Nyinfört under oktober 2019
   
17 Nykarleby nya järnväg invigd illhandahölls av Lars Pensar. (15).
   
14 Uppehåll p.g.a. begravning.
   
10 Nykarleby asfalterar alla genomfartsgator och
  Nykarleby-gator grundförbättras i takt med långsiktsprogrammet tillhandahölls av Susanne Öst.
  Storbron tillhandahölls av Lars Pensar. (22)
   
7 Gustav Adolfsgatan 36 tillhandahölls av Mona Udd.
  Invigning av Ljusparken tillhandahölls av Mona Nygård. (27)
  (Notera bidragarnas förnamn!)
   
3 Stadsbastun får el-uppvärmning tillhandahölls av Susanne Öst. (15).


Läs mer:
Nästa månad: November 2019.
Föregående månad: September 2019.