Nyinfört under december 2018
   
17 Bankgatan av Benkku Gästgivars.
  Zacharias Topelius antavla tillhandahölls av Stig Haglund.
  Lucia tillhandahölls av Lars Pensar. (41)
 

 

13 Kalle Anderssons stjärnfaktablad. (5)
   
10 Det har inte blivit någon adventskalender på några år, men något julaktigt bör ju finnas, så här kommer Nykarlebystjärnkonstruktör Kalle Andersson.
  JT-notiserrna från 1899 kompletterade. (49)
   
6 Normalskolans klass 1 1971–72 tillhandahölls av Helena Haglund.
  Kyrkan målas av Reino Kalliomäki.
  Sale tillhandahölls av Stig Haglund.
  Info om nya julkort tillhandahölls av Lars Pensar.
  Nykarlebyborna vill ha kafé uppe i det nya vattentornet och
  Ingen vågar hyra Liljedahls hotell lånades av Margite Enlund.
  Rom och Kartago av Gustaf von Numers.
  Ovanstående medförde en del JT-notiser från 1899. (40)
   
3 Ammunition tillhandahölls av Lars Pensar. (7)

Läs mer:
Nästa månad: Januari 2019.
Föregående månad: November 2018.