Nyinfört under mars 2021
   
29 Delning av Nyko på facebook gav en hel del kompletteringar:
  - Fakta om den första tiden av Yngve Wikblom.
  - 50-årsfirandet av Steven Frostdahl.
  - Aktiebrev, Tömning av mjölsäckar, De första aktieägarna och 50-årsfirandet av Leif Sjöholm.
  - Fodertankbilar av Tomas Asplund.
  - Minnen från byggandet av Per Elvström.
  - Minnen från byggandet av Håkan Wiklund.
  - Minnen från byggandet av Thomas Sund.
  Och en reduktion. (35)
  Westwood 1991–2020 tillhandahölls av Margite Enlund
   
25 Westwood 1989–91 tillhandahölls av Margite Enlund. (12)
   
22 Noter till Nykarlebyvisan av Rafael Ahlbeck tillhandahölls av Hans Marklund.
  Westwood - Nykarleby Såg & Snickeri - Bröderna Westerlunds Såg och Snickeri tillhandahölls av Margite Enlund.
  ”Renlunds Erik” animerad av av Peter Gullback.
  Björkar tillhandahölls av Lars Pensar. (51)
   
18 Målning av Uno Backlund tillhandahölls av Christel Furu.
  Tändsticksplån Bjarne Fors Bilreparationsverkstad tillhandahölls av Stefan Fors.
  Kolorering av ”Renlunds Erik” av Peter Gullback. (12)
   
15 In- och utrikestransporter av Johan Willman.
  Peter Gullback tillhandahöll koloreringar:
  - Herkepeusas potten.
  - Affisch till Ballad.
  - Nyko-Frys 1965.
  Lars Pensar tillhandahöll:
  - Stadsstyrelsebeslut om historiekommitté.
  - Välbesökt modevisning.
  - Sjukhuskommittén sammanträdde. (23)
   
11 Bilder tillhörande En trevlig lekplats kolorerades av Peter Gullback.
  Nyko-Frys 1965 och 1967 tillhandahölls av Sixten Nyman. (24)
   
8 AutoDip tillhandahölls av Maria och Tom Fagerudd.
  Lars Pensar tillhandahöll:
  - Ny generator i gång.
  - En trevlig lekplats.
  - Nykarleby lk. vann process.
  - Staden får hälsosyster.
  Margite Enlund tillhandahöll:
  - Destro/Nykarleby Minkfood/Feora.
  - Ny hall på ny industritomt. (47)
   
4 Sten Haglunds minnen och Seminariegatan tillhandahölls av av Sixten Nyman.
  Fodertankbilarna av Johan Willman.
  Margite Enlund tillhandahöll:
  - Pälsdjursburar ger miljoner.
  - Nyko firar 50 i nytt fryslager.
  Nyko Frys redovisar rekordår.
  Branden släckt vid Nyko frys i Nykarleby. (71)


Läs mer:
Nästa månad: April 2021.
Föregående månad: Februari 2021.