Företag & ekonomi

 

Trävaruhandeln
utvecklas positivt

— Flyttningen till Nykarleby var ett steg i rätt riktning, säger Kjell Svarvar som tillsammans med sin bror Kenneth förestår Svarvars Trävaruhandel vid Sandvägen i Nykarleby. Och var finns då Sandvägen? Jo, på industriområdet söder om Kovjokivägen.

— Utvecklingen har varit gynnsammare än väntat och många besökare är fortfarande förvånade över hur snabbt företaget har vuxit upp här. Vi hoppas förstås att allt flere nykarlebybor ska upptäcka oss.


— Det var sommaren 1979 som bygget här påbörjades och vid årsskiftet 1980 var det klart för inflyttning. Vi kom från Bennäs, där pappa startade rörelsen i början av 70-talet och hyrde en hall. 1978 ombildades sedan företaget och vi beslöt att flytta verksamheten. Tomten här arrenderar vi av staden och det kommunala samarbetet har fungerat väl. Också ur marknadssynpunkt kan vi säga att placeringen är bra — en lucka har fyllts i området. Vi finns på Nykarlebys hemmaplan s.a.s.

— Vilka trävaror rör det sig om?

— Främst är det olika slag av paneler och lister eller hyvlat virke, men också vanligt sågat virke förstås, liksom tryckimpregnerat virke. Vi utför också frakthyvling om man har eget virke.

— Vi köper själva in sågat virke och förädlar det till paneler och lister. Två hyvelmaskiner är i gång liksom en klyvbandsåg.

— Vart levererar ni produkterna?

— Vi kan ju nämna Oravais Hus, som köper paneler och lister för sin elementtillverkning. Jaro tillhör också våra större kunder. Då gäller det främst emballage, färdigt hopspikat för att packa bl.a. rör i. Det är ju truckar som lastar härefter. Farmare använder sågat virke för sina mink- och rävhus, och så finns det ju ett varmansbehov som vi fyller.

— Hur stort är arbetsstyrkan?

— I dag har vi 9 fastanställda medan styrkan i sommar har varit 14. När vi kom 1980 hade vi 5 fastanställda personer.

— Vad säger omsättningen om utvecklingen?

— 1980 var 1,2 milj., 1981 2,2 milj. och 1982 3,9 milj. Den är bättre än den beräknade budgeten.


Börje Byfeld
Kjell Svarvar väljer lämpliga lister åt en av sina kunder Kaj Blomqvist som för stadens räkning skaffar material till Jeppo skola.
Förstoring. Kolorering: Peter Gullback.


Läs mer:
Ab Svarvars Trävaruhandel/Ab Nykarleby Ekopaint Oy/Nykarleby Byggservice Ab/Ab Ekonoment Oy/Ingenjörsbyrå Cay Kronqvist.


*     *     *
 

HAB växer

HAB ändrar om i fastigheten och tar alla de utrymmen som finns i bruk för bankändamål. Det är sista ändringen som går att genomföra inom de nuvarande väggarna, säger direktör Allan Blom.

De nya utrymmena disponeras dels för expeditioner, dels för kundförrättningar. Samtidigt byggs luftkonditioneringen ut för att eliminera olägenheter. Ytan i valvet fördubblas. Ombyggnaden sker dock inom ramen för den stil som finns, interiören förändras inte.

Den 25 oktober blir det officiell öppning med nya chefdirektören Kari Nars på plats.


Läs mer:
HAB 100 år.*     *     *
 

Börje Byfeld


Läs mer:
Restaurang von Döbeln.


*     *     *
 
 

NYKARLEBY PÄLSNINGSCENTRAL AB


Vi tillverkar och saluför:
— lyor och burar för räv och mink
— cylinderinlägg inklusive styrox till
     gamla minklyor

— mink- och rävhus fackverk
— uppmontering av räv- och minkhus
     (även delbetalning och uthyrning)

— galler förmånligt

Pälsningstaxorna 1983—84:
Räv 27—30 mk
Mink 9—10 mk
Tel. 967-20810 SJÖHOLM eller SIEKKINEN


Läs mer:
Nykarleby Pälsningscentral.*     *     *
 Bjarne Snårbacka, Monå, har under sommaren startat serviceverksamhet för transport av flytande avfall. Han riktar sig närmast till Nykarleby-Oravaisområdet och innehar den enda bilen i området som har tillstånd för avfallstransport. Allt är planerat för att han med kort varsel ska kunna rycka ut, också på obekväma arbetstider om behov uppstår. Biltelefon finns.

Bilen är utrustad som en normal slamsugningsbil och har därmed en effektiv utrustning som kan klara större ställen, t.ex. fryserier. Snårbacka avser att komplettera med specialutrustning vartefter det blir nödvändigt. Ett snabbare arbete ger ju konkurrenskraftiga priser.

I sammanhanget kan nämnas att Snårbacka fått god hjälp med den hydrauliska delen av utrustningen vid Spåras verkstad (FINNROLBA) som har specialiserat sig på slamsugningsbilar. (Foto: Bildström)


Nykarleby Posten augusti 1983. Det sista var lite bredvid bevakningsområdet, men eftersom Snårbacka betjänade Nykarleby-Oravaisområdet och Juro-Clean är en efterträdare till Finn Rolba, fick det slinka med.


Läs mer:
Fler artiklar ur Nykarleby Posten.
(Inf. 2022-09-19, rev. 2022-09-25 )