Nyinfört under april 2018
   
23

Vårfloden 16–18 april tillhandahölls av Stig Haglund.

  Kyrkan av Torsten Korsström tillhandahölls av Lars Pensar.
  Minnesruna över J. F. Barck. (42)
   
19 Topelius' stad i Österbottnisk lustresa av J. J. Huldén kompletterad med nutida bilder,
  Milstolpar över konstskolan och
  Kyrkan av Torsten Korsström tillhandahölls av Lars Pensar.
  Tomtgrälet i Nykarleby med foto av Sven Bertlin.
  Ändrade posttider. Konkursansökan. Spritbeslag. Den försåtliga isen. Alarmsignalapparater. Fyra spritångare i Kvarken.
  Sigmund Schalin död. (55)
   
16 Minnesrunor tillhandahölls av Rabbe Sandelin:
 

- Alfred Huldén

  - Torkel Holstius
  Farväl, du vita general av Ernst V. Knape tillhandahölls av Lars Pensar.
  Höbärgningsbild. (25)
   
12 Ägirs stuga tillhandahölls av Henrik Dumell.
  Topelius minnessten tillhandahölls av Carola Doktar.
  Minnesruna över Eliel Backlund tillhandahölls av Rabbe Sandelin.
  Kuddnäs av Torsten Korsström och
  Om Totti tillhandahölls av Lars Pensar. (23)
   
9 Bilder från Stadsträdgården tillhandahölls av Ann-Sophie Sandström.
  Bilder från kraftverksbygget tillhandahölls av Stig Haglund.
  ÄGIR och allmogebåtar i Nykarleby av Einar Hedström tillhandahölls av Lars Pensar. (47)
   

Egentligen är det påskuppehåll, men ett kommande hundraårsminne går före det: Melins kompani i striden om Tammerfors. (12)

Kuddnäs
Läs mer:
Nästa månad: Maj 2018.
Föregående månad: Mars 2018.