Nu finns tomt för nya biblioteket

Staden har köpt en tomt att bygga det nya biblioteket på. Det kommer att stå i stadskärnan, mellan bokhandeln och det gamla bankhuset.


För att kunna bygga biblioteket blir man tvungna att riva affärshuset på Topeliusesplanaden 10.

Det här är ett fotomontage som visar hur det kan komma att se ut, säger stadsgeodet Tom Johansson [senare planläggningschef] och visar upp en bild som arkitektbyrå Rajaniemi har skapat för byggnadskontorets räkning.Tom Johansson [planläggningschef t.o.m. 1923] visar upp ett fotomontage, där det syns hur det nya biblioteket kan komma att passa in i stadskärnan. Biblioteket syns till höger på bilden. Förstoring. Förstoring av fotomontaget. [Gyldéns stadsplan från 1841 på väggen.]
Foto: Jessica Poikkijoki
.[Förstoring av fotomontaget.]


Eftersom den nya
bibliotekstomten finns i anslutning till den historiska delen i Nykarleby centrum måste byggnaden anpassas till sin omgivning i fråga om skala, höjd och form.

- Den får inte vara så prålig att den tar all uppmärksamhet från den skyddade fasaden på Bankgatan 8.

Från torget kommer man inte att se särskilt mycket av den nya byggnaden.

Den kommer att ligga djupare in på tomten än den nuvarande byggnaden, men vi kommer att lämna en liten planteringszon mellan det gamla bankhuset och infarten vid Nykarleby Wärdshus.


Projektet
,
som fortfarande befinner sig i inledningsskedet, kommer att utföras i egen regi. I nuläget har programmet för deltagande och bedömning funnits till påseende vid byggnadskontoret under en månads tid.

Till våren, när man har gjort en trafikteknisk granskning, kommer planen att finnas till påseende igen, i form av ett planutkast. Alla stadsbor får kommentera planen. Nästa höst ska planen vara färdig. Om vi inte hade så mycket på gång skulle det gå snabbare, säger Tom Johansson.

Det nya huvudbiblioteket finns med i Undervisnings- och kulturministeriets finansieringsplan för år 2016.


Jessica Poikkijoki, Nykarleby Posten, 20 november 2013.

Inredningsfirman Wargendahl köpte gamla bankfastigheten och flyttade sin verksamhet från Liljedahls affärshus.


Läs mer:
Tillkomsten av Biblioteket vid Topeliusesplanaden.
Fler artiklar och notiser ur Nykarleby Posten.
(Inf. 2023-10-29, rev. 2023-10-29 .)