Skolplanerare vill riva Residenshuset

Planeringskommittén för den nya skolan som byggs på skolområdet vill att staden anhåller om en rivning av den gamla seminariebyggnaden, kallad Residenshuset.


NYKARLEBY.
På måndag ska stadsstyrelsen diskutera ärendet. Planeringskommittén för Residensskolan, arbetsnamnet för den nya skolan, har redan en längre tid talat för en rivning av Residenshuset, ett hus från 1800-talet, vars exteriör är skyddad, liksom de två övriga seminariebyggnaderna på skolområdet, eller Ahlbeckshuset och kanslihuset, dit elevvården flyttade då hälsovårdsmyndigheterna i våras satte lapp för luckan i Residenshuset.

- Residenshuset var utdömt redan i mitten av 1970-talet. Sedan dess har förfallet pågått och tilltagit. I dag har hälsovårdsmyndigheterna utrymt byggnaden, säger Greta Näs, ordförande för bildningsnämnden och medlem av planeringskommittén för det nya skolbygget.

Näs ser inga ekonomiska möjligheter för staden att rusta upp den gamla byggnaden. Lika litet finns det längre någon användning för huset.Residenshuset är en av tre skyddade träbyggnader från seminarietiden.
FOTO: ARKIV/JONAS BRUNNSTRÖM


- Tvärtom ställer huset bara till problem då det står i vägen både för den utbyggnad som vi redan planerar för Residensskolan och för Carleborgskolan som är tänkt att länkas samman med Residensskolan med ett helt nytt skolkök och en matsal, samt ett par klassrum till, säger Näs.

Planeringskommittén anser det vara tillräckligt att Ahlbeckshuset och kanslihuset bevaras och sätts i skick, något som också är en dyr affär för staden.

- De bägge husen bildar en vacker helhet på skolområdet också om Residenshuset rivs, säger Näs.

Eftersom det handlar om ett skyddat hus vill planeringskommittén att stadsstyrelsen inom en snar framtid kontaktar Museiverket för diskussioner och med en anhållan om rivning av Residenshuset.

I stadsdirektörens beredning inför måndagens styrelsemöte föreslås en diskussion om för- och nackdelar med en rivning och huruvida en rivningsanhållan riktas till byggnadsnämnden. Gösta Willman föreslår att styrelsen fattar beslut om en rivning först då ett eventuellt rivningslov beviljats.


Britt Sund, Österbottens Tidning, 23 september 2016.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Residenshuset var hotat redan 1975.
Ett hus bortom all räddning.
Seminariet i kapitlet Fakta.
Fler artiklar ur ÖT.
(Inf. 2016-10-11, rev. 2021-09-19 .)