HÅGKOMSTER FRÅN MIN NYKARLEBY-TID

1883—1916

AV

V. K. E. WICHMANN.

(GÅNGE ROLF)


NYKARLEBY 1933. J. W. NESSLERS TRYCKERI.


[Gick som följetong maj–juni 2004.]

 


Innehåll
I Min lärarverksamhet såsom lektor och direktor vid seminariet och övrig lärarverksamhet. 3
II Ett angrepp mot seminariets existens. 9
III Mina övriga kolleger vid seminariet samt mitt förhållande till dem och mina lärjungar. 13
IV Några interiörer ur läroverkets inre och yttre liv. 19
V Författarverksamhet och studieresor. Brandkårsman. 29
  En ny vacker visa om Nykarleby frivilliga brandkårs utfärd till Jakobstad. 36
VI Sällskaps- och umgängesliv i Nykarleby på 1880-talet. 40
VII Ofärdsårens begynnelse och ingrepp. Min överflyttning till Sverge. 43
VIII Såsom lärare i Stockholm. 1904—1905. 56
IX Återkomsten till hemlandet. Storstrejken. 68
X Mitt deltagande i riksdagen 1908. 70
XI Epilog. 76


V. K. E. Wichmann (1933) Hågkomster från min Nykarleby-tid 1883—1916.


Läs mer:
V. K. E. Wichmanns-Gånge Rolfs lektorsår i Nykarleby av K. V. Åkerblom.