TB-kavalkad

Gubbdagis på TB firar gravöl
TB i Nykarleby stänger
Holger Sund med fru Ellen
Stationen cirka 1979
Obemanand station 2019
Stationen rivs 2021
Den tomma tomten
• Sven Nord, Roger Sund och Olof Frostdahl firade redan igår gravöl tillsammans med de andra stamgästerna på TB:s café, i morgon är TB i Nykarleby endast en obemannad tankautomat.
 

Gubbdagis på TB firar gravöl

Stamgästerna kring caféborden på TB i Nykarleby är husvilla. I dag firar de gravöl. I morgon är TB i Nykarleby endast en obemannad tankautomat och med en sådan löser man inga världsproblem.

Teboil hat nämligen inte hittills lyckats hitta en förtagare som tar vid efter trion Jan-Gustav Kronqvist, Roger Back och Tor-Erik Knutar, som efter 16 år väljer att avveckla sitt gemensamma företag, som lika länge hyrt in sig i Teboilfastigheten på Sollefteågatan.

– Men det är nog bara en tidsfråga innan en ny företagare dyker upp, tippar och hoppas Roger Sund och Olof Frostdahl, två av stamgästerna på TB:s café.

Servicearbeten finns det däremot gott om i Nykarleby.

Men verkstäderna blir det oaktat två färre vid årsskiftet, eftersom Nykarleby Bilservice, som drivs av Bengt Kronqvist också är husvill.
• Från och med nyårsdagen är TB i Nykarleby endast en tankautomat. Däremot söker Teboil med ljus och lykta en företagare, som är villig att hyra in sig i servicestationen.

TB i Nykarleby stänger

Endast tankautomat i gång

Företagarna i TB:s servicestation i Nykarleby, TB-Autoservice, avvecklar sitt företag till nyår. I dag gör de fem anställda sin sista arbetsdag vid TB.


Någon ny företagare har Teboil hittills inte lyckats skaffa fram. Därför kommer stationen att stängas redan den första januari i väntan på att någon företagare skall hyra in sig i stationen.

Under tiden kommer endast en obemannad tankautomat att betjäna kunderna.

– Men inte stänger vi stationen och avvecklar i Nykarleby, intygar distriktschef Timo Åstrand vid Teboil, som emellertid medger art det inte varit lätt att hitta efterträdare till de Nykarlebyföretagare, som efter 16 år väljer att sluta.

Däremot tror Åstrand att Teboil kommer att lyckas i sin jakt och att det bara är en tidsfråga innan en lämplig företagare fortsätter med verksamheten, som förutom bensinförsäljning också omfattar ett café och en verkstadshall.

Bilservicearbeten finns det nämligen gott om i Nykarleby. Det intygar även Jan-Gustav Kronqvist, som tillsammans med Roger Back och Tor-Erik Knutar drivit verksamheten vid TB de senaste 16 åren.

Ett obemannat tankställe är dock inget bra drag från TB:s sida, räknar gubbarna vid stambordet vid TB, som därför spår att dörrarna snart öppnas på nytt. Åtminstone så hoppas Roger Sund och Olof Frostdahl och många andra med dem att stängningen av TB skall bli en kortvarig parentes.

Stadens billigaste kaffe, räknar Olof Frostdahl till en av fördelarna med TB-baren.

För många morgonpigga Nykarlebybor är TB lika viktigt som JT och morgonkaffet. Lite före klockan sex på morgonen har nämligen ”Gusti” Kronqvist [bilmekaniker] kaffet klart och då strömmar stamkunderna in för att lösa ännu något världsproblem.

I dag är det dock gravölet, som gäller runt caféborden.

En som inte vill stänga, men som därtill är nödd och tvungen är Bengt Kronqvist på Nykarleby Bilservice. Sin hall vid Kvarnvägen har han nämligen sålt till Nykarleby Spåntak, som skall ta hallen i bruk efter nyår. Affären blev klar redan i maj, men Bengt Kronqvist har hittills inte lyckats ragga upp några nya verkstadsutrymmen.

– Det är dåligt med verkstäder i staden, men servicearbeten finns det desto mera av, säger Bengt Kronqvist, som i sin jakt på utrymmen också meddelat sitt intresse för verkstadshallarna i TB.

Något intresse för barverksamheten och bensinförsäljningen har dock inte Bengt Kronqvist.


Kenneth Frostdahl deladepå Facebook.
Britt Sund, Jakobstads Tidning den 31.12.1997.

*     *     *

Holger Sund med fru Ellen på 1970-talet

Innehavaren Holger Sund med fru Ellen vid ”trädgårdstriangeln” tidigt sjuttital med Blomströms vid Gustav Adolfsgatan 9 i bakgrunden. Gården är riven sen länge och sedan 2006 församlingens parkeringsplats. Har inte tidigare reflekterat över andra fönstret från höger. Storleken och postindelningen visar att där en gång funnits någon form av verksamhet. Kanske det var där fotograf K. K. Sjöstedt hade sin ateljé. Förstoring.


Ur Lars Pensars samlingar.

*     *     *

Bemannad station 1979


I bakgrunden byggkranen för Andelsbankshuset. Poliskammaren i högerkant. Förstoring.

Johan Willman hittade bilden.

 

*     *     *

Obemannad station 2007


95-oktaning bensin kostade 1,369, 98-oktaning 1,389 och diesel 1,019. Förstoring.


Foto: F.L. den 16 juli 2007.
(Inf. 2024-02-19.)

 

 

*     *     *

Obemannad station 2019


”... mossbeväxt är trappan och ogräsen gro.” Gården som stod där Elof och Adélè Bromans hus med blå gavel nu finns. Bakom där nu Jakobstadsnejdens Telefon Ab:s telefoncentral är fanns Hanséns café. Ventilationsrören vid planket fanns tidigare i trädgårdstriangeln. 95-oktaning bensin kostade 1,499 och diesel 1,366. Förstoring.

Foto: F.L. den 1 juli 2019.

*     *     *

Stationen rivs 2021


Det blev säkert en hel del marksaneringsarbete efter att tomten använts som bensinstation i omkring sjuttio år. Förstoring.


Foto: Magnus Frostdahl den 21 oktober 2021.

*     *     *

Den tomma tomten


Var helt säker på att jag i somras fotade den tomma tomten, men tycks ha misstagit mig. Den som har vägarna förbi får gärna fota.

Dåliga konjunkturer för bostadsbyggande, så det lär dröja innan såret i gatubilden läks. När det blir bätte tider blir det måhända ett bostadshus på denna och granntomten Bromans. Förstoring.


Foto:


Läs mer:
Åberg & Svenfelts tändsticksplån och fakta om TB-stationen.
Fler artiklar ur ÖT.
(Inf. 2023-10-29, rev. 2024-02-19 .)