Nyinfört under januari 2021
   
14 Margite Enlund tillhandahöll:
  - Giftig rök från roskgräv.
  - Stor stril i Nykarleby: 'Ska det vara så ska det'
  Ekorosk.
  R&R Frostdahl kompletterad.
  Vårt land kompletterad med illustration. (21)
   
11 Hällgrund från Grisselören av Lars Pensar.
  Kolorering av interiör i Westerlunds elaffär av Peter Gullback.
  Artiklar om Företagen på Kampen av Margite Enlund:
  - Nykobe.
  - Kvarnvägen 2.
  - Nykoprint.
  - PrePrint.
  - Allmänna artiklar.
  Kampen i Österbottniska Posten. (258)


Läs mer:
Nästa månad: Februari 2021.
Föregående månad: December 2020.