Vad ska den nya skolan heta?

Om två år ska Skogsparkens skola, Normens skola och Carleborgsskolan vara en enda skola, en enhetsskola från förskola till årskurs nio.


NYKARLEBY.
En enda skola, på samma skolområde, med gemensam administration och en rektor kan inte ha tre olika namn.

Därför efterlyser svenska skolsektionen redan nu förslag på vad den nya enhetsskolan för nästan 540 elever ska heta då den förverkligas om två år.


I DAG
är skolorna på området tre, eller Skogsparkens skola, som rymmer förskolan och årskurserna ett och två, Normens skola för elever från årskurs tre till sex och som i väntan på den nya skolan får sin undervisning i baracker. Nybygget för Normens elever går under det inofficiella namnet Residensskolan.Nybygget med högstadiet i bakgrunden.
FOTO: JONAS BRUNNSTRÖM


-Carleborgsskolan, som också väntar på en sanering och en utbyggnad av både matsal och kök, rymmer högstadiet.

Den finska skolan, Metsäkulman koulu, som finns på samma skolområde fortsätter som tidigare under egen flagga.

- Skolornas namn bör ses över så att alla svenska skolor på området får ett gemensamt namn, säger bildningsdirektör Boris Sundell.


 

10–21

oktober är perioden när man kan lämna in namnförslag till den nya enhetsskolan i Nykarleby.

FÖR ATT vaska fram ett nytt namn för enhetsskolan har svenska skolsektionen utlyst en namntävling. Det är således fritt fram att börja spana på nytt skolnamn. Bidragen kan lämnas in under veckorna 41–42, eller från och med 10 oktober.

- Vi kommer då att sätta ut en länk på stadens hemsida där man kan droppa sitt namnförslag, eller så lämnar man in ett skriftligt förslag till stadens växel, säger Sundell.


LÄNKEN TILL
namntävlingen är www.nykarleby.fi/enhetsskolan. Sista inlämningsdag är fredagen den 21 oktober.

Arbetsgruppen som jobbar med enhetsskolan utser det vinnande namnförslaget. Vinnaren i sin tur får kvittera ut ett köpkort till den lokala bokhandeln.

I arbetsgruppen, eller namnjuryn, sitter de förtroendevalda Greta Näs och Roy Björkman, rektorerna Teresia Tötterman-Engström, Nicklas Nybäck och Ulla-Brita Wikström, lärarna Annika Nystedt och Nina Holm, samt bildningsdirektör Boris Sundell.Britt Sund, Österbottens Tidning, den 9 oktober 2016.
Lars Pensar tillhandahöll.

 

Jag lämnade in förslaget Karleborgsskolan. Passar perfekt eftersom:

  • Skolan finns intill det gamla residenset.
  • Upptagningsområdet omfattar delvis grevskapet.
  • Trivialskolan fanns under Grevskapets tid.
  • Alltid trevligt med historiska kopplingar vid namngivning.
  • Stavning med K vanligare än med C och det tar bort risken att det blir sammanblandning med Carleborgsskolan.

*     *     *

Zacharias enar skolor

Zacharias skola är det nya namnet för enhetsskolan i centrum av Nykarleby som blir verklighet i augusti 2018.


NYKARLEBY. DÅ
firandet av Zacharias Topelius når sin kulmen i Nykarleby, i augusti 2018, ska de svenskspråkiga skolorna på skolområdet i centrum bli en och samma med en rektor och ett gemensamt namn, Zacharias skola. I den namntävling som utlystes i höstas föll valet på Zacharias skola, ett förslag som lämnats in av både Cecilia Österlund och Tua Backman, som därmed får dela på priset, ett köpkort till Herlers bokhandel. Om ett och ett halvt år finns det inte längre någon Skogsparkens skola, Normens skola, eller Carleborgsskola, utan samtliga svenskspråkiga barn från förskola till högstadiet kommer då alla att gå i Zacharias skola.


Britt Sund, Österbottens Tidning den 11 januari 2017.
(Inf. 2017-01-15.)


Läs mer:
Skolbygget.
En ny värld av lärmiljöer väntar i ÖT 2017.
Ett hus bortom all räddning.
Seminariet i kapitlet Fakta.
Fler artiklar ur ÖT.
(Inf. 2016-10-11, rev. 2017-10-22 .)