Innehåll

Fakta
Etiketter från Nykarleby
Typologi
Etiketter från Kovjoki
WÄRDE-STÄMPLAR
och
REKOMMENDERINGSETIKETTER


Man började rekommendera brev redan på 1600-talet, men det skrevs för hand på försändelsen. Den första officiella rekommenderingsstämpeln användes i Åbo år 1875. Det är dock inte helt klart när användandet verkligen börjat. Sipari som forskat i ”rekommenderingshistorien” har inte funnit postens bestämmelse för det. R-etiketter introducerades den 1.1.1883.

Soile Siltala, bibliotekarie, vid Itella Abp, Postmuseum, Biblioteket, informerade.
(Inf. 2011-10-30.)


Rekommenderat brev används då man behöver ett kvitto på att försändelsen avsänts. Försändelsen överlämnas mot kvittering till adressaten eller adressatens ombud.Från den 1 november 1882 skulle en ”R-stämpel” åsättas rekommenderade brev. Tidigare hade en stämpel ”WÄRDE” använts både för rekommenderade och assurerade brev.


Nykarleby


 
1896  

Den 25 juni 1896 användes denna etikett med storlek x mm.

Hela kuvertet.
(Inf. 2020-09-25.)1898
 


Wärde-stämpel.

Hela kuvertet.
Kuvert från Nykarleby Aktiebank.
(Inf. 2015-12-06.)
1898
 

Den 4 januari 1898 (ankomststämpel) användes denna etikett med storlek 37x15 mm.

Hela kuvertet.
Baksidan
(Inf. 2019-02-24.)
1912
 

Den 18 januari 1912 användes denna etikett med storlek 37x13 mm.

Hela kuvertet.
Variant från 1915.
(Inf. 2016-04-28.)
1923
 

Den 4 april 1923 användes denna etikett med storlek 37x15 mm utan perforering. Identisk med ovanstående så när som på att No är kursiverat och det är två streck under och snedklippt – trodde jag tills jag på Huuto-net såg ett brev med etikett med nr 367 och då visade det sig att etiketten är rakklippt men snedtryckt.

Hela kuvertet.
Baksidan
(Inf. 2019-02-24.)
1937
 

Från början av 1937 användes denna etikett med storlek 37x13 mm och perforering på långsidorna.

Hela brevet.
(Inf. 2011-10-30.)
1951
 

Den I mars 1951 användes denna etikett med storlek 37x20 mm och perforering på långsidorna. Har även sett den användas 2 november 1949.

Hela brevet.
(Inf. 2014-11-01.)
1951
 

Den 23 april 1951 användes denna etikett med storlek 37x20 mm och perforering på långsidorna. Identisk med ovanstående så när som på att löpnumret tangerar ramen. Förmodligen ett feltryck.

Hela kuvertet.
Baksidan
(Inf. 2019-02-24.)
1970
 

I början på 1970-talet användes denna etikett med storlek 37x13 mm och perforering på långsidorna.

Läs mer i anslutning till stämpeln.
(Inf. 2010-03-21.)
Här saknas möjligen en variant som använts i Kovjoki 1977.
(Inf. 2014-06-04.)
 


1974
 

Och det gjorde det! Den 11 juni 1974 skickades ett C6-kuvert från Nykarleby Andelsbank till Ab Finansinstitutet i Helsingfors. Ankomststämplat vid Helsinki/Helsinfgors 13 den 12 juni.

Hela kuvertet.
(Inf. 2020-01-12.)
1982
 

I juli 1976 användes denna etikett med storlek 37x13 mm och perforering på långsidorna. Ganska lika den ovanför, men denna har även text på finska.

Brevet skickat till brevvänsförmedlingen International Youth Service i Åbo från Paul Lindholm, Rajåker 66 900 Nykarleby den 20 september (ev. augusti) 1982.

Hela kuvertet.
(Inf. 2011-10-05.)
1988
 

I slutet på 1980-talet användes denna etikett med storlek 37x13 mm och perforering på långsidorna. Lika den föregående, så när som på att på denna börjar löpnumret till vänster om ortnamnen.

Brevet skickat från Nykarleby-Jeppo Försäkringsförening den 20 januari 1988. Något hände vid skanningen, så fönsterkuvertet började se ut som ett vanligt kuvert med en påklistrad papperslapp formad som fönstret. Inropat på huuto.net.

Hela kuvertet.
(Inf. 2019-02-03.)


*     *     *

Typologi


Som den typolog jag är, kunde jag inte låta bli att ta en närmare titt på etiketterna.

Förklaringar
P x Har perforering.
Ram x Har ram.
R S R har teckensnitt serif.
  SS R har teckensnitt sanserif.
ON S Ortnamn har teckensnitt serif.
  SS Ortnamn har teckensnitt sanserif.
No x No finns.
AS   Antal siffror i löpnumret.
Språk    
Sv x Ortnamnet på svenska.
  X Ortnamnet på svenska överst.
Fi x Ortnamnet på finska.
  X Ortnamnet på finska överst.
TS Har tankstreck mellan ortnamnen.
     

År P Ram R ON No AS Språk TS        
      S SS S SS     Sv Fi -        
1898 - x x   x   x 3 x   -        
1909 - x x - x - x 3 x - -        
1912 - x x - x - x 3 x X -        
1937 x x x - - x - 5 X x -        
1951 x x x - - x - 5 x - -        
1970 x - - x - x - 5 x - -        
1974 - x   x - x - 5 X x -        
1982 x - - x - x - 5 X x        
1988 x - - x - x - 5 X x        


Som vanligt när det gäller typologier, kan man hitta hur många parametrar som helst. Några som inte beaktats här:
- ortnamnets och löpnumrets övriga formatering; regular, fet eller kursiv
- centrerad eller vänsterställd text
- proportion mellan storlek på ortnamn och löpnummer
- teckensnitt
- o.s.v.KOVJOKI

 

REKOMMENDERINGSETIKETTER FRÅN KOVJOKI

ETIKETT, VARIANT 1977
Rekommenderinsgsetikett använd den 22.11.1977. En stämpel finns också på kuvertet.
(Inf. 2014-06-04.)KOVJOKIBOR!

Om ni hittar Kovjoki-etiketter
som inte finns här, hör av er
!
Tack på förhand!Läs mer:
Posten i Kovjoki – byn med vattnet och de många vägarna.
Mer om Kovjoki.


Läs mer:
Innehållsförteckning tillkapitlet Filateli.
Fler typologier.
(Första etiketten inf. 2010-03-21, sidan skapad 2019-02-03, rev. 2024-02-16 .)