Året med Topelius är ett
pärlband av succéer –
”Idéerna fortsätter att bubbla”


Laura Holm, Anci Holm och Tina Nylund är spindlarna i jubileumsnätet som nu knyts ihop – ett nät som fångat in 15 000 besökare till Kuddnäs och betydligt fler till alla de evenemang som arrangerats i Nykarleby.
Foto: Jonas Brunnström


Till hög, till låg, till rik, till arm har Topeliusåret spridit guldkant, glans och prakt i rikligt mått både i och utanför Nykarleby.
 – Jubileumsåret har med råge överträffat också våra mest optimistiska förväntningar, medger välfärdschef Tina Nylund.


Medhåll får Nylund av museiamanuens Laura Holm och projektledaren Anci Holm. De blir i det närmaste lyriska då de tänker tillbaka på allt det som hänt och på alla de evenemang som avlöst varandra och som dragit till och med mera än fulla hus, senast i Munsala kyrka där jubileumsåret avslutades med bejublade konserten ”Topelius jul”.
15 000
personer har besökt Kuddnäs sedan maj.
 

Sedan det nyrestaurerade museet öppnade i maj har man hittills räknat in 15 000 besökare på Kuddnäs. Av dem kom 4 500 för att ta del av teaterpjäsen ”Den eviga sommaren”. Kön av dem som aldrig fick en teaterbiljett hann också blir lång. Men någon repris på sommarteatern blir det ändå inte.

– En normal säsong brukar mellan 3 000 och 4 000 besöka museet, säger Laura Holm.Laura Holm, Anci Holm och Tina Nylund är lyckligt överväldigade över det engagemang och uppbådats kring Topelius jubileumsår i Nykarleby.
Foto: Jonas BrunnströmHolm har  överraskats av de många besökarna från det finskspråkiga Finland som kommit från alla delar av landet bara för ett museibesök på Kuddnäs och med anledning av de 200 år som gått sedan Zacharias Topelius föddes.

Och bokningarna fortsätter strömma in. Tack vare restaureringen och grundvärmen i museet är det tillgängligt året om även om Kuddnäs öppnar för allmänheten först i maj.

Restaureringen av Kuddnäs har under fyra års tid kostat mellan 700 000 och 800 000 euro, eller helt enligt budget. Bokslutet är ännu på hälft och summan därför inte exakt. Hälften av kostnaderna står staden för och andra halvan har kommit från externa finansiärer.

– Topelius är Nykarlebys starkaste varumärke. Under jubileumsåret har vi också visat att det är möjligt att dra folk till staden i en mängd som mer än fördubblar stadens egen befolkning, säger Anci Holm.


Om besökarna till Kuddnäs varit 15 000 har de olika evenemangen runt om i staden under året därtill lockat publik som också kan räknas i tusental.

– Därtill har vi fått mängder av inbjudningar utanför Nykarleby för att komma och berätta om Topelius, säger Laura Holm.

Bo Kronqvist har under året hållit 76 regelrätta föredrag om Topelius både i Finland och i Sverige. Anci Holm har likaså, om än i mindre utsträckning, delat med sig av Topelius både hemma och utomlands.Ett restaurerat Kuddnäs har inte bara gjorts mera tillgängligt med ramper och hiss. Tack vare grundvärmen i museet är det möjligt för grupper att besöka muséet också vintertid.
Foto: Jonas BrunnströmFör Nykarlebyborna själva är Topelius så mycket mera än bara Kuddnäs.

– Topelius har en stark förankring i staden och är en viktig del i det genuina kulturarv som Nykarlebyborna i gemen är så stolta över, säger Anci Holm.
”Det är Nykarlebyborna själva som är och äger varumärket, de värderingar vi har och hur vi omsätter dem i praktiken för att i likhet med Topelius själv marknadsföra Nykarleby.”
Anci Holm
projektledare för Björken och Stjärnan
 

– Det är Nykarlebyborna själva som är och äger varumärket, de värderingar vi har och hur vi omsätter dem i praktiken för att i likhet med Topelius själv marknadsföra Nykarleby, säger Anci Holm.


Enligt Anci Holm, som i 23 månader jobbat med projektet Björken och Stjärnan, har det inte bjudit på några svårigheter alls att väcka intresset för Topelius bland Nykarlebyborna – tvärtom.

– Det engagemang med vilket föreningar och byar och helt vanligt folk i alla kommundelar tagit till sig Topelius är helt enastående, säger Anci Holm.

Hennes och planeringsgruppens vision för två år sedan, att lyfta ner Topelius från sin staty för att ta hem honom till Nykarleby och till stadsborna, blev mera verklig än vad Anci Holm själv hade kunnat drömma om.Lappar med tankar från planeringsstarten hänger kvar i Anci Holms rum – tankar och visioner som förverkligats på ett sätt som varken Holm eller de andra i planeringsgruppen ens kunde drömma om då tankarna klistrades på väggen.


– Och ju mer vi grävt i Topelius desto mera har vi hittat i de avtryck han lämnat i staden – inte minst i form av hans värderingar som öppenhet, humanism, tolerans, jämlikhet och civilkurage och som är minst lika aktuella i dag, säger hon.

– Att lära sig något om Topelius är som att resa i rymden – ju längre man reser desto mera finns att se, säger hon.

Såväl Anci Holm, Tina Nylund som Laura Holm ser också hur jubileumsåret satt fart på utvecklingen av Nykarleby i stort – i företag, i föreningar och bland hantverkare, som tillsammans också bidragit med helt nya produkter under året – allt från Kuddnäsöl till Nykarlebystjärnor i modern design och till ett Topeliusinspirerat konstverk i rondellen intill Kuddnäs.

– Och idéerna fortsätter att bubbla, också hos oss, säger museiamanuens Laura Holm.

Tack vare 200-årsjubileet har staden också fått mycket medial uppmärksamhet som spätt på den gemenskap som byggts upp av stadsborna under året.

– Vi är som vi är – mycket tack vare Topelius. Och vi är stolta både över Topelius och oss själva, säger Anci Holm.


Axplock från jubileumsåret

 • 14 januari: Topelius födelsedag, Topeliusfest i Stjärnhallen (500 i publiken).
 • 7 april: Glassiga tidskriften Magazin Nykarleby kom ut i 15 000 exemplar.
 • 20 april: Barnlitteraturseminarium arrangerades av Björken och Stjärnan på Kredu.
 • 15 maj: Utställningen ”Topelius sagoland” öppnade.
 • 15 maj: Nyrestaurerade Kuddnäs öppnar. Återinvigningsfest den 25 juni.
 • 1 juli: Premiär för ”Den eviga sommaren”, som spelades 15 gånger med fulla läktare.
 • 6 juli: Visafton på Majniemi.
 • 10 augusti: Topeliusseminarium, som arrangerades av Svenska Litteratursällskapet.
 • 11 augusti: Huvudfesten ”Strövtåg i Topelius värld” pågick en hel lördag med tusentals besökare.
 • 1 december: ”Topelius jul”, konsert i en fullsatt Munsala kyrka.
 • 11 december: Joulua odotellessa, en finskskpråkig julallsångskväll i fullsatt Gula salen på Kuddnäs.
 • Under jubileumsåret har det i alla kommundelar satts upp en mängd skyltar, där byar och föreningar satt sina visioner, motton och kopplingar till Topelius i tryck.
 • [December? Häftet Topelius spår. Topelius som en del av Nykarlebys vaumärke.]


Britt Sund Österbottens Tidning, webbupplagan den 26 december 2018.


Läs mer:
Fler artiklar ur ÖT.
(Inf. 2018-12-28, rev. 2018-12-28 .)