XIX. INDUSTRIALISERINGSFÖRSÖK EFTER KRIGET


Byggnadsverksamheten efter kriget gav upphov till flera företag. I okt. 1947 inregistrerades ”Nykarleby Byggnadsbyrå, Björkholm och Norrback” med byggnadsverksamhet, ritningar och kostnadsförslag som ändamål. Innehavare var Gösta Edvard Björkholm, Petalax och Gunnar Edvin Norrback, Nykarleby. I juni 1949 övertogs firman av byggmästaren Tor Johnsson, [som 1947 var med och byggde Laxö], Nykarleby.

Bland övriga företag i branschen vid denna tid märkes Bröderna Westerlunds Såg- och Snickeri, som anmäldes i okt. 1948 och inregistrerades den 29 okt. s.å. Ägare var Erik Herman Westerlund från Nykarleby landskommun och Stig Alfons Westerlund från staden. Den förstnämnde fortsatte 1963 företaget under firmanamnet Nykarleby Såg & Snickeri. Företaget drevs med framgång, till en början på en 9.450 m² [945 m²?] stor tomt i kvarteret 801 i stadens utkant. Snickeriet tillverkade minkburar och minkhus samt byggnadssnickerier och sysselsatte vid mitten av 1960-talet tjugo man. År 1966 byggdes ett större snickeri på en av staden arrenderad tomt vid Kovjokivägen strax bortom järnvägskorsningen [Järnvägsgatan i dag], där staden planerat sitt nya industriområde. För ändamålet beviljades Westerlund ett småindustrilån. Invid den nya tomten hade han sedan några år innehaft en ramsåg [som byggdes av Armas Mäenpää].


Bröderna Westerlunds Såg- och Snickeri vid korsningen Bankgatan-Östanlid, mot nordväst. Annons om att man flyttat till platsen.
[Bröderna Westerlunds Såg- och Snickeri vid korsningen Bankgatan-Östanlid, mot nordväst. KAn även var Jakobstads trävaru, beroende på fotograferingsåret. Grönkulla handikappboende och stadsveterinären finns där idag. Annons om att man flyttat till platsen.
Foto 1950-talet, senast 1958.

Jakobstads trävaru köpte anläggningen av Westerlund. Fjalar ”Lala” Olson som jobbade där följde med firman till Jakobstad där den verkade till för två år sen på Bottenviksvägen, granne till Påras. Vid Jakobstads trävaru köpte seminaristerna slöjdvirke för exklusiva pjäser i bl.a. mahogny och alm, ja även teak! Men naturligtvis fanns det möjlighet att köpa vid Gräggs i Sundby, Haralds såg vid Haralden och av bönder vanligt byggvirke.

Lars Pensar 2019-03-14.]


Företaget sysselsatte 1968 ägaren och fem anställda och under sommarperioden det dubbla antalet. Hälften av produktionen utgjordes av minkhus. Genom samarbete med Gösta Granlund i Munsala, som tillverkade burarna, kunde företaget leverera kompletta minkfarmer för uppmontering till farmarna. Den andra hälften av produktionen upptogs av byggnadssnickerier, där företaget kunde stå till tjänst med allt vad en egnahemsbyggare behövde. [Fönster, dörrar, köksinredningar m.m.] Företaget tillverkade även båtinredningar och inredningssnickerier för husvagnar. År 1975 sysselsatte företaget 14 man. 1)Erik Birck (1988) Nykarleby stads historia del III, sid. 542.


Nästa kapitel: Gyllenbergs fabriker.


Firman finns kvar, men heter numera Westwood Oy Ab och har specialiserat sig på trätrappor.

2004 såg logotypen ut så här:
.


2012 gjordes en omorganisation och möjligen i samband med det ändrades till denna logotyp:


Läs mer:
Nykarleby Såg & Snickeri i Finlands handel och industri i bild IV.
Mäenpääs såg vid gamla staionsområdet.

Företagets webbplats, öppnas i ett nytt fönster.
(Inf. 2004-04-17, rev. 2019-03-14 .)