Niilo Böök


TAB.17.

     VII. Niilo Böök (son till Arthur Werner Alexis B., tab. 15), f. i Kemi lfs [landsförsamling]. 15 nov. 1884. Student (österb., senare nordösterb.) från Klassiska lyceet i Tavastehus 20 maj 1905. Avlagt gymnastiklärarexamen 1908 samt pedagogie-examen 1909. Tf. kollega i gymnastik vid Åbo svenska klassiska lyceum 1908—09 samt vid Björneborgs lyceum 1909—10. Lärare i gymnastik vid Realläroverket i Mariehamn 1909—18. Meddelat vid detta läroverk (jämväl vid dess fortsättningsklasser) undervisning i hälsolära samt (såsom vikarie) i naturalhistoria, fysik, matematik och finska. Efter slutförda studier i geografi utnämnd 1918 till lektor i gymnastik och hälsolära vid Nykarleby seminarium; meddelar undervisning i geografi därst. Deltagit i frihetskriget som batteriadjutant vid artilleriet 13 mars—20 maj 1918. — Gift i Mariehamn 1 dec. 1911 med Elsa Viktoria Gustafsson, f. i Mariehamn 22 mars 1890, dotter till telefonmontören, parcellegaren Gustaf Mathias Gustafsson och Ida Kristina Östling.

     VIII. Barn :
     Lise-Maj, f. 29 maj 1913.
     Lauri Herved, f. 10 juni 1914.
     Else, f. 28 juli 1915, död 16 okt. s. å.


Atle Wilskman (1920) Släktbok II:2, sid 354. SLS CXXXVIII:2.
(Inf. 2004-11-07.)Ett fynd

Jonas Andersson, nuvarande ägare till gården vid Gustav Adolfsgatan 41, hittade meddelandet instucket i en tappning i en dörr på vinden 89 år efter att det skrevs. Med reservation för feltolkning:

14 jan 1931

Herved for i
dag till gamlakarle-
by. I dag börjar
skolan jag får
inte gå ännu jag
Har varit sjuk
skidat 3 gånger
efter natten på
tyng och (på högr
börjar skolan på

 

 

 
”Bevis” för att Böök bodde på dåvarande Gustav Adolfsgatan 29

Herrns tidning

Hufvudstadsbladet
lördagen den 31 mars 1928.

Fruns tidning

Åland,
lördagen den 10 mars 1928.


Adressetiketter som jag hittat under korkmattor på Gustav Adolfsgatan 41. Vid ett annat tillfälle hittade jag ett omslag för bokpaket med paketmärken från Nykarleby Jernväg.


Läs mer:
Bööks gård, mitt barndomshem, på Gustav Adolfsgatan 41.
Minnesruna i Österbottniska Posten.
Böök var scoutledare.
Böök av K. J. Hagfors.
Else överlämnade skyddskårsflagga 2019.
Nykarleby ”frivilliga brandkår” bildas av Erik Birck.
Fler Fynd.
(Rev. 2022-01-31 .)