det är bara en liten del av vår verksamhet, säger Nylund.

 

Marko Nylund

•   Den 52-åriga Jakobstadsbon blev ny verkställande direktör på Prevex Ab den 8 juli 2019, efter att tidigare vd:n Mikael Lillvik hade valt att lämna företaget

•   Nylund hade sedan september 2018 arbetat på Prevex som vice verkställande direktör med direkt ansvar för produktion, logistik, produktförvaltning samt inköp

•   Nylund har tidigare bland fungerat som vice vd på Pohjolan Voima, verkställande direktör på Rettig Värme och driftschef på Alholmens Kran.Foto: Jonas Brunnström
Marko Nylund visar upp Prevex stolthet. EasyClean-vattenlåset.


Sören Bäck, Österbottens Tidning den 9 januari 2021.
(Inf. 2021-04-20.)


*     *     *

Rum att växa i – Prevex flyttar
in i Rettig-fastighet i Jakobstad

För trångt i Nykarleby och i Jakobstad fanns lämpliga utrymmen, säger Marko Nylund som är vd för Prevex.
Foto: Marcus Jansson
För trångt i Nykarleby och i Jakobstad fanns lämpliga utrymmen, säger Marko Nylund som är vd för Prevex.


Prevex flyttar produktionslinjer och lager till Jakobstad. Trångt i Nykarleby är orsak till flytten. Nu räknar man med att behöva anställa fler.


Prevex växer och det blev till slut för trångt i Nykarleby. Nu flyttar man en del av produktionen och lagret till Rettigs gamla utrymmen i Peders.

– Det är frågan om delar av vår monteringsprocess som vi nu koncentrerar till Jakobstad, säger vd Marko Nylund.


Utrymme att växa i, konstaterar personalchef Kenneth Holmgård och vd Marko Nylund.
Foto: Marcus Jansson
Utrymme att växa i, konstaterar personalchef Kenneth Holmgård och vd Marko Nylund.


Prevex som är en av Europas ledande tillverkare av vattenlås räknar med tillväxt.

– Vi har inte kommit hit för att stagnera, utan väntar på fortsatt tillväxt, säger Nylund.

I Jakobstad hyr man sammanlagt 19 000 kvadratmeter. I Nykarleby har Prevex totalt 15 000 kvadratmeter hallutrymme. 

– Det här betyder i praktiken att produktionen i Nykarleby fokuserar på formsprutningen och kan utvecklas till ett kompetenscenter kring den delen av produktionen. Samtidigt utvecklar vi den automatiserade monteringsprocessen i Jakobstad, säger Nylund. 


En del av monteringen sker redan i Jakobstad. Le Thi Thanh Kieu och Annika Saxén vid monteringslinjen.
Foto: Marcus Jansson
En del av monteringen sker redan i Jakobstad. Le Thi Thanh Kieu och Annika Saxén vid monteringslinjen.Företagets befintliga produktionsutrymmen i Nykarleby räcker inte längre till. Efter att Rettig flyttade sin radiatorproduktion bort från Jakobstad fanns det lediga lämpliga utrymmen för företagets monteringslinjer och lager.

– Vi har behov av att förkorta ledtiderna till marknaden
och ytterligare förbättra leveranssäkerheten. Detta blir lättare med lämpliga utrymmen, säger Nylund.

De färdiga produkterna kommer att köras ut från Jakobstad. Lagerutrymmet är större och mer ändamålsenligt i Jakobstad. Här finns till exempel rum för en långtradare att backa in i lagret för lastning. 


i framtiden levereras alla produkter från lagret i Jakobstad, säger Marko Nylund.
Foto: Marcus Jansson
i framtiden levereras alla produkter från lagret i Jakobstad, säger Marko Nylund.Enligt Nylund finns redan en del montering i Jakobstad men största delen av flytten från Nykarleby kommer att ske kring jul under mellandagarna samt under början av nästa år.

"Vi har inte kommit hit för att stagnera, utan väntar på fortsatt tillväxt."

MARKO NYLUND, VD PREVEX


Prevex har också en produktionsenhet i Polen. Där ligger fokus främst på manuell montering. I stället väljer Prevex att satsa på den digitala utvecklingen i närregionen och Jakobstad ligger lämpligt nära till.

– Vi har också reserverat kapacitet som möjliggör ytterligare tillväxt, säger Nylund.

Även om Prevex satsar på digitalisering och automation, har företaget också ett behov av att öka sin personalstyrka.

– Vi kommer att behöva anställa mera personal i Jakobstad,
tack vare den här utvecklingen. Behovet av ett tjugotal nya medarbetare, både produktionspersonal och specialister, finns redan nu, säger Nylund.


 Stora lagerutrymmen var en av fördelarna med att förlägga en del av verksamheten till Jakobstad.

Foto: Marcus Jansson
Stora lagerutrymmen var en av fördelarna med att förlägga en del av verksamheten till Jakobstad.Trots ökad automation, skapas mera jobb.

– Automatiseringen ger mera jobb. Det behövs till exempel folk som har kompetens att sköta om maskinerna. Det handlar om att höja produktiviteten, säger Nylund.

I nuläget jobbar redan 20 personer i Jakobstad. Vid årsskiftet räknar man med cirka 30 personer och så småningom ska 50 personer jobba i Jakobstad.

– Hittills har vi lyckats locka till oss folk. Undersökningar visar att folk trivs hos oss och tycker det är roligt att komma till jobb och det är viktigt, säger Kenneth Holmgård som är personalchef vid Prevex. 

Prevex hör till KWH-koncernen. Omsättningen för företaget är cirka 32 miljoner euro och totalt har man cirka 250 anställda.


Marcus Jansson, Österbottens Tidning den 1 oktober 2021.
(Inf. 2021-10-02.)


*     *     *

Prevex samarbetsförhandlar –
permitteringar väntar hela personalen

Foto: Nicklas MAttsson

Prevex


200 anställda i Nykarleby och Jakobstad berörs när Prevex inleder samarbetförhandlingar som berör hela personalen. ...


Vasabladets webbupplaga den 1 september 2022.
(Inf. 2022-09-11.)Margite Enlund tillhandahöll artiklar ur JT och ÖT.


Läs mer:
Prevex av Erik Birck.
Historik av Mikael Lillvik.
Företagen på Kampen.
Fler artiklar ur JT och ÖT.

KWH-historik.
(Inf. 2021-01-04, rev. 2024-03-05 .)


*     *     *

 


Jakobstads Tidning den .
(Inf. 2021-0.)