Lucka 12   LUCKA 13 Lucka 14 
  Adventskalendern 2012  

Julhälsning till kovjokibor i främmande länder


Hur firar ni jul, alla kovjokibor, som flyttat till främmande länder? Vi som bor kvar här hemma ställer den frågan då julen nalkas. Säkert går edra tankar på minnenas stigar i vår kära hembygd.

Här i vår lugna vrå av världen går dagar och år sin stilla rytm. Åldringar har gått in i evighetens värld, men barn och ungdom växer upp och träder till, som livets gång är. Människorna i bygden är nyktra, sedliga och arbetsamma samt förvånansvärt kunniga i alla slags arbeten. Men trots att traktorer och mångahanda moderna arbetsredskap nu står till buds, är bondens arbetsdag lång och tung från tidig morgon till sena kväll.

Den 7 november hölls en nykterhetsfest i skolan. William Hermansson och Axel Liljedahl ledde programmet. Adèle Liljedahl leder Marthaföreningen, Irene Lundqvist ger, trots åldern, sina krafter och omsorger om Sjömansmissionsföreningen.

I vår tid talas mycket om småindustrier och flera sådana har på senare tid uppstått i vår by. Kovjoki snickeri fullgör stora beställningar vida ifrån och äges av de kunniga Fride Lindskog och Rolf Högdahl. Gilbert Nordström svarar för vårt dagliga bröd från sitt trevliga bageri. Stig Blom äger och fortsätter med energi f.d. Hellbergs gjuteri. Bolaget Kovjoki metall surrar [skall det möjligen vara svarvar?], svetsar och bultar så det hörs vida i byn. Mycket välutfört arbete görs där med Sigurd Hermansson som chef. Vårt mejeri är kvar, där Stig Högdahl nyligen tillträtt disponenttjänsten. Träder vi in i handelslagets butik, betjänar oss Gunda Heselius [g. Kronqvist] snabbt och villigt; nu har hon dock valts till kassörska vid sparbanken i Nykarleby. Gamla kvarnen och sågen sköter alltid glada och tjänstvilliga Sven Heselius. Erik Westerlund och fru Ragni gör affärer i sin ägandes butik i ”Gränback tåe”. Emil Åhman sköter om med säkra händer att alla elektriska ”konster” fungerar.

Så framskrider våra dagar. Novembermörkret ruvar kring knutarna, men redan skymtar julens stjärna. Hembygden hälsar Eder, som bor i fjärran o. önskar er en välsignad julhögtid och ett lyckosamt nytt år.

Hanna SjöblomÖsterbottniska Posten, emigrantnummer 48 den 27 november 1959.
Lars Pensar tillhandahöll.
Stora problem attt hitta lämplig illustration, men slutligen hittade jag i alla fall denna Kovjokianknutna stolpbod på Åbo Akademis Spegeln.


Läs mer:
Innehållsförteckning till Kovjoki.
Fler artiklar ur emigrantnumret.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2012-11-25, publ. 2012-12-13, rev. 2023-12-26 .)