Nyinfört under oktober 2018
   
15 Tall- och sandmon i Kovjoki tillhandahölls av Leif Sjöholm.
  Sökte nejonögon i Nationalbibliotekets digitala samlingar och hitttade några förekomster:
  - 1911: Krönika av Kurre.
  - 1916 På retur av Ambrosius.
  - 1922: Krönika av Kurre.
  - 1923: Hos Vasa Lottor i Nyländska skyddskåristen.
  Lotta Svärd-tallrik. (57)
   
11 Våra svenska kyrkliga sångfester i Svenskt kyrkoliv i Finland 1928.
 

Platsen för det bli vande interkommunala tuberkulossjukhuset. Ger byggnadsstyrelsen grå hår. (8)

   
8 Tema Rijf. Rätt mycket är likt i de olika artiklarna, men det finns dock små skillnader.
  Nytt ljus över vår kyrkobyggnadskonst på sjuttonhundratalet.
  - Byggmästare från svenska Österbotten. 1922
  - Österbottnisk kyrkobyggarsläkt. 1926.
  - Namnkunniga österbottningar. 1927
  - Österbottniska kyrkobyggmästare av K. V. Åkerblom. 1928.
  - Nyförvärv till Ateneum.
  - Österbottningar i Norrland. Gamla konstnärliga förbindelser över Bottenhavet av Manne Hofrén. 1929. (40)
   
4

Kyrkans Ungdom i Nykarleby 100 år 1915–2015 av Peter Portin m.fl. (106)

   
1 Hälsning från den gamla järnvägen av Magnus Forsén.
  Farm-Frys av Johan Willman.
  Ny litteratur:
- Zacharias Topelius dagböcker av Pia Asp och Eliel Kilpelä.
- Nu spränger vi taket av Christel Sundqvist.
- Älvan och jordanden av Tuva Korsström (utkommer i oktober). (33)


Läs mer:
Nästa månad: November 2018.
Föregående månad: September 2018.