Nyinfört under juni 2018
   
18 Komplettering av sångfestförteckningen tillhandahölls av Mats Björkstrand.
  Nykarleby samskolas klass 2 1957–58 tillhandahölls av Camilla Heikius. (11)
   
14 Nykarleby samskolas klass 1 1956–57 tillhandahölls av Camilla Heikius.
  Kraftverksbygget och Ljusparken tillhandahölls av Lars Pensar.
  Prästen och hans hjord av Alf Åberg.
  TV-program i Sveriges TV med anknytning till Nykarleby. (32)
   
11 Normalskolans klass 1–4 1952–55 tillhandahölls av Camilla Heikius.
  Lågvatten tillhandahölls av Lars Pensar:
  - Vid Berget.
  - Vid Simstranden.
  - Vid Södra vågbrytaren.
  - Vid Villa Gammelgård.
  Neo-Carolina kompletterad med nittioåttonde varianten. (30)
   
7 Normalskolan / NORMEN 1908–2018 av Maria Sjöblom m.fl. (5)
   
4 Sundby bro tillhandahölls av av Lars Pensar.
  Notsier i Österbottniska Posten i februari 1925. (9)


Läs mer:
Nästa månad: Augusti 2018.
Föregående månad: Maj 2018.