Nyinfört under juni 2019
   
24 Lämna något bakom sig av Ewa Wenelius tillhandahölls av Lars Pensar. (13)
   
20 När hände vad på Nybo och kring Nykarleby av Mats Blomqvist kompletterad med åren 2016–2018.
  Randomroutine. (18)
   
17 Ett urval ur Börje och Regina Haglunds foton tillhandahölls av Stig Haglund:
  - Gustav Adolfsgatan 39.
  - Konfirmander och Normens vedlider.
  - Rimfrost.
  Seminariets höstutfärd av Karl Theodor Oljemark. (45)
   
13 Thorsö och Torsö i Nationalbibliotekets digitala samlingar. (9)
   
10 Juthbacka Semesterhem höll vårstämma.
  Helga Björklund 60 år.
  Foto 1 av sjukhuset.
  Foto 2 av sjukhuset. (25)
   
6 Filatelistisk kuriositet tillhandahölls av Juhani Nyman.
  Notiser och artiklar ur Österbottniska Posten nr 19 2019.
  Kollade bilder från sommaren 2018:
- Skulptören Kotsiaks signatur.
- Gapastein.
- Bertel Olsons Fiat. (42)
   
3 Den första studentklassen från Nykarleby samskola tillhandahölls av Leif Westerlund.
 

Gamla sjukhuset rivs av Peter Gullback tillhandahölls av Stig Haglund. (28)Läs mer:
Nästa månad: Augusti 2019.
Föregående månad: Maj 2019.