Marknad. 

Då detta skrives, dåna hammarslagen från torget, där marknadsstånden just slås upp. Två stora tält med skjutbanor ha redan någon dag prytt torget och härtill ett tredje med ormar och andra djur. Hästbytare och andra affärsmän ha ock redan infunnit sig och trampa våra gator med betänksamma steg. Märkvärdigt nog ha tattarna försummat sig denna gång, ty tills vidare har man inte sett deras lysande röda dukar och deras wida stövelskaft.
     Spritbutiken är stängd, men hwilken trafik har det inte varit de senaste dagarna! Femton welocipeder wäntade engång utanför, och porrar och flaskor förswunno i de präktiga skyddande wäskorna. Andra har knutit sina porrar i halsdukar och dolt dem under jackorna. Det will synas, som om wederbörande stämdes för denna förberedelse till marknaden.
     Wädret lofwar att blifwa ypperligt. Wägarna är torra och termometern visar 15 grader i skuggan.Mössproblem.

Vår kyrkas nya orgel har i dagarna blifwit undersökt af firman Walckers ombud i Finland, orgelbyggaren Jurwa. Anledningen härtill är måhända den, att doktor Ilmari Krohn från Helsingfors inom kort skall uppträda i kyrkan, och är firman naturligtwis mån om att orgeln härwid befinnes i godt skick, i synnerhet som garantitiden är 5 år.
     Enligt hwad som oss meddelats, har det utmärkta instrumentet hållit sig wäl, men är det utsatt för en icke ofarlig skadegörelse af  M Ö S S,  mot hvilka man hittills icke lyckats finna något utrotningsmedel.


Österbottniska Posten nr 39/1911.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll med kommentaren.

Porrar måste ju vara någon typ av flaska eller krus, kanske kan det hittas i en ordbok från den tiden. Överlag, vilken blek kopia marknaden är i dag mot den för 100 år sedan!Karl Henriksson kommenterade:

Hej Fredrik,
En liten kommentar angaende ordet porrar som anvandes I artikeln om marknaden i nykarleby.
     Min morfar edvin marklund anvande det ordet annu pa 70 talet. T.ex. store vatten flaska “vatu porn” eller bensin tank “bensin porn”
(Inf. 2010-12-01.)


Läs mer:
Marknaderna av Erik Birck.
Den romantiska epoken, Walcker-orgeln 1909—1979 av Svante Österbacka.
Topelius anatomiserande.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2010-11-25, rev. 2013-11-25 .)